Over de kliniek voor Gebitsslijtage

In de Kliniek voor Gebitsslijtage behandelen we patiënten die door hun tandarts doorverwezen zijn vanwege (ernstige) gebitsslijtage. lees meer

Over de kliniek voor Gebitsslijtage

In de Kliniek voor Gebitsslijtage behandelen we patiënten die door hun tandarts doorverwezen zijn vanwege (ernstige) gebitsslijtage. Als gevolg van slijtage kunnen tanden en/of kiezen gevoelig worden. Ook kunnen tanden zo kort worden dat het gebit er niet fraai meer uitziet. Soms kunnen patiënten niet goed meer kauwen.
 

Contact

Afdeling Tandheelkunde

(024) 361 40 27
contactformulier


Locatie Kliniek voor Gebitsslijtage

Bezoekadres

Philips van Leydenlaan 25
6525EX Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Philips van Leydenlaan 25
Ga naar binnen bij: Tandheelkunde

Meer informatie


Behandelaars en behandelteam

U wordt geholpen door gespecialiseerde tandartsen in de behandeling van gebitsslijtage en door tandartsen die hiervoor in opleiding zijn. Zij voeren de gesprekken met u en stellen een behandelplan met kostenbegroting op. Deze tandartsen worden begeleid door zeer ervaren tandarts-experts.

Eerste bezoek

Tijdens uw eerste bezoek (screening) beoordelen we of u binnen onze kliniek behandeld kunt worden en krijgt u informatie over: mogelijke behandelingen, een schatting van de te verwachten kosten, een schatting van de behandelduur lees meer

Eerste bezoek

Tijdens uw eerste bezoek (screening) beoordelen we of u binnen onze kliniek behandeld kunt worden en krijgt u informatie over:
  • mogelijke behandelingen
  • een schatting van de te verwachten kosten
  • een schatting van de behandelduur
 
Om tot een goed behandelplan te komen, verzamelen we bij uw volgende bezoeken aanvullende informatie. Denk aan het maken van röntgenfoto’s, lichtfoto’s, afdrukken voor gebitsmodellen en digitale scans van uw gebit. Het behandelplan bespreken we met u zodat u samen met ons kunt beslissen welke behandeling de beste voor u is. Uiteraard informeren we u ook over de kosten van een eventuele behandeling. De tarieven die we hanteren zijn conform de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde tandartstarieven (UPT-codes).
 

Weten­schappelijk onderzoek en onderwijs

In onze kliniek vragen we alle patiënten toestemming om hun gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Vanzelfsprekend worden deze gegevens vertrouwelijk en anoniem verwerkt.

Kliniek voor Gebitsslijtage in het nieuws

Bekijk hieronder het artikel en video’s ‘Kruisbestuiving tussen onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg’ in Dental Tribune (februari 2020).
  • Medewerkers
  • Intranet