Over Over de workshop

Afdeling Nierziekten organiseert ook in 2019 de Workshop Nefrologie. Deze vindt plaats in congrescentrum Papendal, Arnhem.

lees meer

Over Over de workshop

De workshop nefrologie op 12 en 13 december jl waren opnieuw een succes en zeer druk bezocht.
De presentaties zijn voor een deel beschikbaar op de website onder de blauw knop Presentaties.

Ook in 2019 organiseert de afdeling nierziekten alweer de 30e Workshop Nefrologie op 11 en 12 december, opnieuw in congrescentrum Papendal, Arnhem.

Jaarlijks nemen ongeveer 250 (kinder)nefrologen en (kinder)nefrologen-in-opleiding en daarnaast enkele physician assistants, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen deel aan deze jaarlijkse nascholingsbijeenkomst. Deze bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor degenen die bevoegd zijn tot voorschrijven van geneesmiddelen.

De deelnemers aan de workshop van 2018 waardeerden zowel de inhoud als presentatie van de voordrachten met een 7,8 gemiddeld.

In de loop van september zullen we u informeren over het programma van 2019.
De klinische najaarsvergadering van de NFN is ook dit jaar geïncorporeerd in de workshop en wordt gehouden op donderdag 12 december van 8.30-10.00 uur.

De workshop wordt georganiseerd met financiële steun van diverse firma’s, deze worden vermeld in het definitieve programmaboekje.

Inschrijven

De inschrijving start per 1 september 2019.

Presentaties

Bekijk hier de presentaties van de workshop Nefrologie.

lees meer

Presentaties

Presentaties

Hieronder vindt u de presentaties van de afgelopen nefrologieworkshop:
De presentatie van prof. Berger: Everolimus bij niertransplantatie: meerwaarde in de praktijk? zal niet beschikbaar gesteld worden omdat deze ongepubliceerde data bevat.

Als u problemen ondervindt bij het openen van de presentaties kan dit 2 oorzaken hebben:
1. uw browser ondersteunt Issuu niet (het programma waarin de presentaties getoond worden). Probeer het dan via een andere browser.
2. u kijkt naar een verouderde pagina die in het geheugen van de computer is opgeslagen.U kunt dan de pagina vernieuwen met de toetscombinatie CTRL +  F5.

Mocht het dan nog niet lukken om de presentaties te openen kunt u via e-mail een verzoek sturen om toezending van een of enkele presentaties naar Ilse.Hilgers@Radboudumc.nl.

Organisatie­comité

Met ingang van 2018 hebben prof.em. dr. J.H.M. Berden en prof.em. dr. A.J. Hoitsma zich teruggetrokken uit het organisatiecomité. Wij danken beiden heel hartelijk voor hun jarenlange enthousiaste inzet voor de organisatie van de workshop nefrologie, die geleid heeft tot het grote succes van workshop, die zich de afgelopen jaar in een toenemende belangstelling mag verheugen.

Het nieuwe organisatiecomité bestaat uit:
prof.dr. L.B. Hilbrands. Radboudumc, afdeling nierziekten
prof.dr. J.F.M. Wetzels, Radboudumc, afdeling nierziekten
Dr. M. Vervloet, Amsterdam UMC, afdeling nierziekten

Waar en wanneer?

Woensdag 11 en donderdag 12 december 2019 in het Congrescentrum Papendal, Arnhem. Informatie over het congrescentrum vindt u hier: https://papendal.nl/

Voor wie?

De workshop is met name bedoeld voor (kinder)nefrologen (ook die in opleiding). Ook andere geïnteresseerde zorgprofessionals in het vakgebied zijn welkom, mits bevoegd tot het voorschrijven van geneesmiddelen (physician assistants, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen).

Programma

Bekijk hier het programma voor 2018. download het programma

Kosten

U kunt kiezen uit verschillende opties. De kosten voor de workshop zijn:

lees meer

Kosten

U kunt kiezen uit verschillende opties:
OVERNACHTING IS NIET MEER MOGELIJK Specialist Overig
1. Woensdag 12-12-2018 zonder diner €150 €100
2. Woensdag 12-12-2018 met diner €175 €125
3. Woensdag 12-12-2018 zonder diner met overnachting* €250 €200
4. Woensdag 12-12-2018 met diner met overnachting* €275 €225
5. Donderdag 13-12-2018 €150 €100
6. Donderdag 13-12-2018 met overnachting* €250 €200
7. Beide dagen zonder diner en zonder overnachting €250 €175
8. Beide dagen met diner €275 €200
9. Beide dagen zonder diner en met overnachting* €350 €275
10. Beide dagen met diner en overnachting* €375 €300

*overnachting van woensdag 12 op donderdag 13 december 2018

Graag nog uw aandacht voor de volgende punten:
  • uw inschrijving is geëffectueerd nadat de betaling intern is verwerkt; houd rekening met verwerkingstermijn van 5-8 werkdagen
  • u ontvangt géén factuur
  • u ontvangt een bevestiging van uw inschrijving via email waarin ook het door u betaalde bedrag vermeld wordt. Dit is tevens uw betalingsbewijs en kan ook indien gewenst gebruikt worden voor het indienen van uw declaratie.
  • bij annulering binnen 7 dagen voorafgaand aan de workshop worden de kosten niet gerestitueerd.

 

Accreditatie

Voor 2018 is accreditatie toegekend door:

Accreditatie 2018

Accreditatie

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV): 11 punten (respectievelijk 6 en 5)
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA): 10 punten (respectievelijk 6 en 4)
  • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 13 punten (respectievelijk 7 en 6)

De accreditatiepunten worden in de weken na de workshop o.b.v. het door u opgegeven BIG nummer digitaal geregistreerd in PE-online. Vanwege drukte kan het zijn dat deze pas begin 2019 volledig verwerkt zijn.
Deelnemers waarbij registratie via PE-online niet mogelijk is kunnen per email een accreditatiebewijs aanvragen. 

Met invang van 2018 moeten accreditatiepunten voor de differentiatie nefrologie door de deelnemers zelf worden gekopïëerd naar hun differentiatiedossier. Wij meer informatie verwijzen u graag naar de website van de NIV: https://www.internisten.nl/werken-als-internist/herregistratie-0.

Contact

Voor vragen omtrent de workshop nefrologie kunt u contact opnemen via email


Sponsoring

Deze zeer gewaardeerde nascholingsbijeenkomsten zijn mede mogelijk dankzij sponsorbijdragen. Er worden 3 sponsorpakketten aangeboden: goud, zilver en brons. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in combinatie met een van deze pakketten extra medewerkers van uw firma te laten deelnemen aan het dagprogramma tegen een sponsortarief.

Als u interesse hebt kunt u contact opnemen voor meer informatie per email.