Agenda Workshop Nefrologie

Wat is de workshop Nefrologie? 2020 virtuele workshop

Dit jaar komt de fysieke workshop te vervallen en wordt deze vervangen door een digitale versie. Voor meer informatie lees meer.

lees meer

Wat is de workshop Nefrologie? 2020 virtuele workshop

De afdeling Nierziekten zou op 9 en 10 december 2020 de 31e Workshop Nefrologie organiseren in congrescentrum Papendal in Arnhem.

Vanwege de verdere aanscherping van de coronamaatregelen heeft de organisatie helaas moeten besluiten om de workshop dit jaar niet in fysieke vorm te laten plaatsvinden.

Inmiddels is besloten een virtuele workshop te organiseren op woensdag 9 december a.s. met voordrachten volgens het eerder vastgestelde programma, met uitzondering van de KPC op woensdagavond die dit jaar komt te vervallen. De workshop is uitsluitend op dedag zelf live te volgen.

In verband hiermee is het eerder vastgestelde deelnemerstarief verlaagd; deelnemers die al betaald hadden ontvangen in de loop van november het teveel betaalde bedrag terug.

Algemene informatie

Aan deze nascholingsbijeenkomst nemen jaarlijks ongeveer 250 (kinder)nefrologen en (kinder)nefrologen-in-opleiding en daarnaast enkele physician assistants, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen deel. Deze bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor degenen die bevoegd zijn tot voorschrijven van geneesmiddelen.

Afgelopen editie was wederom een groot succes en druk bezocht. De deelnemers aan de workshop van 2019 waardeerden zowel de inhoud als presentatie van de voordrachten met een 7,8 gemiddeld.

Programma

Bekijk het programma van de workshop Nefrologie 2020 hier.
Vanwege het aangepaste programma zal dit jaar klinische najaarsvergadering van de NFN geen deel uitmaken van het programma.

Organisatie

De workshop wordt georganiseerd met financiële steun van diverse firma’s. Deze vindt u terug in het programmaboekje.

 

Inschrijving verlengd t/m maandag 7 december a.s. 12.00 s.v.p. via Google Chrome

Vanwege coronamaatregelen is er een ééndaags virtueel programma en is alleen op woensdag 9 december a.s. live te volgen. Inschrijfformulier

Vragen? Neem contact op

contact

In het kort

 • Woensdag 9 december 2020.


 • Voor wie?

  De workshop is met name bedoeld voor (kinder)nefrologen (ook die in opleiding). Ook andere geïnteresseerde zorgprofessionals in het vakgebied zijn welkom, mits bevoegd tot het voorschrijven van geneesmiddelen (physician assistants, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen).

 • Kosten

  Tarief virtuele workshop op woensdag 9 december 2020:

  Medisch specialist             €100

  Overigen                              €50

  Uw inschrijving is pas definitief nadat de betaling intern is verwerkt. U ontvangt hiervan een bevestiging via email waarin ook het door u betaalde bedrag vermeld wordt. Dit is tevens uw betalingsbewijs en kan ook indien gewenst gebruikt worden voor het indienen van uw declaratie.

  • U ontvangt géén factuur.
  • Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk

 • Accreditatie

  Toegekende accreditatie

  Voor 2020 is accreditatie toegekend door:

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV): 6 punten
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA): 5 punten
  • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 7 punten

  NB: de accreditatie blijft ook van toepassing bij deelname aan de digitale workshop.

  Registratie van accreditatiepunten

  De accreditatiepunten worden in de weken na de workshop o.b.v. het door u opgegeven BIG nummer digitaal geregistreerd in PE-online. Vanwege drukte kan het zijn dat deze pas begin van het volgende jaar volledig verwerkt zijn.

  Deelnemers waarbij registratie via PE-online niet mogelijk is kunnen per email een accreditatiebewijs aanvragen. 

  Met invang van 2018 moeten accreditatiepunten voor de differentiatie nefrologie door de deelnemers zelf worden gekopïëerd naar hun differentiatiedossier. Voor meer informatie verwijzen u graag naar de website van de NIV.


Programma 2020

Bekijk hier het programma voor 2020. download het programma

Organisatie-comité

Bekijk het organisatiecomité van de workshop Nefrologie 2020.

lees meer

Organisatie-comité

De organisatiecommissie bestaat uit:
 • prof.dr. L.B. Hilbrands. Radboudumc, afdeling nierziekten
 • prof.dr. J.F.M. Wetzels, Radboudumc, afdeling nierziekten
 • prof.dr. M. Vervloet, Amsterdam UMC, afdeling nierziekten

Betaling

Betalingsinformatie

lees meer

Betaling

Betalingsgegegevens: (gewijzigd t.o.v. vorige jaren):
ABN AMRO
IBAN: NL90ABNA0231209983
SWIFT: ABNANL2A
o.v.v. F000151 en vermelding naam deelnemer.

Naam rekeninghouder: Radboudumc
Adres rekeninghouder: Geert Grooteplein 10
Postcode en plaats rekeninghouder:  6525 GA  Nijmegen