Route naar de polikliniek

Bezoekadres

Polikliniek Kinderen en Jeugdigen
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 787, 788, 790 (Polikliniek Kinderen en Jeugdigen)

Uw kind in het Amalia kinderziekenhuis

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Jaarlijks worden ongeveer 22.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar in het Amalia kinderziekenhuis behandeld.

lees meer

Uw kind in het Amalia kinderziekenhuis

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Jaarlijks worden ongeveer 22.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar in het Amalia kinderziekenhuis behandeld. Dat is 18% van alle patiënten in het Radboudumc.

Het Amalia kinderziekenhuis verbindt de specialismen van het Radboudumc die zorg aan kinderen bieden. Kinderen en ouders worden actief betrokken bij het zorgproces. Zo ontstaat een veilige omgeving waarin de eigenheid van het kind steeds voorop staat.

Verwijzing

Uw huisarts of specialist verwijst u naar onze polikliniek. Nadat wij de verwijzing hebben ontvangen, maken we een afspraak voor uw eerste bezoek.

Contact

Amalia kinderziekenhuis

(024) 361 44 15
contact

Amalia kinderfonds Ook voor de kinderen van onze kinderen

Met jouw hulp kunnen we het Amalia kinderziekenhuis kindvriendelijker maken, bijvoorbeeld door te zorgen voor afleiding tijdens een behandeling of tijdens het verblijf van een kind. Elke gift, groot of klein is welkom!

lees meer

Onze aandachtsgebieden


Geboortezorg moeder & kind

Onder onze geboortezorg valt verloskunde, neonatologie, extreme vroeggeboorte en foetale therapie.

lees meer

Traumazorg

In het Kinderbrandwondencentrum behandelen we kinderen met brandwonden.

lees meer

Erfelijke en aangeboren aandoeningen

We hebben verschillen expertisecentra op het gebied van erfelijke en aangeboren aandoeningen.

lees meer

Route naar de polikliniek

T (024) 361 44 15

Ingang: Hoofdingang
Route: 787, 788, 790

bekijk route

Route naar de verpleegafdeling

T (024) 361 38 80

Ingang: Hoofdingang
Route: 807, 821

bekijk route

Route naar de verpleegafdeling

Bezoekadres

Het Strand, De Vuurtoren
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 807, 821 (Het Strand, De Vuurtoren)

Afspraak of opname


Polikliniek Kinderen en Jeugdigen

De Polikliniek Kinderen en Jeugdigen bestaat uit poliklinieken van verschillende specialismen.

lees meer

Opname op de verpleegafdeling

Als uw kind wordt opgenomen in ons kinderziekenhuis betekent dat dat uw kind één of meer nachten blijft slapen op een van onze verpleegafdelingen.

lees meer

Behandeling Anesthesie bij kinderen

Als uw kind een behandeling of onderzoek onder anesthesie (verdoving) krijgt is het belangrijk om hem/haar goed voor te bereiden.

lees meer

Besmettelijke ziekte

Is uw kind in aanraking gekomen met een besmettelijke ziekte zoals waterpokken? Laat het weten voordat u naar uw afspraak komt. De arts beslist of de afspraak of opname door kan gaan.

Pijn en het Amalia Kinder­ziekenhuis

In het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis willen wij kinderen en hun ouders zo goed mogelijk begeleiden. Dit geldt ook voor kinderen die pijn hebben en /of een pijnlijke ingreep moeten ondergaan.

lees meer

Pijn en het Amalia Kinder­ziekenhuis

In het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis willen wij kinderen en hun ouders zo goed mogelijk begeleiden. Dit geldt ook voor kinderen die pijn hebben en/of een pijnlijke ingreep moeten ondergaan. We vinden het belangrijk om pijn op tijd op te merken en zo veel mogelijk te verlichten. Daarnaast draagt het comfort van uw kind bij aan een voorspoedig herstel.

Onze werkwijze:
 • Bij opname  geven we informatie aan uw kind en aan u als ouders over de behandeling of ingreep. Het is voor onze artsen en verpleegkundigen niet altijd mogelijk om alle pijn rondom een ingreep of procedure weg te nemen, maar met goede informatie proberen we onzekerheid te voorkomen en duidelijkheid te bieden over wat uw kind kan verwachten.
 • Vroege herkenning van pijn leidt weer tot tijdige behandeling. Daarom scoren wij regelmatig de pijn bij uw kind. We maken hierbij gebruik van scoringssystemen. Bij het afnemen van deze pijnscores betrekken we niet alleen uw kind, maar ook u als ouders.
 • Indien uw kind pijn heeft, maken we een behandelplan op maat. Het kan zijn dat we naast reguliere medicatie, gespecialiseerde pijnbestrijding bieden, zoals zenuwblokkades of lokale pijnbehandeling.
 • Naast pijnmedicatie zetten we ook andere methodes in om de pijn te verlichten, zoals aanraking , massage, ontspanning, afleiding, muziek, comfort en rust. Hiervoor werken wij samen met onze pedagogisch medewerkers.
 • Na grote operaties of bij complexe situaties werken wij samen met kinderanesthesiologen, het Consultteam Acute Pijn Service bestaande uit verpleegkundigen en anesthesiologen die gespecialiseerd zijn in pijnbestrijding, of het Radboudumc kinderpijncentrum.

Sociale en emotionele gevolgen voor u en uw kind(eren)

Als uw kind een (aangeboren) aandoening heeft, is dat heel ingrijpend. U en uw kind(eren) moeten omgaan met de nieuwe situatie en de zorgen die u heeft. U kunt hierdoor uit balans raken. Dit is normaal.

lees meer

Sociale en emotionele gevolgen voor u en uw kind(eren)

Als uw kind een ziekte heeft

Uiteraard wit u het liefst dat uw kind gezond is. Helaas heeft 1 op de 14 kinderen in Nederland een ziekte: een aangeboren aandoening of een ziekte die het kind later krijgt. Als u te horen krijgt dat uw kind een ziekte heeft, is dat heel ingrijpend. U maakt zich zorgen over de gezondheid van uw kind en over zijn/haar ontwikkeling. En misschien ook over de toekomst. Naast de zorg voor uw kind, moeten er praktische dingen geregeld worden, bijvoorbeeld bezoeken aan het ziekenhuis voor onderzoeken of ingrijpende behandelingen. En dat moet u ook nog combineren met werk en eventuele andere kinderen in uw gezin.   

Sociale en emotionele gevolgen

Het is logisch dat u, uw kind of eventuele broers en zussen door de ziekte uit balans raken. U en uw kind(eren) kunnen zich onzeker, somber, eenzaam, boos of machteloos voelen. U kunt veel piekeren of prikkelbaar zijn. Ook kan de aandoening van uw kind gevolgen hebben voor de manier waarop u met elkaar en met andere kinderen, familie, vrienden of collega’s omgaat. Dit zijn sociale en emotionele gevolgen van een aandoening. Emotionele en sociale gevolgen leiden niet altijd tot klachten. We spreken van emotionele en sociale klachten als u of uw kinderen de dagelijkse dingen niet meer goed kunnen doen. Bijvoorbeeld als u niet meer kunt werken of uw kind niet meer naar school kan, omdat u(w kind) zich zorgen maakt. Of als u zo slecht slaapt dat u overdag niet meer vooruit kunt of omdat uw kind geen zin meer heeft in dingen die het eerder wel fijn vond.  
 
Niet ieder gezin waar een kind langdurig ziek is, krijgt te maken met sociale of emotionele klachten, maar het komt regelmatig voor. Of en wanneer u(w kind) klachten ervaart, verschilt per persoon en per aandoening. Sommigen hebben vooral last na de diagnose, anderen tijdens een behandeling of juist als de behandeling al een tijdje is afgerond.

Uw relatie

Veel ouders hebben tijd nodig om de ziekte van hun kind te verwerken en een nieuwe balans te vinden. Zo kunt u de tijd na de diagnose als een soort emotionele achtbaan ervaren waarin u terecht bent gekomen. Iedere ouder gaat daar anders mee om. De een praat er graag over met anderen, de ander trekt zich liever terug. Iemand anders zoekt alles af op internet en weer iemand anders zoekt het liefst afleiding in hobby’s. U en uw partner moeten hierin uw eigen weg vinden. Ook moet u weer uw weg vinden in uw relatie met elkaar. Misschien vindt u het lastig om tijd voor elkaar te blijven maken. Bespreek dit als u wil met de arts of verpleegkundige. Zij kunnen u op weg helpen als u het even niet meer weet. U kunt ook naar informatie of ervaringen vragen bij een patiëntenvereniging. Zo kunt u steun vinden bij mensen die in dezelfde situatie zitten of hebben gezeten. Dit kan u helpen om de situatie beter te accepteren. Ook is het prettig om te ervaren dat u niet de enige bent in deze situatie. En kunt u leren van de ervaringen van andere ouders die de situatie eerder hebben meegemaakt.

Broers en zussen

Broers en zussen van langdurig zieke kinderen noemen wij brussen. Ook bij hen kan de ziekte van een broer of zus heftige emoties geven. Ze kunnen zich zorgen maken over hun zieke broer of zus of over hun ouders. Sommige brussen gaan bijvoorbeeld voor hun zieke broer of zus zorgen. Of ze voelen zich alleen, doordat ouders vaker weg zijn voor afspraken met artsen of andere zorgverleners. Of verdrietig, omdat de zieke broer of zus dingen niet (meer) kan. Brussen kunnen ook boos en opstandig zijn, omdat thuis dingen anders gaan dan dat ze bij vrienden thuis zien. Of ze zijn jaloers, omdat ze minder aandacht krijgen. Dit zijn hele normale gevoelens voor brussen van een ziek kind. Soms gaan kinderen hierdoor slechter slapen of krijgen ze lichamelijke klachten zoals buikpijn. Het is goed om ook uw andere kinderen in de gaten te houden. De volgende dingen kunnen helpen:
 • Houd zoveel mogelijk de dagelijkse routines aan. Opstaan, eten, naar school gaan, sporten. Dit zorgt voor houvast in een situatie waar veel dingen al anders gaan. Lukt dat niet omdat u weg bent, zorg dan voor iemand vertrouwds in huis. Opa, oma of een ander familielid of goede vriend.
 • Vertel broers en zussen wat er aan de hand is. Openheid werkt vaak het beste.
 • Vertel wat er in het ziekenhuis of bij de arts is gebeurd. Ook als er niet veel bijzonders was. Een kind gaat vaak zelf fantaseren en zich zorgen maken zonder dat het nodig is.
 • Neem een broer of zus een keer mee naar het ziekenhuis. Dan kan hij of zij ook vragen stellen aan de arts.
 • Naast de bezorgdheid om uw kinderen, kampt u ook met uw eigen emoties en die mag u gerust laten zien. Zo laat u zien dat emoties er mogen zijn en dat het normaal is om die te uiten. Probeer wel te vermijden dat kinderen overspoeld worden met emoties.
 • Vertel de situatie aan belangrijke mensen in uw omgeving, bijvoorbeeld school, leidsters van de kinderopvang, ouders van vrienden en vriendinnen.
 • Splits een keer op. Doe een keer wat met de broer of zus apart. Dan komen ze ook toe aan hun eigen vragen.

Waarvoor kan uw kind bij ons terecht?

Informatie voor professionals

Werken bij het Amalia kinderziekenhuis


Waarom werken bij het Amalia kinder­ziekenhuis?

 • Jij bent een vaste waarde in het gehele zorgproces en je maakt zowel de diepte- als hoogtepunten mee.

  lees meer


  Gezinsgerichte zorg

  “Ik vind de ouders heel belangrijk. Zij zien vaak eerder dan ik hoe de vlag erbij hangt. En ik kan echt niet zonder hun hulp; ze nemen best veel taken in de zorg op zich.”

  Wat gezinsgerichte zorg voor kinderverpleegkundigen op de MCKG betekent:

  In de kindzorg spelen de ouders van het kind een cruciale rol. Niemand voelt zo goed aan hoe het met het kind gaat als de ouders. Wij zien de ouders dan ook als belangrijke partners in de zorg en betrekken hen intensief bij het behandelteam. Zo kunnen ouders, als zij dat willen, bij de visite aanwezig zijn en meedenken in het behandelplan. Als de situatie van het kind dit toelaat, bieden wij de ouders ook de mogelijkheid om zorgtaken op zich te nemen. En de ouders in psychosociaal opzicht goed begeleiden zien wij als een vanzelfsprekend onderdeel van persoonsgerichte, of eigenlijk meer gezinsgerichte, zorg.

  Wat gezinsgerichte zorg van kinderverpleegkundigen op de MCKG vraagt:

  Je moet heel goed kunnen luisteren en je goed kunnen inleven in de ouders. Je geeft hen een oprecht gevoel van betrokkenheid, maar je staat ook stevig in je schoenen in de gesprekken die je met hen voert. Dit alles vraagt veel van je sociale en communicatieve vaardigheden.

  Wat gezinsgerichte zorg voor kinderverpleegkundigen op de MCKG  oplevert:

  Jij bent een vaste waarde in het gehele zorgproces en je maakt zowel de diepte- als hoogtepunten mee. Je deelt gedurende een bepaalde periode lief en leed met de ouders. Je bouwt daardoor een heel intense band met hen op. Dit geeft je veel extra voldoening in het werk, zeker als het kind door onze vernieuwende academische behandelmethoden en mede door jouw betrokkenheid weer ‘beter’ overgeplaatst wordt of naar huis kan.

 • Academische setting

  “Meegaan met verandering en innovatie? Dat is onderdeel van de zorg van nu en van de toekomst, zeker in onze academische setting.”

  Wat de academische setting voor kinderverpleegkundigen op de MCKG betekent:

  Je verleent hoogwaardige, innovatieve en specialistische zorg aan kinderen van 0-18 jaar, die vaak elders niet behandeld kunnen worden. De werkwijze is multidisciplinair, waarbij je in teamverband intensief samenwerkt met veel verschillende artsen en afdelingen, binnen en buiten het Radboudumc. Jij vervult in de zorg, naast je werkzaamheden ‘aan het bed’, een belangrijke coördinerende rol en je houdt het overzicht in de behandeling. Je bent daarbij de ogen en oren van de behandelend(e) arts(en). Zorgprotocollen zijn belangrijk, maar minstens zo belangrijk is het dat je goed blijft kijken naar de ontwikkeling van het ziektebeeld bij het kind.

  Wat de academische setting van kinderverpleegkundigen op de MCKG vraagt:

  Je beschikt over een brede klinische blik en je ziet het als een mooie uitdaging om met een groot aantal disciplines samen te werken en je verder te verdiepen in verschillende specialismen. Je wilt blijven leren en je hebt de ambitie om steeds beter te worden in je vak. Je bent van nature positief ingesteld en je staat open voor verandering en innovatie.

  Wat de academische setting voor kinderverpleegkundigen op de MCKG oplevert:

  In onze academische context maak jij elke dag weer kennis met nieuwe facetten van het vak. Dit zorgt voor veel afwisseling, uitdaging en dynamiek in je werk. Het feit dat we doorlopend werken aan (technische) innovaties in behandelmethoden die regelmatig binnen onze afdeling als eerste worden toegepast, maakt bovendien dat je voorop blijft lopen in je vakgebied.

 • Opleiding & Ontwikkeling

  Wat Opleiding & Ontwikkeling voor kinderverpleegkundigen op de MCKG betekent:

  De complexiteit van de academische zorg op onze afdeling, de specifieke aard van de patiëntgroep en de enorme diversiteit aan specialismen waarmee je werkt, stellen hoge eisen aan je kennis en vaardigheden. In je werk en in je functioneren binnen de afdeling is een zelfkritische houding dan ook belangrijk. Op het moment dat je voor jezelf bepaalde ontwikkel- of verbeterpunten ontdekt (persoonlijk en vakinhoudelijk) neem je hierop actie. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we als collega’s continu van elkaar leren.

  Wat Opleiding & Ontwikkeling van kinderverpleegkundigen op de MCKG vraagt:

  Je vindt het belangrijk dat je als mens en als professional optimaal functioneert en je wilt blijven leren. Je participeert in activiteiten die op het vlak van kennisdeling binnen de afdeling worden georganiseerd, je deelt je kennis en ervaring met collega’s en je vindt het vanzelfsprekend dat je hier daar waar mogelijk het voortouw in neemt. En je hebt echt de ambitie om jezelf in de breedste zin te blijven ontwikkelen.

  Wat Opleiding & Ontwikkeling voor kinderverpleegkundigen op de MCKG  oplevert:
  Je hebt veel mogelijkheden om jezelf zowel persoonlijk als vakinhoudelijk te blijven ontwikkelen. Je haalt elke dag weer het beste uit jezelf en dit geeft je veel extra voldoening. Als mens, maar ook als professional. Je loopt voorop in je vakgebied en je bent in staat om een actieve en wezenlijke bijdrage te leveren aan steeds betere persoonsgerichte zorg aan kinderen en oudersDe complexiteit van de academische zorg op onze afdeling, de specifieke aard van de patiëntgroep en de enorme diversiteit aan specialismen waarmee je werkt, stellen hoge eisen aan je kennis en vaardigheden. In je werk en in je functioneren binnen de afdeling is een zelfkritische houding dan ook belangrijk. Op het moment dat je voor jezelf bepaalde ontwikkel- of verbeterpunten ontdekt (persoonlijk en vakinhoudelijk) neem je hierop actie. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we als collega’s continu van elkaar leren.

  Wat Opleiding & Ontwikkeling van kinderverpleegkundigen op de MCKG vraagt:

  Je vindt het belangrijk dat je als mens en als professional optimaal functioneert en je wilt blijven leren. Je participeert in activiteiten die op het vlak van kennisdeling binnen de afdeling worden georganiseerd, je deelt je kennis en ervaring met collega’s en je vindt het vanzelfsprekend dat je hier daar waar mogelijk het voortouw in neemt. En je hebt echt de ambitie om jezelf in de breedste zin te blijven ontwikkelen.

  Wat Opleiding & Ontwikkeling voor kinderverpleegkundigen op de MCKG  oplevert:
  Je hebt veel mogelijkheden om jezelf zowel persoonlijk als vakinhoudelijk te blijven ontwikkelen. Je haalt elke dag weer het beste uit jezelf en dit geeft je veel extra voldoening. Als mens, maar ook als professional. Je loopt voorop in je vakgebied en je bent in staat om een actieve en wezenlijke bijdrage te leveren aan steeds betere persoonsgerichte zorg aan kinderen en ouders

 • 10+ specialismen

  “Je werkt hier met veel verschillende specialismen en in meerdere teams. Het is belangrijk dat je over grenzen heen kunt kijken en je niet snel uit je comfort zone voelt.”

  Wat de 10+ specialismen voor kinderverpleegkundigen op de MCKG betekenen:

  In de zorg op onze afdeling komen in totaal meer dan 10 specialismen bij elkaar. We werken met ongeveer 160 collega’s, verdeeld over 3 teams. Elk team kent zijn eigen specialismen. Hierdoor zijn verpleegkundigen, naast in de specialismenoverstijgende kinderzorg, ook in staat om specifieke kennis op een specialisme op te bouwen en over te dragen. Je verleent als verpleegkundige in principe zorg aan patiënten van alle specialismen. Je werkt daarbij niet alleen in je eigen team, maar regelmatig ook in één van de andere teams als het daar erg druk is en jij tijd hiervoor hebt.

  Wat de 10+ specialismen van kinderverpleegkundigen op de MCKG vragen:

  Het is belangrijk dat je actief meedenkt in het behandelplan. Dit vraagt om een brede klinische blik met kennis van alle specialismen. Bovendien moet je over de sociale en communicatieve vaardigheden beschikken om goed samen te werken in een behandelteam waar niet zelden verschillende visies op de behandeling op één lijn gebracht moeten worden. Daarnaast is het belangrijk, dat je flexibel bent in je werk en het vanzelfsprekend vindt dat je, als dat nodig is, ook in een ander team binnen de afdeling meedraait. Je werkt dus graag met anderen samen en je bent behulpzaam, juist in lastige en soms emotionele situaties. Je helpt je collega’s als dit nodig is, gevraagd en ongevraagd, zodat ook zij hun werk altijd zo goed mogelijk kunnen doen.

  Wat de 10+ specialismen voor kinderverpleegkundigen op de MCKG  opleveren:

  De doorgaans complexe en zeer diverse zorgvraag, waarin je samenwerkt met meerdere disciplines, brengt je in aanraking met veel verschillende medische specialismen. Je maakt zo steeds weer kennis met nieuwe facetten van het vak. Dit zorgt voor veel afwisseling, uitdaging en dynamiek in je werk.
   

Onze vacatures

Ga direct naar alle vacatures van het Amalia kinderziekenhuis.

lees meer

Job alert vacatures

Ontvang nieuwe vacatures die voldoen aan je zoekprofiel. aanmelden