Agenda Promotie Mireille Bakker

Mireille Bakker-Huvenaars Verschillende vormen van agressie scherper afbakenen

Wanneer de meeste mensen denken aan agressie, denken ze aan woede op de weg, fysieke gevechten en gewelddadige misdaden. Niet alle agressie is echter slecht. Agressie kan adaptief zijn doordat men zich bijvoorbeeld beschermt tegen indringers of kinderen probeert te beschermen tegen bedreigingen.

lees meer

Mireille Bakker-Huvenaars Verschillende vormen van agressie scherper afbakenen

Wanneer de meeste mensen denken aan agressie, denken ze aan woede op de weg, fysieke gevechten en gewelddadige misdaden. Niet alle agressie is echter slecht. Agressie kan adaptief zijn doordat men zich bijvoorbeeld beschermt tegen indringers of kinderen probeert te beschermen tegen bedreigingen. Problemen ontstaan wanneer agressie te ver wordt doorgevoerd, wordt herhaald, abnormaal escaleert en gewelddadig wordt. De veelheid van factoren (milieu, genetica, (neuro-)endocriene, cognitieve en gedragsfactoren) die verband houdt met de opkomst, ontwikkeling en instandhouding van agressief gedrag, suggereert dat agressie een complex gedrag is dat vele verschillende processen omvat. Bovendien kunnen deze factoren ook allemaal weer verband houden met elkaar, waardoor het ontrafelen van de onderliggende mechanismen nog ingewikkelder wordt. Inzichten in de verschillende mechanismen kunnen helpen om meer homogene subgroepen te identificeren. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en verbetering van aangepaste medische en psychologische behandelingen.
Huidig onderzoek naar psychologische behandelingen toont een bescheiden effect op het verminderen van (ernstig) agressief gedrag bij kinderen en adolescenten met een psychiatrische stoornis, wat deels het gevolg kan zijn van de heterogeniteit van de klinische stoornissen. Dit probleem kan worden aangepakt door biomarkers te vinden voor meer homogene subgroepen. Omdat humane moleculaire genetische studies van agressie zich in een vroeg stadium bevinden, is het sterkste moleculaire bewijs afkomstig van diermodellen die agressieve en niet-agressieve stammen vergelijken. Onderzoek in dit proefschrift laat zien dat mannelijke adolescenten met psychiatrische stoornissen (Autisme Spectrum Disorder (ASD) en Oppositioneel Opstandig Gedrag / Conduct Disorder (ODD/CD)) verschillen in hormonale concentraties, emotieverwerking, en de manier waarop ze kijken naar een emotioneel gezicht. Toch is onbekend of deze bevindingen uniek zijn voor deze psychiatrische stoornissen of dat ze een tekort weerspiegelen dat aanwezig is bij mensen met psychopathologie in het algemeen ten opzichte van mensen zonder psychopathologie. Een extra klinische groep zonder achterstanden op het gebied van empathie kan het belang van deze bevindingen verder vergroten. Dit promotieonderzoek draagt bij aan het begrip en de kennis van trans-diagnostische markers, gericht op zowel een diagnostische als therapeutische benadering. De huidige en toekomstige onderzoeksresultaten moeten gaan bijdragen aan een vermindering van adaptieve agressie op de samenleving.
 

Datum, tijd en locatie Promotie

  • Datum: 14 September 2018
  • Tijd: 12.30 uur
  • Locatie: Radboud Universiteit, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Over de promovendus

Mireille Bakker-Huvenaars (1985) studeerde Ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en behaalde haar master in 2011.

lees meer

Over de promovendus

Mireille Bakker-Huvenaars (1985) studeerde Ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en behaalde haar master in 2011. Het onderzoek in dit proefschrift werd uitgevoerd op de afdeling Cognitieve Neurowetenschappen van het Radboudumc. Momenteel is ze psycholoog bij Karakter en co-ontwikkelaar bij Leer & Veerkracht.
 

Promotor

  • Promotor(s): prof. dr. J.K. Buitelaar
  • Co-promotor(s): dr. C.U. Greven en dr. J.C. Glennon

Contact Persvoorlichters

Voor vragen neemt u contact op met een van de persvoorlichters. Bij geen gehoor kunt u bellen naar 024-3618910. persvoorlichters
  • Snel naar