Over de promovendus

Astrid Altena (1977) behaalde haar master Sociologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het genoemde onderzoek voerde ze uit bij Impuls, onderzoekscentrum maatschappelijke zorg dat onderdeel is van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Momenteel is Astrid werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Social Work en als hoofddocent bij de master Health Care & Social Work aan de hogeschool Saxion.
 
Agenda 21jun2019 Promotie Astrid Altena

Astrid Altena Effectieve en passende hulp voor dakloze jongeren

Er zijn ongeveer 12.000 dakloze jongeren in Nederland. En er is sterke behoefte aan verbetering van het hulpaanbod voor deze kwetsbare groep.

lees meer

Astrid Altena Effectieve en passende hulp voor dakloze jongeren

Er zijn ongeveer 12.000 dakloze jongeren in Nederland. En er is sterke behoefte aan verbetering van het hulpaanbod voor deze kwetsbare groep. Het onderzoek van Astrid Altena gaat in op de hulpbehoeften van dakloze jongeren, en de effectiviteit en geschiktheid van interventies en voorzieningen voor deze jongeren. Er werden vier betekenisvolle subgroepen in de populatie dakloze jongeren onderscheiden. Elke subgroep heeft een ander behoefteprofiel, en wijst zo op het belang van hulpaanbod op maat. Aandacht voor adaptieve coping (het omgaan met moeilijke situaties) bij stressvolle levensgebeurtenissen van deze groep is nodig voor het verbeteren van hun welbevinden. Ook laat het onderzoek zien dat er vooralsnog bijzonder weinig wetenschappelijk bewijs bestaat rondom de effectiviteit van interventies voor dak- en thuisloze jongeren. Interventies die gebaseerd zijn op principes van cognitieve gedragstherapie lijken het meest belovend. Een sterke werkrelatie is de basis van succesvolle ondersteuning. Om de kwaliteit van de hulp in de maatschappelijke opvang te verbeteren is het nodig dat dakloze jongeren meer resultaat van de hulp ervaren, en dat de leefomstandigheden in voorzieningen verbeterd worden.

Titel proefschrift: Homeless young adults using shelter facilities. Their needs and the effectiveness and appropriateness of interventions and services
 

Datum, tijd en locatie Promotie

  • Datum: 21 juni 2019
  • Tijd: 10.30uur
  • Locatie: Radboud Universiteit, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Over de promovendus

Astrid Altena (1977) behaalde haar master Sociologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

lees meer

Promotor

  • Promotor(s): prof. dr. J.R.L.M. Wolf
  • Co-promotor(s): dr. M.D. Beijersbergen

Contact Persvoorlichters

Voor vragen neemt u contact op met een van de persvoorlichters. Bij geen gehoor kunt u bellen naar 024-3618910. persvoorlichters