Agenda Promotie Judith Bonnes

Judith Bonnes Op weg naar een slimme automatische externe defibrillator (AED)

Ongeveer de helft van de mensen die gereanimeerd wordt buiten het ziekenhuis heeft een hartstilstand door kamerfibrilleren. Hierbij trekken de spiervezels van het hart ongecoördineerd samen waardoor de pompfunctie van het hart verloren gaat.

lees meer

Judith Bonnes Op weg naar een slimme automatische externe defibrillator (AED)

Ongeveer de helft van de mensen die gereanimeerd wordt buiten het ziekenhuis heeft een hartstilstand door kamerfibrilleren. Hierbij trekken de spiervezels van het hart ongecoördineerd samen waardoor de pompfunctie van het hart verloren gaat. Op een hartfilmpje (ECG) is dit specifieke hartritme herkenbaar aan chaotische elektrische activiteit. Een automatische externe defibrillator (AED) kan kamerfibrilleren herkennen en proberen te beëindigen door een elektrische schok toe te dienen. Eerdere onderzoeken hebben laten zien dat het patroon van dit kamerfibrilleren op het hartfilmpje (bijvoorbeeld een grof- of fijnmazig signaal) iets zegt over de kans op overleving.

De onderzoeken in dit proefschrift laten zien dat ECG-kenmerken van kamerfibrilleren eveneens beïnvloed worden door de onderliggende hartziekte, bijvoorbeeld een acuut of doorgemaakt hartinfarct of een verdikte hartspier. Ook de kans dat een elektrische schok het normale hartritme herstelt, is te voorspellen aan de hand van het soort kamerfibrilleren. Analyse van kamerfibrilleren is daarmee een potentiële nieuwe bron van snel beschikbare prognostische informatie en geeft mogelijk ook informatie over de onderliggende pathologie van het hart.

Datum, tijd en locatie Promotie

  • Datum: 24 oktober 2018
  • Tijd: 16.30 uur
  • Locatie: Radboud Universiteit, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Over de promovendus

Judith Leontine Bonnes (Doetinchem, 1985) begon in 2003 aan de studie geneeskunde aan de Radboud Universiteit.

lees meer

Over de promovendus

Judith Leontine Bonnes (Doetinchem, 1985) begon in 2003 aan de studie geneeskunde aan de Radboud Universiteit. Na het artsexamen in 2010 begon ze aan haar promotieonderzoek op gebied van kamerfibrilleren en reanimatie bij de afdeling cardiologie van het Radboudumc, binnen het Radboud Institute of Health Sciences (RIHS). Op 1 oktober 2015 begon ze aan de opleiding tot cardioloog. Momenteel werkt ze op de afdeling cardiologie van Rijnstate Ziekenhuis.

Promotor

  • Promotors: prof. dr. J.L.R.M. Smeets en prof. dr. M.J. de Boer
  • Co-promotor: dr. M.A. Brouwer

Contact Persvoorlichters

Voor vragen neemt u contact op met een van de persvoorlichters. Bij geen gehoor kunt u bellen naar 024-3618910. persvoorlichters
  • Snel naar