Agenda 10okt2019 Afscheidscollege Andre Grotenhuis

André Grotenhuis Afscheidscollege hoogleraar Neurochirurgie

In het afscheidscollege zal André Grotenhuis de toehoorders eerst meenemen naar het jaar 2069 en een beeld schetsen van hoe zijn vakgebied, de neurochirurgie, er dan uit zal zien. Dat is volgens hem geen rooskleurige situatie. Maar wel een onvermijdelijk resultaat indien we nú niet gaan bijsturen.

lees meer

André Grotenhuis Afscheidscollege hoogleraar Neurochirurgie

In het afscheidscollege zal André Grotenhuis de toehoorders eerst meenemen naar het jaar 2069 en een beeld schetsen van hoe zijn vakgebied, de neurochirurgie, er dan uit zal zien. Dat is volgens hem geen rooskleurige situatie. Maar wel een onvermijdelijk resultaat indien we nú niet gaan bijsturen. Vervolgens richt André zich op het heden en laat hij kort de afgelopen veertig jaar, waarin hij als arts en neurochirurg werkzaam is geweest, de revue passeren. Zo wil hij de toehoorder laten begrijpen hoe de technologie, maar bovenal het maatschappelijk denken, ons handelen en functioneren en het gehele medische professionalisme beïnvloedt. De oratie eindigt met het centraal stellen van zaken in de neurochirurgie en de (algemene) geneeskunde waarvan André hoopt dat deze niet zullen veranderen. Hierbij houdt hij ook een pleidooi voor het belang van de opleiding van de volgende generatie neurochirurgen en het inspelen op de veranderende behoeften, zodat robots en kunstmatige intelligentie niet hetgeen zullen overnemen wat André beschouwt als ‘de essentie van neurochirurgie’.

Datum, tijd en locatie Afscheidscollege

  • Datum: 10 oktober 2019
  • Tijd: 16.00 uur
  • Locatie: Radboud Universiteit, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Over de promovendus

André Grotenhuis (1955) studeerde Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, nu Radboud Universiteit (1979). Na vervulling van de militaire dienstplicht volgde hij de opleiding tot neurochirurg in Duisburg, met tussenstations in Wenen, Stockholm en Toronto.

lees meer

Over de promovendus

André Grotenhuis (1955) studeerde Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, nu Radboud Universiteit (1979). Na vervulling van de militaire dienstplicht volgde hij de opleiding tot neurochirurg in Duisburg, met tussenstations in Wenen, Stockholm en Toronto. In 1987 nam hij de praktijk over van prof. Walder in het CWZ met tevens een deeltijdaanstelling aan het Radboudumc. Vanaf 1995 kwam hij volledig in dienst van het Radboudumc omdat dit de beste mogelijkheden bood om de enkele jaren daarvoor gestarte  ontwikkeling van de endoscopische neurochirurgie voort te zetten. In 1999 werd André afdelingshoofd, hij promoveerde in 2000 op zijn proefschrift ‘Endoscopic third ventriculostomy in the treatment of obstructive hydrocephalus’ en op 1 april 2001 werd hij benoemd tot hoogleraar neurochirurgie.
André heeft ruim 100 publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften op zijn naam staan, ruim 500 voordrachten op internationale congressen gehouden, twee leerboeken over endoscopische neurochirurgie geschreven, 27 hoofdstukken in algemene neurochirurgische leerboeken geschreven en 11 promovendi als (co)promotor begeleid. In 2013 werd hij verkozen als een van de maximaal 100 leden van de Academia Neurochirurgica Eurasiana en in 2015 van de nog meer selecte World Academy of Neurological Surgeons. Voor zijn pionierswerk in de ontwikkeling van de endoscopische neurochirurgie én voor zijn intensieve betrokkenheid bij opleiding en training van jonge neurochirurgen wereldwijd werd hij in 2017 geëerd met de AANS International Lifetime Recognition Award.

Contact Persvoorlichters

Voor vragen neemt u contact op met een van de persvoorlichters. Bij geen gehoor kunt u bellen naar 024-3618910. persvoorlichters