Afdelingen Urologie Patiëntenpanel Urologie

Visie patiëntenpanel

De afdeling Urologie vraagt het patiëntenpanel om hun ervaringen te delen en hun mening te geven over nieuwe initiatieven en actuele thema's in de gezondheidszorg. lees meer

Visie patiëntenpanel

Betrokkenheid van patiënten bij hun eigen behandeling en zorgproces, maar ook bij het maken en uitvoeren van beleid om goede zorg voor alle patiënten mogelijk te maken, staat bij het Radboudumc hoog in het vaandel.
Wij hechten veel waarde aan de mening van onze patiënten. Om nieuwe initiatieven te toetsen bij onze patiënten en hun behoeften beter in kaart te brengen, is de afdeling Urologie sinds oktober 2016 een patiëntenpanel gestart. Via het patiëntenpanel bevragen we onze patiënten regelmatig door middel van een vragenlijst of themabijeenkomst. Hierdoor kunnen we samen de kwaliteit van onze zorg bewaken en optimaliseren.
 

Wat houdt dit patiëntenpanel in?

Als panellid krijgt u maximaal één keer per 3 maanden een uitnodiging via uw e-mailadres om online een vragenlijst in te vullen. lees meer

Wat houdt dit patiëntenpanel in?

Als panellid krijgt u maximaal één keer per 3 maanden een uitnodiging via uw e-mailadres om online een vragenlijst in te vullen. Op deze manier vragen we naar uw ervaringen of uw mening over een actueel onderwerp dat speelt in het Radboudumc of in de gezondheidszorg.
Mogelijke onderwerpen zijn: aandacht voor u als patiënt, doorlooptijden, informatievoorziening, communicatie, pre- en postoperatieve zorg, servicevoorzieningen, patiëntenparticipatie, patiëntveiligheid, deskundigheid etc.

Deelname is geheel vrijblijvend. Panelleden kunnen zelf bepalen hoe vaak, wanneer en aan welke vragenlijst ze deel willen nemen.
Ook kunnen wij gegevens verzamelen over leeftijd, geslacht, ziektebeeld etc. Deze gegevens hebben wij nodig om inzicht te krijgen in de diversiteit van de deelnemers van het patiëntenpanel en om selectief vragenlijsten toe te kunnen sturen. Zo weten wij of we namens een brede vertegenwoordiging van Radboudumc-patiënten kunnen spreken.
 

Werkwijze

U krijgt een uitnodiging via mijnRadboud. Na aanmelding krijgt u 2-3 vragenlijsten per jaar en 1-2 uitnodigingen voor bijeenkomsten. lees meer

Werkwijze

  • Het projectteam vergadert elke 6 weken.
  • Patiënten worden via mijnRadboud uitgenodigd voor het patiëntenpanel. Ze kunnen zich aanmelden via een aanmeldformulier, waarna zij opgenomen worden in het panelledenbestand.
  • Panelleden krijgen 2-3 vragenlijsten per jaar toegestuurd via de mail.
  • We organiseren 1-2 keer per jaar een themabijeenkomst, waarbij we patiënten (en naasten) uitnodigen om een bepaald onderwerp verder uit te diepen om onze zorg beter te kunnen afstemmen op onze patiëntengroep en dus de kwaliteit verder te kunnen verbeteren.
  • Bij elke vragenlijst wordt de respons gemeten. Wanneer de respons op de vragenlijst terugloopt, nodigen we nieuwe patiënten uit voor deelname aan het patiëntenpanel.

Informatie­voorziening

  • Panelleden ontvangen aan het einde van het jaar een jaarverslag over de uitkomsten van de vragenlijsten en voortgang van het panel.
  • Panelleden ontvangen 2 keer per jaar een nieuwsbrief met daarin de ontwikkelingen van het afgelopen half jaar en de plannen voor het komende half jaar.

Goede afspiegeling van onze patiënten

Voor een goede afspiegeling van onze patiënten willen wij graag patiënten met verschillende urologische aandoeningen in ons panel die regelmatig in het Radboudumc komen. lees meer

Goede afspiegeling van onze patiënten

Voor een goede afspiegeling van onze patiënten willen wij graag patiënten met verschillende urologische aandoeningen in ons panel. Daarnaast willen we graag actuele ervaringen kunnen meten. Daarom komt u alleen in aanmerking voor ons patiëntenpanel als u minimaal 2 keer per jaar in het ziekenhuis op consult komt voor controle, onderzoek(en) en/of behandeling. 
 

Aanmelden

Heeft u interesse in het patiëntenpanel? Stuur uw naam en geboortedatum naar: patientenpanel.uro@radboudumc.nl
  • Medewerkers
  • Intranet