Agenda 26ste editie Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector

Over de opleiding

Op 8 januari 2019 start de vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg van de afdeling IQ Healthcare van het Radboudumc voor de 26ste keer de Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector.

lees meer

Over de opleiding

Op 8 januari 2019 start de vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg van de afdeling IQ Healthcare van het Radboudumc voor de 26ste keer de Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector. De opleiding Ethiek in de zorgsector is ontwikkeld voor hoger opgeleide managers en professionals in de zorgsector die hun deskundigheid op het gebied van de ethische aspecten van hun werk willen verbreden en verdiepen.
 

Contact

drs. Simone Naber

(024) 36 13 359
contact

Waarom deze opleiding?

Deelnemers aan de opleiding bevestigen steeds opnieuw dat de opleiding hen leert na te denken over de ethische vragen in hun werk én mee te denken met de vraagstukken die de organisatie als geheel raken.  

lees meer

Waarom deze opleiding?

Een zorginstelling is meer dan een bedrijf. Voor patiënten en bewoners is het een plek waar zij een toevlucht zoeken. Degenen die er werken proberen om het lot van anderen te verbeteren of te verzachten. Vanuit deze gedachte is de zorgprofessional gemotiveerd om goede zorg te geven. Maar wat is ‘goede zorg’? In de opleiding Ethiek in de Zorgsector proberen we hier een antwoord op te vinden. Voor het beantwoorden van deze vraag moet er rekening gehouden worden met verschillende belangen en verantwoordelijkheden. Binnen dit krachtenveld moeten zorgprofessionals positie bepalen.

‘De grote diversiteit in achtergrond van de deelnemers, het leren van de basisbeginselen van de filosofie en ethiek en het er direct mee kunnen experimenteren op de werkvloer maken dit jaar voor mij bijzonder en zeer waardevol voor de rest van mijn carrière.’; ‘De interactieve colleges en werkvormen samen met de discussies met medecursisten uit alle hoeken van de gezondheidszorg vormen een verrijking en zijn zeer leerzaam. Met deze opleiding kan ik de uitdaging aangaan om ethische vragen binnen mijn team en de organisatie bespreekbaar te maken’; ‘Het is een feest om telkens een andere vakdocent te krijgen die met zoveel enthousiasme de kennis wil overbrengen en ons leert hoe je met alle ethische vragen in de praktijk kan omgaan. De toepasbaarheid van de opleiding in het werkveld is groot.’

Deelnemers aan de opleiding bevestigen steeds opnieuw dat de opleiding hen leert na te denken over de ethische vragen in hun werk én mee te denken met de vraagstukken die de organisatie als geheel raken.  Zij leren de discussie over morele vraagstukken te stimuleren en dragen bij aan meningsvorming en reflectie, wat bijdraagt aan de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de zorg.  In de opleiding maken deelnemers zich een ethische woordenschat eigen, verdiepen zich in ethische theorieën en oefenen zich in gespreksmethodieken voor moreel overleg en ethische reflectie. Theorie en praktijk zijn nauw verweven in deze opleiding en zowel micro-, meso- als macro-niveau komen aan bod.
 

Onderwijsstijl

Ethiek in de Zorgsector heeft een eigentijdse onderwijsstijl, met behoud van klassieke elementen zoals hoorcolleges.

lees meer

Onderwijsstijl

Ethiek in de Zorgsector heeft een eigentijdse onderwijsstijl, met behoud van klassieke elementen zoals hoorcolleges. Er is veel interactiviteit en zelfwerkzaamheid en persoonlijke feedback. Na iedere module is er toetsing. Eens in de twee jaar is er een Terugkomdag, waarop actuele thema's in het verlengde van Ethiek in de Zorgsector aan de orde komen.

Accreditatie

Ethiek in de Zorgsector is geaccrediteerd als nascholing door de KNMG voor huisartsen, voor specialisten ouderengeneeskunde en leden van de NVAVG.

lees meer

Accreditatie

Ethiek in de Zorgsector is geaccrediteerd als nascholing  door de KNMG voor huisartsen, voor specialisten ouderengeneeskunde en leden van de NVAVG. Voor andere specialisten wordt accreditatie aangevraagd bij aanmelding. Ook de Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in de Zorg accrediteert Ethiek in de Zorgsector. Hetzelfde geldt voor het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.
 

Opzet

De opleiding bestaat uit 18 dinsdagen van 13.30 tot 20.30 uur, verdeeld over 3 modulen die plaatsvinden in Kasteel Heyendael, Geert Grooteplein 9 te Nijmegen.

lees meer

Opzet

De opleiding bestaat uit 18 dinsdagen van 13.30 tot 20.30 uur, verdeeld over 3 modulen die plaatsvinden in Kasteel Heyendael, Geert Grooteplein 9 te Nijmegen.
  • Module 1 gaat over ethische vragen rond begin en einde van het leven, de hoofddocenten zijn drs. Janske Hermens en dr. Lieke van der Scheer.
  • Module 2 gaat over zorg en kwaliteit van leven bij chronische aandoeningen, de hoofddocenten zijn dr. Gert Olthuis en dr. Maaike Hermsen.
  • Module 3 gaat over ethische problemen in beleid en management van de zorg, hoofddocenten zijn dr. Hans van Dartel en dr. Frouk Weidema
Een Raad van Advies bestaand uit vertegenwoordigers van het afnemend veld bewaakt de kwaliteit van de opleiding en de afstemming met de diverse doelgroepen.

Registreren?

U vindt het aanmeldformulier in de brochure. bekijk de brochure