Agenda 31jan2020 Oratie Marc Thelen

Prof. Dr. Marc Thelen Hoe meten weten wordt

Medische laboratoriumdiagnostiek speelt een rol bij ruim 70% van alle medische beslissingen. Toch zijn de kwaliteitseisen die aan die diagnostiek worden gesteld maar zelden gebaseerd op de zekerheid waarmee artsen een bepaalde diagnose willen stellen of tot een bepaalde behandeling willen besluiten.

lees meer

Prof. Dr. Marc Thelen Hoe meten weten wordt

Medische laboratoriumdiagnostiek speelt een rol bij ruim 70% van alle medische beslissingen. Toch zijn de kwaliteitseisen die aan die diagnostiek worden gesteld nog maar zelden gebaseerd op de zekerheid waarmee artsen een bepaalde diagnose willen stellen, tot een bepaalde behandeling willen besluiten of het succes daarvan willen beoordelen. Door onderzoek te doen naar het effect van de grootte van de meetfout op de zekerheid waarmee een bepaalde medische beslissing wordt genomen, wil Marc Thelen de kwaliteitsspecificaties voor medische laboratoria een onderbouwing geven op basis van hun consequentie. Onderzoek naar de relatie tussen de verschillen in werkwijze en methoden van laboratoria enerzijds en de kwaliteit van resultaten van die laboratoria anderzijds kan inzicht verschaffen in de wijze waarop die nieuwe specificaties door alle laboratoria kunnen worden gehaald. Academisch onderwijs kan volgende generaties medici en laboratoriumspecialisten opleiden om hier in onderlinge dialoog op te acteren in het belang van zinvolle kwaliteit van medische laboratoriumzorg.

Marc Thelen is bijzonder hoogleraar ‘kwaliteit in de medische laboratoriumzorg’ aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc en werkt daarnaast als klinisch chemicus in STZ ziekenhuis Amphia Breda en als directeur van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML) in Nijmegen. Marc Thelen geniet internationale erkenning voor zijn bijdrage aan kennisontwikkeling over de kwaliteit van medische laboratoriumdiagnostiek en vertaling daarvan in richtlijnen en normen.

Contact Wetenschap

Pauline Dekhuijzen
Aanwezig: ma, di, do, vr

(06) 21 10 54 33
contact

Datum, tijd en locatie

  • Datum: 31 januari 2020
  • Tijd: 15.45 uur
  • Locatie: Radboud Universiteit, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2