Agenda 190111 Oratie Hugo de Bruyn

Hugo de Bruyn Zorgen voor morgen

De tijd dat de tandarts enkel gaatjes vulde of kiezen trok ligt lang achter ons.

lees meer

Hugo de Bruyn Zorgen voor morgen

De tijd dat de tandarts enkel gaatjes vulde of kiezen trok ligt lang achter ons. Klapperende gebitsprotheses zijn dankzij tandimplantatie vervangen door klikprotheses. Dit resulteert in verbeterde kauwfunctie, esthetiek, comfort en levenskwaliteit. Tandvlees en kaakbot worden met  regeneratieve technieken of implantaten gereconstrueerd. Ongezond tandvlees is geassocieerd met algemene gezondheid en de tandarts dient niet alleen poortwachter te zijn  voor tandheelkundige zorg maar ook  voor de algemene gezondheid.

Hoogtechnologische ontwikkelingen hebben hun intrede gedaan in de tandheelkundige kliniek. Deze innovaties zetten druk op de opleiding en op het werkveld, omwille van betaalbaarheid maar ook omwille van de nood om bij te blijven met kennis en kunde. Tandheelkundige zorg zal toenemen bij kinderen, sociaal zwakkeren en bij de ouder wordende, vaak  hulpbehoevende patiënt. Vergrijzing die bij de tandartspopulatie zelf ook grote impact zal hebben. Dit alles betekent dat we voor serieuze uitdagingen staan rond inhoud en inrichting van tandheelkundige zorg, capaciteit en taakverdeling. ‘Zorgen voor morgen’ betekent omgaan met en sturen op verandering om significant bij te dragen aan de toekomstige gezondheid van patiënten, goede opleiding voor  studenten en mondzorgprofessionals uit het werkveld. Dit alles met menselijke maat voor medewerkers in belang van een goed draaiende eigen organisatie. Maar ‘Zorgen voor morgen’ staat ook voor bezorgdheid om wat de tand des tijds ons brengt. 

Datum, tijd en locatie Oratie

  • Datum: 11 januari 2019
  • Tijd: 15.45 uur
  • Locatie: Radboud Universiteit, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Over Hugo de Bruyn

Hugo de Bruyn (1960) is in 1983 afgestudeerd als tandarts aan de Katholieke Universiteit Leuven in België en in 1987 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

lees meer

Over Hugo de Bruyn

Hugo de Bruyn (1960) is in 1983 afgestudeerd als tandarts aan de Katholieke Universiteit Leuven in België en in 1987 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft vervolgens een master in de Parodontologie behaald aan de Universiteit van Lund, Zweden. Daarna is hij een parodontologieverwijspraktijk in Brussel gestart (1988-2014). Vanaf 2004 is Hugo de Bruyn als hoofddocent Parodontologie gaan werken aan de UGent, hier werd hij in 2012 benoemd tot hoogleraar Parodontologie. Vanaf oktober 2017 is Hugo de Bruyn als afdelingshoofd Tandheelkunde en hoogleraar verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen.

Contact Persvoorlichters

Voor vragen neemt u contact op met een van de persvoorlichters. Bij geen gehoor kunt u bellen naar 024-3618910. persvoorlichters
  • Snel naar