Agenda Promotie Jeanine Driesenaar

Jeanine Driesenaar Communicatie in de openbare apotheek

Patiënten met astma en chronische obstructieve longziekte (COPD) nemen hun medicatie niet altijd in de frequentie en dosering zoals voorgeschreven door hun arts. Dit kan leiden tot hoge zorgkosten en moeite om de ziekte onder controle te krijgen.

lees meer

Jeanine Driesenaar Communicatie in de openbare apotheek

Patiënten met astma en chronische obstructieve longziekte (COPD) nemen hun medicatie niet altijd in de frequentie en dosering zoals voorgeschreven door hun arts. Dit kan leiden tot hoge zorgkosten en moeite om de ziekte onder controle te krijgen. Verschillende factoren kunnen gerelateerd zijn aan deze suboptimale therapietrouw, zoals de opvattingen van patiënten over hun medicatie en de communicatie tussen zorgverleners en patiënten. Zorgverleners kunnen het medicatiegebruik van patiënten en bijbehorende opvattingen veranderen als zij niet alleen informatie over de ziekte en medicatie bespreken, maar ook achterhalen wat er bij de patiënt leeft aan gevoelens en behoeftes.
 
Openbare apothekers zijn een van de aangewezen zorgverleners om patiënten voor te lichten en te begeleiden. Het is echter niet bekend of zij voldoende communicatievaardigheden hebben voor dit deel van hun werk. Jeanine Driesenaar onderzocht de stand van de zaken en verbeterpunten in de communicatie van apothekers en apothekersassistenten met patiënten met astma of COPD. Een van haar belangrijkste bevindingen is dat de communicatie patiëntgerichter moet worden, bijvoorbeeld met behulp van communicatietrainingen voor apothekers, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeftes en het perspectief van de patiënt.

Datum, tijd en locatie Promotie

  • Datum: 12 december 2018
  • Tijd: 14.30 uur
  • Locatie: Radboud Universiteit, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Over de promovendus

Jeanine Driesenaar (1986) behaalde in 2009 haar Master Behavioral Change aan de Radboud Universiteit.

lees meer

Over de promovendus

Jeanine Driesenaar (1986) behaalde in 2009 haar Master Behavioral Change aan de Radboud Universiteit. Bovenstaand onderzoek voerde zij uit bij het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc, binnen het Radboud Institute for Health Sciences (RIHS). Daarnaast werkte Jeanine binnen andere projecten op het Nivel op het gebied van communicatie in de gezondheidszorg, online interventies, kraamzorg, en Europees beleid rondom kinderobesitas.

Promotor

  • Promotor(s): prof. dr. A.M. van Dulmen, prof. dr. P.A.G.M. de Smet
  • Co-promotor(s): dr. R.P. van Hulten

Contact Persvoorlichters

Voor vragen neemt u contact op met een van de persvoorlichters. Bij geen gehoor kunt u bellen naar 024-3618910. persvoorlichters
  • Snel naar