Agenda 26nov2019 promotie Tanja Dekkers

Tanja Dekkers Uitdagende aspecten in primair hyperaldosteronisme

Bij primair hyperaldosteronisme (PHA) is er een overmatige productie van het hormoon aldosteron uit één of beide bijnieren.

lees meer

Tanja Dekkers Uitdagende aspecten in primair hyperaldosteronisme

Bij primair hyperaldosteronisme (PHA) is er een overmatige productie van het hormoon aldosteron uit één of beide bijnieren. Hierdoor ontstaat een hoge bloeddruk en soms een laag kaliumgehalte in het bloed. PHA komt voor bij ongeveer 5-15% van de patiënten met hoge bloeddruk. Het wordt veroorzaakt door ofwel een eenzijdig bijniergezwel (adenoom) of door tweezijdige bijnierverdikking (hyperplasie). Het is belangrijk dit onderscheid te maken, omdat een adenoom op operatieve wijze behandeld wordt en hyperplasie juist op medicamenteuze wijze. In dit proefschrift komen drie aspecten van PHA aan de orde: 1) Prevalentie: in het onderzoek wordt aangetoond dat prevalentiecijfers in de huidige literatuur sterk beïnvloed worden door studie-opzet en gebruikte diagnostische testen. 2) Subtypering: uit een diagnostische, gerandomiseerde studie met ziekte-uitkomst als eindpunt blijkt dat bijniervenesampling niet superieur is aan een CT-scan om een eenzijdig adenoom te onderscheiden van tweezijdige hyperplasie. 3) Histologie: gebaseerd op pathologisch onderzoek wordt de tweedeling tussen eenzijdig adenoom en tweezijdige hyperplasie in twijfel getrokken.

Titel proefschrift: Challenging Aspects of Primary Aldosteronism

Datum, tijd en locatie Promotie

  • Datum: 26 november 2019
  • Tijd: 14.30 uur
  • Locatie: Radboud Universiteit, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Over de promovendus

Tanja Dekkers (1984) behaalde in 2010 haar artsendiploma aan het Radboudumc.

lees meer

Over de promovendus

Tanja Dekkers (1984) behaalde in 2010 haar artsendiploma aan het Radboudumc. Het beschreven onderzoek voerde zij uit bij de afdeling Interne Geneeskunde van het Radboudumc, binnen het Radboud Institute for Health Sciences (RIHS). Momenteel is Tanja fellow bij de vasculaire geneeskunde van het Radboudumc. Over een jaar hoopt zij dit af te ronden en als internist-vasculair geneeskundige aan de slag te kunnen.

 

Promotor

  • Promotors: prof. dr. J.W.M. Lenders, prof. dr. G.J. van der Wilt en prof. dr. L.J. Schultze Kool
  • Co-promotor: dr. J. Deinum

Contact Persvoorlichters

Voor vragen neemt u contact op met een van de persvoorlichters. Bij geen gehoor kunt u bellen naar 024-3618910. persvoorlichters