Agenda Promotie Karlijn Groenen

Karlijn Groenen Proefschrift

Het werk beschreven in dit proefschrift beoogt het vaststellen van wervel(in)stabiliteit bij patiënten met uitzaaiingen in de wervels te verbeteren en, mede daardoor, de multidisciplinaire zorg omtrent deze patiëntengroep te verbeteren.

read more

Karlijn Groenen Proefschrift

Steeds meer mensen krijgen te maken met uitzaaiingen van kanker in de wervelkolom (wervelmetastasen). Deze wervelmetastasen kunnen leiden tot wervelinstabiliteit. Wervelinstabiliteit kan verschillende klachten veroorzaken, waaronder pijn, het inzakken van de wervel en neurologische problemen (bijv. gevoelsverlies of krachtsverlies). Bij de behandelkeuze van patiënten met wervelmetastasen speelt het inschatten van wervelinstabiliteit een belangrijke rol.. Karlijn Groenens onderzoek beoogt een nauwkeuriger vaststelling  van wervel(in)stabiliteit bij patiënten met uitzaaiingen in de wervels en, mede daardoor, een betere  multidisciplinaire zorg voor t deze patiënten. Groenen belicht dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. Zo laat ze zien dat een recent ontwikkelde klinische score de mate van wervelinstabiliteit nog niet zo goed kan vaststellen. Ook zet ze computermodellen in om de sterkte van wervels te voorspellen. Daarnaast zocht  ze in de literatuur naar  aanwijzingen voor een botversterkend effect van bestralingstherapie. Hoewel dit e een bewezen effectieve behandeling voor pijn is bij patiënten met botmetastasen, vond ze  onvoldoende bewijs voor een positief effect van bestralingstherapie op botkwaliteit en -sterkte.

Titel proefschrift: Spinal (in)stability in metastatic bone disease. Experimental, computational, and clinical perspectives.

Datum, tijd en locatie Promotie

  • Datum: 17 april 2018
  • Tijd: 12:30 uur
  • Locatie: Radboud Universiteit, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Over de promovendus

Karlijn Groenen (1989) studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (summa cum laude).

lees meer

Over de promovendus

Karlijn Groenen (1989) studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (summa cum laude). In 2013 startte ze met haar promotietraject bij het Orthopaedic Research Lab van het Radboudumc. Momenteel werkt ze als datamanager bij het Researchbureau van de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde (Radboudumc).

Promotor

  • Promotor(s): prof. dr. N.J.J. Verdonschot
  • Co-promotor(s): dr. E.J.M. Tack en dr. Y.M. van der Linden (LUMC)

Contact Persvoorlichters

Voor vragen neemt u contact op met een van de persvoorlichters. Bij geen gehoor kunt u bellen naar 024-3618910. persvoorlichters
  • Snel naar