Agenda 16sept2019 Opening Radboud AI for Health en Thira Lab
16 september 2019

Het Radboudumc opent twee nieuwe initiatieven op het gebied van Artificial Intelligence: Radboud AI for Health en Thira Lab. Dit zijn de eerste twee ‘labs’ in Gelderland binnen het nationale Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI). Met deze twee initiatieven zet het Radboudumc in op de toepassing van Artificial Intelligence in de gezondheidszorg.

Thira Lab is een samenwerking tussen Radboudumc en Thirona, een spin-out bedrijf van het Radboudumc, en Delft Imaging Systems, een bedrijf dat zorgtoepassingen ontwikkelt voor kwetsbare gemeenschappen wereldwijd. Binnen Thira Lab werken negen promovendi en postdocs van het Radboudumc aan deep learning beeldanalyse van CT scans, thoraxfoto’s en foto’s van de retina. 

Radboud AI for Health is een nieuwe samenwerking tussen de Radboud  Universiteit en het Radboudumc en onderdeel van Radboud AI, het campusbrede initiatief om samenwerking te stimuleren en nieuwe projecten te starten met AI-onderzoekers in Nijmegen. Binnen Radboud AI for Health gaan 6 promovendi aan de slag met projecten rond AI-toepassingen in het ziekenhuis.

Programma


12.30 uur: lunch
13.00 uur: opening door prof. dr.  Paul Smits, voorzitter Raad van Bestuur
Daarna: korte presentaties, demonstraties en pitches over de plannen en ambities voor ICAI, Radboud AI, Thira Lab en Radboud AI for Health Lab.
14.30 uur: netwerkborrel
15.00 uur: einde bijeenkomst

Toegang is gratis. Graag aanmelden via deze link.

Informatiebijeenkomst over cursus (voor medewerkers)

Aansluitend aan deze bijeenkomst vindt om 15.00 uur een informatiebijeenkomst plaats over de AI for Health-cursus voor medewerkers van het Radboudumc.