Over de kraamtijd

Na de bevalling begint de kraamtijd. Deze duurt acht dagen en begint op de dag van de bevaling.

lees meer

Over de kraamtijd

Na de bevalling begint de kraamtijd. Deze duurt acht dagen en begint op de dag van je bevalling. Meestal krijg je acht dagen kraamzorg thuis. De dagen dat je in het ziekenhuis blijft worden hierop in mindering gebracht. Blijf je drie dagen in het ziekenhuis dan krijg je thuis nog vijf dagen kraamzorg.

Telefonische nacontrole

Alle patiënten die in onze kliniek zijn bevallen of na de geboorte van hun kind bij ons zijn opgenomen krijgen een telefonische nacontrole.

Tijdens dit gesprek komen fysieke en mentale aspecten aan bod. Ook wordt teruggekeken naar de bevalling en het verblijf op onze afdeling. 
Als laatste wordt een poliklinische nacontrole ingepland indien daar nog behoefte aan is na dit gesprek. 

De telefonische nacontrole wordt gedaan door een obstetrisch verpleegkundige of door een van onze verloskundigen.


Opname

Als je opgenomen wordt op onze verpleegafdeling, verblijven moeder en kind zoveel mogelijk op één kamer: het 'rooming-in' principe.

lees meer

Opname

Als je opgenomen wordt op onze verpleegafdeling, verblijven moeder en kind zoveel mogelijk op één kamer: het 'rooming-in' principe. Scheiding van moeder en kind gebeurt alleen om medische reden. De afdeling waar jouw kindje dan wordt opgenomen is meestal op dezelfde verdieping waardoor je zo vaak als je wilt naar jouw baby kunt gaan of volgen via Babywatch (een videoverbinding met de afdeling Neonatologie). Je partner mag overdag zo veel mogelijk aanwezig zijn. Daarnaast kun je ook hier bezoek ontvangen, echter hiervoor gelden onze bezoektijden. Sinds kort kan je ook gebruik maken van onze Ronald McDonald Huiskamer.

Babyverzorging

Als jouw baby bij je op de kamer ligt, stemt de verpleegkundige of kraamverzorgster de verzorging zo veel mogelijk met jou en je partner af. Wij vinden het belangrijk dat je een actieve rol heeft in de verzorging van je kind, zodat je goed voorbereid naar huis gaat. Wij begeleiden jou en je partner hierbij zo goed mogelijk.   

Hoofdbehandelaar

Je krijgt met meerdere zorgverleners te maken. Zij zorgen samen voor de behandeling. De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk en zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen de zorgverleners. Je wordt altijd geïnformeerd wie je hoofdbehandelaar is.

Kamers

Er zijn één- tot vier-persoonskamers. Bij toewijzing van de kamer wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de aard van uw ziekte, je persoonlijke omstandigheden en wensen, maar ook met het aantal bedden dat op dat moment beschikbaar is.

Identificatiebandje

Bij opname krijg je een identificatiebandje om je pols met daarop onder meer je naam en een barcode. Dit is nodig om onder alle omstandigheden te weten wie je bent, zoals op de operatiekamer en bij toediening van medicijnen. Door middel van de barcode kan bijvoorbeeld worden geverifieerd of je de juiste medicatie krijgt.

Voeding

Meerdere malen per dag komt de voedingsassistent bij je aan bed. 's Morgens en tussen de middag serveren zij de broodmaaltijd vanuit de buffetwagen. Ook tussendoor komt de voedingsassistent langs voor een kopje koffie, thee of limonade. De warme maaltijd wordt 's avonds geserveerd. Hiervoor maak je 's morgens de keuze aan de hand van het menuvoorstel. Eventuele vragen over voeding, dieet, en menu kun je aan de voedingsassistenten stellen. In het dagverblijf staat een koelkast waarin je fruit en frisdrank kan bewaren.

Overdracht

Het ziekenhuis stelt je huisarts en de verloskundige op de hoogte van je opname. Hij of zij krijgt ook bericht als je naar huis gaat.

Naar huis

De verloskundige of arts komen tenminste één keer per dag bij je langs om te kijken hoe het gaat. In overleg met jou spreken we af wanneer je naar huis kunt gaan (meestal binnen drie dagen na de bevalling). Op de dag vóór ontslag of van ontslag vindt een ontslaggesprek plaats. Je krijgt dan adviezen mee voor thuis en je kunt jouw vragen stellen. Ook kun je bij dit gesprek eventuele klachten en suggesties kenbaar maken. De verpleegkundige controleert samen met jou of alles rondom jullie vertrek is geregeld, zoals:
  • een brief voor de verloskundige
  • een brief voor de kraamhulp of verpleegkudnige van het consultatiebureau
  • een cheklist voor de kraamperiode
  • het meegeven van de folder over borstvoeding
  • eventuele recepten
  • zo nodig een afspraak voor controle op de polikliniek
  • het afmelden bij de afdelingssecretaresse
  • het afmelden van de televisie
 Jij brengt zelf de kraamzorg op de hoogte van je vertrek. Wij bellen jouw verloskundige.  

Borstvoeding

Borstvoeding is goed voor moeder en kind. Moedermelk is belangrijk voor de groei en ontwikkeling van kinderen en beschermt tegen ziekten.

lees meer

Borstvoeding

Borstvoeding is goed voor moeder en kind. Moedermelk is belangrijk voor de groei en ontwikkeling van kinderen en beschermt tegen ziekten. Jouw kindje profiteert het meest als het minimaal zes maanden borstvoeding krijgt, maar elke week telt. Wij zijn trots op het feit dat we in het bezit zijn van het Zorg voor Borstvoeding certificaat. Op dit moment werken we er hard aan om te gaan werken via de baby friendly standaarden en eind 2017 baby friendly gecertificeerd te zijn. 

Huid op huid contact
Een van onze speerpunten is de zorg voor huid op huid contact direct na de geboorte. Zo’n eerste kennismaking stimuleert de hormonen die nodig zijn voor de melkproductie. Indien de situatie direct huid op huid contact niet toelaat zullen wij dit op een later tijdstip inhalen. De dagen erna hebben wij veel aandacht voor een goede start van de borstvoeding. Het gebruik van een clip on crib bedje draagt daar zeker aan bij. In specifieke situaties kan er gebruik worden gemaakt van de lactatiekundige.

Thema-avonden borstvoeding geven

Ga je borstvoeding geven en wil je er meer over weten? Wij organiseren speciale thema-avonden. Je partner is ook van harte welkom. Lees meer over de thema-avonden.