Neonatologie De Zon

Op de verpleegafdeling De Zon (Neonatologie) zorgen we voor te vroeg geboren kinderen en zieke pasgeborenen met problemen in de bloedsomloop, ademhalingsproblemen en aangeboren afwijkingen.

Over De Zon

We zorgen op De Zon voor te vroeg geboren kinderen en zieke pasgeborenen. Onze afdeling beschikt over drie verschillende units.

lees meer

Over De Zon

Op de verpleegafdeling De Zon (Neonatologie) zorgen we voor te vroeg geboren kinderen en zieke pasgeborenen:
  • complexe circulatieproblemen (problemen in de bloedsomloop);
  • respiratieproblemen (ademhalingsproblemen);
  • aangeboren afwijkingen.
Afhankelijk van de zorg die nodig is, komt uw kind op één van de drie units:
  • Neonatale Intensive Care Unit (NICU) (Q1A)
  • Post IC - High Care (HC) unit (Q1B)
  • Medium Care (MC) (Q1B)

Bezoek

Ouders zijn 24 uur per dag welkom. Ook broertjes en zusjes zijn de hele dag welkom maar wel met uitzonderingen. Ander bezoek gaat in overleg met de ouders.

lees meer

Bezoek

Ouders

Ouders zijn 24 uur per dag welkom bij hun kind.
 

Broertjes en zusjes

Broertjes en zusjes zijn ook de hele dag welkom. Hierop zijn echter wel een paar uitzonderingen. Broertjes en zusjes mogen niet op de afdeling komen als:
  • ze tussen 3 maanden en 6 jaar zijn en nog geen waterpokken hebben gehad.
  • ze ziek of verkouden zijn, of de afgelopen drie weken in aanraking zijn geweest met kinderziektes.
Dit vanwege het zeer gevaarlijke karakter van deze kinderziekte voor onze kwetsbare patiëntjes.

Op de afdeling is materiaal aanwezig dat in kinderhanden niet veilig is. Als ouder bent u verantwoordelijk voor de broertjes en zusjes die u meebrengt.
 

Overig bezoek

Samen met u als ouder mogen er tot 20.00 uur nog twee andere bezoekers bij uw kind. Na 20.00 uur zijn op de hele afdeling alleen nog ouders, broertjes en zusjes welkom.

Andere kinderen, zoals familie en vriendjes, mogen niet bij uw kind op bezoek komen. Voor de Neonatale Intensive Care geldt: als u ander bezoek meeneemt, blijft de couveuse waarin uw kind ligt, gesloten.

Locatie

T (024) 361 38 60

Ingang: Hoofdingang
Route: 795

bekijk route

Locatie

Bezoekadres

Verpleegafdeling De Zon
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 795 (Verpleegafdeling De Zon)

Opname en ontslag

Een opname van uw kind op de afdeling Neonatologie is vaak onverwacht en emotioneel. U laat de zorg voor uw kind aan anderen over en dat kan zorgen en spanning opleveren. U kunt op elk moment, ook ’s nachts, op de afdeling terecht.

lees meer

Opname en ontslag

Een opname van uw kind op de afdeling Neonatologie is vaak onverwacht en emotioneel. U laat de zorg voor uw kind aan anderen over en dat kan zorgen en spanning opleveren. U kunt op elk moment, ook ’s nachts, op de afdeling terecht. Ook kunt u altijd bellen om te informeren hoe het met uw kind gaat.

Als uw kind geen intensieve zorg meer nodig heeft, plaatsen we uw kind over naar een andere unit binnen de afdeling, een andere kinderafdeling binnen het Radboudumc of naar een ziekenhuis bij u in de buurt. In het laatste geval kunt u een kennismakingsgesprek maken in het ziekenhuis waar uw kind naartoe gaat. Als uw kind direct naar huis mag, hoort u dit tijdig van ons. Wij informeren uw huisarts en de wijkverpleegkundige schriftelijk over wat er met uw kind in het Radboudumc is gebeurd.
 

Aangifte van de geboorte

Na de geboorte moet u uw kind binnen drie dagen aangeven bij de gemeente Nijmegen.

lees meer

Aangifte van de geboorte

Na de geboorte moet u uw kind binnen drie dagen aangeven bij de gemeente Nijmegen. Dit kan één van de ouders doen. Zijn de ouders niet in staat aangifte te doen dan kan iemand die bij de geboorte aanwezig was dit doen, bijvoorbeeld de verloskundige. 
 

Aangifte

Aangifte van de geboorte kan bij de Stadswinkel (Stadswinkel, Mariënburg 30) of bij het Steunpunt Stadswinkel (Meyhorst 70-39). Maak hiervoor eerst een afspraak via T (024) 329 90 00.

Bij de aangifte moet u een geldig legitimatiebewijs, trouwboekje of een gewaarmerkte kopie van de erkenningsakte meenemen. Vergeet u ook het geboortebewijs niet.

Kijk voor alle informatie over de aangifte bij de Gemeente Nijmegen op hun website.

Voorzieningen

Er zijn speciale voorzieningen voor ouders. Zo is er een huiskamer, kunt u online naar uw kind kijken, hebben we kolfkamers en nog meer.

lees meer

Voorzieningen

Ronald McDonald huiskamer

Als uw kind op de afdeling Neonatologie is opgenomen, kunt u als ouder gebruikmaken van de Ronald McDonald huiskamer. Hier kijkt u tv, drinkt u koffie- of thee, warmt u een maaltijd op of praat u met andere ouders.

Kolfkamers

De afdeling heeft twee kolfkamers met elektrische kolfapparaten.
 

Babywatch

Met de Babywatch kunt u online, vanaf uw PC, kijken naar uw kind dat opgenomen is op verpleegafdeling Neonatologie De Zon. Dit gebeurt door middel van een webcamera die boven de couveuse is bevestigd.  
 

Overnachten

Op de afdeling Neonatologie kunt u niet bij uw kind blijven slapen (rooming-in). Wel is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het Ronald McDonaldhuis en het Radboudhotel.
 

Medisch Maatschappelijk werk

Onze afdeling heeft twee maatschappelijk werkenden in dienst.
Weliswaar staat de zorg voor uw kind centraal. Maar er is zeker ook oog voor de belasting die de opname van uw kind, zowel emotioneel als praktisch, met zich meebrengt voor u als ouder en voor het gezin. Medisch Maatschappelijk werk maakt dan ook deel uit van het behandelteam.
Een kennismakingsgesprek met één van de maatschappelijk werkenden is voor de meeste ouders een vast onderdeel van de behandeling.
 

Lactatiekundige

Al uw vragen over borstvoeding kunt u stellen aan onze lactatiekundige. Maak met één van hen een afspraak via de verpleegkundige die voor uw kind zorgt of via de voedingassistente van de afdeling.

Babywatch bekijk uw baby via de webcam

Met Babywatch kunnen ouders van vroeggeboren baby’s hun baby zien via de webcam. Daardoor kunnen zij overal contact houden met hun kind.

log in

Units


Neonatale Intensive Care Unit (NICU)

Kinderen op deze unit hebben extra ondersteuning en bewaking van vitale functies nodig, zoals beademing en bloeddrukondersteuning. De zorg op deze unit is erg complex en vaak technisch.

lees meer

Neonatale Intensive Care Unit (NICU)

Kinderen op deze unit hebben extra ondersteuning en bewaking van vitale functies nodig, zoals beademing en bloeddrukondersteuning. De zorg op deze unit is erg complex en vaak technisch.
 

ECMO

Ook ECMO-behandeling is mogelijk. ECMO staat voor Extra Corporele Membraan Oxygenatie. Het is een methode die de functie van het hart en de longen tijdelijk grotendeels overneemt. Dit gebeurt met een hart-longmachine. Nijmegen is één van de twee centra in Nederland waar deze behandeling mogelijk is.

Post IC – High Care unit

Als uw kind op deze unit verblijft, krijgt het nog wel extra zorg en bewaking via een monitor. Maar beademing is niet meer nodig. Wel krijgt uw kind soms nog ademhalingsondersteuning.


Medium Care

Op deze unit krijgt uw kind nog extra zorg en observatie. Heel soms bewaken we uw kind nog via de monitor.


All4Small

All4Small is een initiatief van de afdeling Neonatologie (zorg voor zieke en/of te vroeg geboren pasgeborenen) van het Amalia kinderziekenhuis. Wij willen via structurele sponsorwerving geld inzamelen voor onderzoek.

lees meer
inloggen