Agenda Van ziek-zijn naar ziekte - mechanisch denken in de geneeskunde

29 mei 2018 16:30 - 18:30

In de Oudheid werd het beeld dat mensen hadden van ziekte en gebrek sterk door mythen beïnvloed.

Door de ontwikkeling van de natuurwetenschappen in de zestiende eeuw werd gaandeweg het wereldbeeld gemechaniseerd en werd ook de mens zelf in dat perspectief meegenomen. De afgelopen twee eeuwen is de kennis van de fysiologie van het lichaam en het ontstaan van ziekten spectaculair gegroeid. Ziekte en genezing zijn daarmee ontdaan van hun magische karakter en zijn ‘gereduceerd’ tot goed te begrijpen mechanistische biologische processen. Deze mechanistische manier van denken is evolutionair gezien samen met de ontwikkeling van techniek tot stand gekomen; het zit in de mens. In de filosofie is deze opvatting door verscheidene denkers op hun eigen wijze uitgewerkt.
  • Op 29 mei 2018 om 16:30 in het Museum voor Anatomie en Pathologie.

  • Snel naar