Agenda Workshop Nefrologie

Over Over de workshop

Afdeling Nierziekten organiseert ook in 2018 de Workshop Nefrologie. Deze vindt plaats in congrescentrum Papendal, Arnhem.

lees meer

Over Over de workshop

De afdeling Nierziekten organiseert in 2018 de 29e Workshop Nefrologie. Deze vindt plaats in congrescentrum Papendal, Arnhem.

Jaarlijks nemen ongeveer 250 (kinder)nefrologen en (kinder)nefrologen-in-opleiding en daarnaast enkele physician assistants, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen deel aan deze jaarlijkse nascholingsbijeenkomst (bevoegd tot voorschrijven van geneesmiddelen).

De deelnemers aan de workshop van 2017 waardeerden zowel de inhoud als presentatie van de voordrachten met een 7,8 gemiddeld.

In de loop van september zullen we u informeren over het programma van 2018.
De klinische najaarsvergadering van de NFN is ook dit jaar geïncorporeerd in de workshop en wordt gehouden op donderdag 13 december van 8.30-10.00 uur.

De workshop wordt georganiseerd met financiële steun van diverse firma’s, deze worden vermeld in het definitieve programmaboekje.
 


Organisatie­comité

Met ingang van 2018 hebben prof.em. dr. J.H.M. Berden en prof.em. dr. A.J. Hoitsma zich teruggetrokken uit het organisatiecomité. Wij danken beiden heel hartelijk voor hun jarenlange enthousiaste inzet voor de organisatie van de workshop nefrologie, die geleid heeft tot het grote succes van workshop, die zich de afgelopen jaar in een toenemende belangstelling mag verheugen.

Het nieuwe organisatiecomité bestaat uit:
prof.dr. L.B. Hilbrands. Radboudumc, afdeling nierziekten
prof.dr. J.F.M. Wetzels, Radboudumc, afdeling nierziekten
Dr. M. Vervloet, Amsterdam UMC, afdeling nierziekten

Waar en wanneer?

Woensdag 12 en donderdag 13 december 2018 in het Congrescentrum Papendal, Arnhem. Informatie over het congrescentrum vindt u hier: www.papendal.nl.

Voor wie?

De workshop is met name bedoeld voor (kinder)nefrologen (ook die in opleiding). Ook andere geïnteresseerde zorgprofessionals in het vakgebied zijn welkom, mits bevoegd tot het voorschrijven van geneesmiddelen (physician assistants, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen).

Programma

Bekijk hier het programma voor 2018. download het programma

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.

Kosten

U kunt kiezen uit verschillende opties. De kosten voor de workshop zijn:

lees meer

Kosten

U kunt kiezen uit verschillende opties:
OVERNACHTING IS NIET MEER MOGELIJK Specialist Overig
1. Woensdag 12-12-2018 zonder diner €150 €100
2. Woensdag 12-12-2018 met diner €175 €125
3. Woensdag 12-12-2018 zonder diner met overnachting* €250 €200
4. Woensdag 12-12-2018 met diner met overnachting* €275 €225
5. Donderdag 13-12-2018 €150 €100
6. Donderdag 13-12-2018 met overnachting* €250 €200
7. Beide dagen zonder diner en zonder overnachting €250 €175
8. Beide dagen met diner €275 €200
9. Beide dagen zonder diner en met overnachting* €350 €275
10. Beide dagen met diner en overnachting* €375 €300

*overnachting van woensdag 12 op donderdag 13 december 2018

Graag nog uw aandacht voor de volgende punten:
  • uw inschrijving is geëffectueerd nadat de betaling intern is verwerkt; houd rekening met verwerkingstermijn van 5-8 werkdagen
  • u ontvangt géén factuur
  • u ontvangt een bevestiging van uw inschrijving via email waarin ook het door u betaalde bedrag vermeld wordt. Dit is tevens uw betalingsbewijs en kan ook indien gewenst gebruikt worden voor het indienen van uw declaratie.
  • bij annulering binnen 7 dagen voorafgaand aan de workshop worden de kosten niet gerestitueerd.

 

Betaling

De betaling voor de workshop kunt u naar ons overmaken.

lees meer

Betaling

We ontvangen het verschuldigde bedrag graag op:
ABN Amro Nijmegen 
bankrekening 55.61.39.232
t.n.v. UMC St Radboud Research B.V.
IBAN: NL95ABNA0556139232
BIC: ABNANL2A
o.v.v. Papendal 2018 F000151 en vermelding naam deelnemer.
 

Accreditatie

Voor 2018 is accreditatie toegekend door:

Accreditatie 2018

Accreditatie

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV): 11 punten (respectievelijk 6 en 5)
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA): 10 punten (respectievelijk 6 en 4)
  • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 13 punten (respectievelijk 7 en 6)

De accreditatiepunten worden in de weken na de workshop o.b.v. het door u opgegeven BIG nummer digitaal geregistreerd in PE-online. Vanwege drukte kan het zijn dat deze pas begin 2019 volledig verwerkt zijn.
Deelnemers waarbij registratie via PE-online niet mogelijk is kunnen per email een accreditatiebewijs aanvragen. 

Contact

Voor vragen omtrent de workshop nefrologie kunt u contact opnemen via email


Sponsoring

Deze zeer gewaardeerde nascholingsbijeenkomsten zijn mede mogelijk dankzij sponsorbijdragen. Er worden 3 sponsorpakketten aangeboden: goud, zilver en brons. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in combinatie met een van deze pakketten extra medewerkers van uw firma te laten deelnemen aan het dagprogramma tegen een sponsortarief.

Als u interesse hebt kunt u contact opnemen voor meer informatie per email.

 

  • Snel naar