Waarom naar het Radboudumc?

Regionale ziekenhuizen verwijzen patiënten naar onze afdeling voor een aantal bijzondere medische verrichtingen. De afdeling beschikt over bijzondere voorzieningen en specifieke deskundigheid voor de opvang van ernstig zieke zwangeren en zwangeren van wie de zwangerschap wordt bedreigd (bijv. door vroeggeboorte). De polikliniek Prenatale Diagnostiek beschikt over alle mogelijkheden om al tijdens de zwangerschap de kans te bepalen dat het kind het syndroom van Down heeft en om gericht te zoeken naar een bepaalde aandoening. Ook bestaat binnen de afdeling al 25 jaar ervaring met IVF (reageerbuisbevruchting). In Nederland kunnen patiënten voor deze vormen van zorg alleen terecht in universitair medische centra en een aantal grote algemene ziekenhuizen.
Afdelingen Verloskunde en Neonatologie

Over de afdeling Verloskunde en Neonatologie

De afdeling Verloskunde en Gynaecologie biedt een zeer breed zorgaanbod aan vrouwen in verschillende levensfasen. Wij behandelen patiënten met eenvoudige, veel voorkomende aandoeningen tot zeer complexe en zeldzame ziektebeelden en problematiek.

lees meer

Over de afdeling Verloskunde en Neonatologie

De afdeling Verloskunde en Neonatologie biedt een zeer breed zorgaanbod aan vrouwen in verschillende levensfasen. Wij behandelen patiënten met eenvoudige, veel voorkomende aandoeningen tot zeer complexe en zeldzame ziektebeelden en problematiek.

Deelgebieden

De afdeling Verloskunde en Neonatologie onderscheidt twee deelgebieden binnen patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs:
  • Verloskunde
  • Neonatologie

De meeste gynaecologen verrichten hun taken binnen één van deze deelgebieden. Het team van medische zorgverleners bestaat verder uit:  arts-assistenten (in opleiding tot gynaecoloog), IVF-artsen, arts-echoscopisten, embryologen en  verloskundigen. Zij krijgen ondersteuning van verpleegkundigen, analisten, secretaresses en administratief medewerkers.

Naast de zorg voor de patiënt zijn medewerkers betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en onderwijsactiviteiten aan studenten geneeskunde en andere toekomstige zorgverleners.  Bij alle werkzaamheden staat “de patiënt” in woord en daad centraal. Het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg is een continu proces waarbij alle medewerkers zijn betrokken.


Contact

Afdeling Verloskunde en Gynaecologie

(024) 361 47 88
(024) 361 94 56

Onze aandachtsgebieden


Verloskunde

Zwangerschap en bevalling zijn belangrijke gebeurtenissen in iemands leven. Wij willen graag een betrouwbare partner zijn en je zo veilig, vriendelijk en persoonlijk mogelijk begeleiden.

lees meer

Neonatologie

Op de afdeling neonatologie behandelen we te vroeg geboren kinderen, kinderen die tijdens de bevalling in moeilijkheden zijn geraakt en kinderen met aangeboren afwijkingen.

lees meer

Prenatale diagnostiek PND

Met prenatale diagnostiek kunnen we afwijkingen opsporen bij een ongeboren kind.

lees meer

Agenda

Elke eerste dinsdag van de maand bent u welkom op de Voorlichtingsavond Verloskunde.

lees meer

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 782

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 782

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 782

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Polikliniek Verloskunde en Gynaecologie

Dagelijks bezoeken vrouwen van alle leeftijden de polikliniek Verloskunde en Gynaecologie. De spreekuren op de polikliniek zijn verdeeld over vier aandachtsgebieden.

lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Regionale ziekenhuizen verwijzen patiënten naar onze afdeling voor een aantal bijzondere medische verrichtingen.

lees meer

Onderwijs

De afdeling Verloskunde en Gynaecologie draagt bij aan het onderwijs aan studenten Geneeskunde en Biologie.

lees meer

Onderwijs

De afdeling Verloskunde en Gynaecologie draagt bij aan het onderwijs aan studenten Geneeskunde en Biologie. Jaarlijks biedt de afdeling een stageplaats aan artsen in opleiding (co-assistenten), leerling-verloskundigen en verpleegkundigen. Zo doen toekomstige zorgverleners praktijkervaring op met verschillende vormen van zorg op de polikliniek en de verpleegafdelingen. De afdeling verzorgt tevens het academische deel van de opleiding tot gynaecoloog. 

Wetenschap­pelijk onderzoek

Met nieuwe kennis uit wetenschappelijke studies zoeken we naar mogelijkheden voor de behandeling van deze ziektebeelden.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

De afdeling Verloskunde en Gynaecologie verricht onderzoek naar het ontstaan van ziektebeelden als baarmoederhals- en eierstokkanker, bekkenbodemproblemen, zwangerschapsziekten en onvruchtbaarheid bij man en vrouw. Met nieuwe kennis uit wetenschappelijke studies zoeken we naar mogelijkheden voor de behandeling van deze ziektebeelden. Ook kijken we naar de toepassing van preventieve maatregelen die kunnen leiden tot minder vroeggeboortes en sterfte van pasgeborenen , verbeterde overleving van gynaecologisch kanker en afname van bekkenbodemproblemen.
 

Meer informatie over ons wetenschappelijk onderzoek vindt up onze Engelstalige research-pagina Obstetrics and Gynaecology.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?