Afdelingen, poliklinieken en expertisecentra Amalia kinderziekenhuis


Chirurgische dagbehandeling

Op de Chirurgische Dagbehandeling komen naast volwassenen ook kinderen die een ingreep of onderzoek in dagbehandeling krijgen. Na de ingreep of het onderzoek krijgen ze nog enkele uren verpleegkundige zorg.

lees meer

Dermatologie

De afdeling Dermatologie richt zich op de behandeling van huidaandoeningen.

lees meer

Diëtetiek

Na verwijzing door een kinderarts van het Radboudumc kunt u bij de diëtisten van de behandellijn kindergeneeskunde terecht met vragen en problemen rondom de voeding van kinderen van nul tot achttien jaar.

lees meer

Genetica

De afdeling behandelt en onderzoekt erfelijke aandoeningen bij patiënten en hun familie.

lees meer

Keel-Neus-Oorheelkunde

De afdeling KNO van het Radboudumc biedt patiëntenzorg op het gebied van oorchirurgie, neus- en aangezichtschirurgie en hoofd-halschirurgie.

lees meer

Kinder Maag-, Darm- en Leverziekten

De subafdeling Kinder Maag- Darm- en Leverziekten (MDL) heeft een academisch profiel en ziet vrijwel alleen kinderen verwezen door kinderartsen.

lees meer

Kinder­cardiologie

Op de afdeling Kindercardiologie onderzoeken en behandelen we kinderen met een (niet-)aangeboren hartafwijking. Soms zijn we al voor de geboorte betrokken bij de zorg voor uw kind. Bijvoorbeeld als tijdens de zwangerschap het vermoeden bestaat dat uw kind een hartafwijking heeft.

lees meer

Kinderchirurgie

Kinderchirurgie bestaat uit bijzondere kinderchirurgie en algemene chirurgie bij kinderen.

lees meer

Kinder­endocrinologie

U kunt bij de polikliniek Endocriene ziekten terecht als uw kind te snel of te langzaam groeit of als het te vroeg of te laat in de puberteit komt. Of als uw kind een ander probleem heeft dat wijst op een storing in de hormoonhuishouding.

naar de polikliniek Kinderen en Jeugdigen

Kinder­fysiotherapie

Op de afdeling Kinderfysiotherapie behandelen we patiënten die zijn opgenomen op alle afdelingen van het Kinderziekenhuis en de afdeling Verloskunde.

lees meer

Kinderhemato-oncologie

We behandelen en begeleiden kinderen met kanker. Ons ideaal is kinderen met kanker hun ziekte te laten overwinnen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot in alle opzichten normaal functionerende volwassenen.

lees meer

Kinderinfectie­ziekten en Immunologie

Wij onderzoeken en behandelen kinderen met infectieziekten en afweerstoornissen (immuundeficiënties).

lees meer

Kindernefrologie

Wij behandelen kinderen met nierziekten. Ook voor nierdialyse en niertransplantatie kunnen kinderen bij ons terecht.

lees meer

Kinder­neurologie

Op de polikliniek Kinderneurologie komen kinderen met diverse problemen waarbij we vermoeden dat de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen of spieren niet goed werken.

lees meer

Kinder­reumatologie

Het Radboudumc werkt samen met de Sint Maartenskliniek op het gebied van de kinderreumatologie. De poliklinische zorg is ondergebracht in de Sint Maartenskliniek.

lees meer

Kinder­revalidatie

De polikliniek voor kinderrevalidatie is er voor kinderen met bewegingsstoornissen in combinatie met andere ontwikkelingsproblemen.

lees meer

Kinder­tandheelkunde

Alle kinderen (tot 17 jaar) kunnen bij Kindertandheelkunde terecht voor tandheelkundige zorg.

lees meer

Kinderurologie

In het Kinderurologisch Centrum behandelen we kinderen met aangeboren of verworven aandoeningen van de tractus urogenitalis (urinewegen en geslachtsorganen).

lees meer

Medische Psychologie Kind en Jeugd

Bij de afdeling Medische Psychologie sectie Kind en Jeugd kunnen kinderen en hun ouders terecht voor psychologisch onderzoek, begeleiding en behandeling die samenhangt met de behandeling waarvoor het kind het Amalia kinderziekenhuis bezoekt.

lees meer

Metabole ziekten

Op de polikliniek Kinderen en Jeugdigen zijn de poliklinieken van verschillende specialismen ondergebracht. De polikliniek Metabole Ziekten is een onderdeel van de polikliniek Kinderen en Jeugdigen.

lees meer

Mond-Kaak-Aangezichts­chirurgie

De specialisten van de afdeling Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie behandelen ziektes en afwijkingen van mond, kaak en aangezicht.

lees meer

Neonatologie Follow-up

Als uw kind al naar huis is of overgeplaatst naar een ziekenhuis bij u in de buurt, blijven wij de ontwikkeling van uw kind controleren.

lees meer

Neurochirurgie

Neurochirurgie is het specialisme dat zich bezighoudt met de chirurgische behandeling van aandoeningen. Het gaat om aandoeningen aan de hersenen, hersenschedel, schedelbasis, hersenzenuwen, het ruggenmerg, de wervelkolom en het perifere zenuwstelsel.

lees meer

Oogheelkunde

Wij onderzoeken en behandelen alle oogziekten. Ook zeldzame of moeilijk te behandelen oogziekten.

lees meer

Orthopedie

Orthopedie is een chirurgisch specialisme. Wij behandelen aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat. Orthopedie behandelt patiënten met bijvoorbeeld gescheurde kruisbanden, botkanker, heup- en knieartrose, slijtage van het heup- en kniegewricht.

lees meer

Plastische Chirurgie

Bij Plastische Chirurgie houden we ons bezig met herstel van vorm en functie van een lichaamsdeel. Het gaat om correctie van aangeboren of verkregen afwijkingen en verminkingen of gebreken.

lees meer

RAAcK

Op de polikliniek van RAAcK behandelen en begeleiden wij kinderen en jongeren (tot en met 18 jaar) met moeilijke behandelbare astma of astma-achtige klachten.

lees meer

Radiologie en Nucleaire Geneeskunde

De afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde houdt zich bezig met beeldvorming en behandeling van diverse aandoeningen.

lees meer

Spoedeisende Hulp

Bij acute gezondheidsproblemen wordt u verwezen naar de SEH. Ons team van specialisten staat hier 24 uur per dag voor u klaar.

lees meer

Syndroom van Turner

Bij ons op de polikliniek komen kinderen en jongeren met het syndroom van Turner. We hebben spreekuren in verschillende leeftijdsfases.

lees meer

Verloskunde

Zwangerschap en bevalling zijn belangrijke gebeurtenissen in iemands leven. Wij willen graag een betrouwbare partner zijn en je zo veilig, vriendelijk en persoonlijk mogelijk begeleiden tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

lees meer

Expertisecentra


Expertise­centrum Schisiscentrum

U kunt bij ons Schisisteam terecht als uw kind geboren is met een spleet van de lip of van de kaak en het gehemelte.

lees meer

Expertise­centrum DSD

Het Radboudumc Expertisecentrum DSD is gespecialiseerd in stoornissen of variaties in de geslachtelijke, chromosomale en gonadale (geslachtsklier) ontwikkeling. DSD staat voor Disorders/Differences in Sex Development.

lees meer

Expertise­centrum Aangeboren Urogenitale Aandoeningen

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Aangeboren Urogenitale Aandoeningen is gespecialiseerd in de zorg voor kinderen die problemen hebben met hun urogenitaal stelsel: de nieren, de blaas, de urineleider en de geslachtsorganen.

lees meer

Expertise­centrum Hecovan

Hecovan is hét expertisecentrum voor hemangiomen en aangeboren vaatafwijkingen.

lees meer

Expertise­centrum Zeldzame aangeboren ontwikkelings­stoornissen

In ons expertisecentrum bieden wij optimale zorg voor personen met een zeldzame aangeboren ontwikkelingsstoornis en hun naasten.

lees meer

Expertise­centrum Craniofaciale aandoeningen

Het Radboudumc Expertisecentrum Craniofaciale aandoeningen is gespecialiseerd in vergroeien van de schedelnaden (craniosynostose) en schedelafwijkingen (craniale malformaties).

lees meer

Expertise­centrum Erfelijke bewegings­stoornissen

De expertise van ons centrum bestaat met name uit de (kinder)neurologische kennis, de genetische diagnostiek en de revalidatiegeneeskundige behandeling.

lees meer

Expertise­centrum Hearing & Genes

Bij Hearing & Genes werken KNO-artsen en genetici die gespecialiseerd zijn in erfelijke slechthorendheid.

lees meer

Expertise­centrum Aangeboren darmafwijkingen

Het Radboudumc Expertisecentrum Aangeboren darmafwijkingen is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met een aangeboren colorectale aandoening.

lees meer

Radboud Center for Mitochondrial Medicine

Binnen het Radboud Center for Mitochondrial Medicine (RCMM) richten we ons op begrip en behandeling van mitochondriële aandoeningen.

lees meer
inloggen