Agenda 28aug2019 Promotie Brigitte de Brouwer

Brigitte de Brouwer Essentiële elementen van de verpleegkundige werkomgeving

Een mogelijke oplossing voor het toenemende tekort aan verpleegkundigen ligt bij een aantrekkelijke zorgomgeving. Dit proefschrift test de aanwezigheid van de essentiële elementen van de verpleegkundige werkomgeving om goede zorg te kunnen verlenen.

lees meer

Brigitte de Brouwer Essentiële elementen van de verpleegkundige werkomgeving

Het tekort aan verpleegkundigen neemt toe en zet de kwaliteit van zorg onder druk. Zorgorganisaties buigen zich over het vraagstuk hoe zij verpleegkundigen aan moeten trekken en behouden. Een oplossing ligt mogelijk in het creëren van een aantrekkelijke en productieve werkomgeving. Dit proefschrift test de Nederlandse Essentials of Magnetism. Het instrument meet de aanwezigheid van de essentiële elementen van de verpleegkundige werkomgeving om goede zorg te kunnen verlenen. Het instrument blijkt valide en betrouwbaar te zijn voor de ziekenhuizen en biedt veelbelovende resultaten voor verpleeghuizen. Het proefschrift laat zien dat er een associatie is tussen de verpleegkundige werkomgeving en patiëntresultaten. Alle acht Essentials of Magnetism houden significant verband met patiëntveiligheid, de perceptie op algehele kwaliteit van zorg en het aantal waargenomen incidenten. Voldoende personeel heeft de sterkste samenhang met deze uitkomsten, gevolgd door patiëntgerichte cultuur en support van de directe leidinggevende.

Titel proefschrift: Essential elements of an excellent nursing practice environment

Datum, tijd en locatie Promotie

  • Datum: 28 augustus 2019
  • Tijd: 12.30 uur
  • Locatie: Radboud Universiteit, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Over de promovendus

Brigitte de Brouwer (1984) behaalde in 2009 haar masterdiploma in Public Health aan de Universiteit Maastricht.

lees meer

Over de promovendus

Brigitte de Brouwer (1984) behaalde in 2009 haar masterdiploma in Public Health aan de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek voerde zij uit bij de afdeling IQ Healthcare van het Radboudumc, binnen het Radboud Institute for Health Sciences (RIHS). Momenteel is Brigitte onderzoeker en ondernemer binnen haar bedrijf Accuralis Zorgoptimalisatie.

Promotor

  • Promotor(s): prof. dr. L. Schoonhoven, prof. dr. T. van Achterberg, prof. dr. H. Vermeulen
  • Co-promotor(s): dr. M.J. Kaljouw

Contact Persvoorlichters

Voor vragen neemt u contact op met een van de persvoorlichters. Bij geen gehoor kunt u bellen naar 024-3618910. persvoorlichters