Agenda 02jul2019 promotie Anne van den Brink

Anne van den Brink Verpleeghuisbewoners met lichamelijke en psychiatrische multimorbiditeit.

In Nederlandse verpleeghuizen woont een groeiend aantal ouderen met een combinatie van lichamelijke en psychiatrische problemen. Om passende zorg te kunnen bieden, is kennis nodig. Anne van den Brink gaat hier in haar studie op in.

lees meer

Anne van den Brink Verpleeghuisbewoners met lichamelijke en psychiatrische multimorbiditeit.

In Nederlandse verpleeghuizen woont een groeiend aantal ouderen met een combinatie van lichamelijke en psychiatrische problemen. De ervaring leert dat zij niet dezelfde kenmerken en zorgvragen hebben als andere bewonersgroepen in het verpleeghuis. Om passende zorg te kunnen bieden, is kennis nodig. Anne van den Brink gaat hier in haar studie op in. Uit haar onderzoek komt naar voren dat bewoners met lichamelijke en psychiatrische problemen grote kans hebben om uit balans te raken als gevolg van hun complexe multimorbiditeit in combinatie met cognitieve functiestoornissen en fors medicatiegebruik. Daardoor kan probleemgedrag ontstaan of toenemen. Ook ervaren deze bewoners meer onvervulde behoeften en zijn zij minder betrokken in sociale relaties en activiteiten. Dit kan een negatieve invloed hebben op hun welbevinden. Dit onderzoek is een stimulans om een specifieke zorgstandaard te ontwikkelen voor deze bewoners en om een (interprofessionele) training voor zorgprofessionals te ontwikkelen waarmee zij in staat zijn om de gewenste zorg te bieden.

Proefschrift: Nursing home residents with mental and physical multimorbidity. Characteristics, neuropsychiatric symptoms and needs.

Datum, tijd en locatie Promotie

  • Datum: 2 juli 2019
  • Tijd: 12.30 uur
  • Locatie: Radboud Universiteit, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Over de promovendus

Anne van den Brink (1963) behaalde haar artsendiploma in 1990 aan de Radboud Universiteit en studeerde in 1996 af als specialist ouderengeneeskunde aan de Vrije Universiteit.

lees meer

Over de promovendus

Anne van den Brink (1963) behaalde haar artsendiploma in 1990 aan de Radboud Universiteit en studeerde in 1996 af als specialist ouderengeneeskunde aan de Vrije Universiteit. Bovenstaand onderzoek voerde zij uit bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc, binnen het Radboud Institute for Health Sciences. Momenteel werkt Anne als specialist ouderengeneeskunde bij De Waalboog in Nijmegen. Tevens is zij het hoofd van de vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan het Radboudumc.

Promotor

  • Promotors: prof. dr. R.T.C.M. Koopmans en prof. dr. R.T.C.M. Koopmans prof. dr. R.C. Oude Voshaar
  • Co-promotor: prof. dr. D.L. Gerritsen

Contact Persvoorlichters

Voor vragen neemt u contact op met een van de persvoorlichters. Bij geen gehoor kunt u bellen naar 024-3618910. persvoorlichters