Brandwonden bij kinderen

Een brandwond is een gedeeltelijke of volledige beschadiging van de huid, veroorzaakt door warmte, elektriciteit, chemische stoffen of bevriezing.

lees meer

Acute opname bij brandwonden

Bij aankomst op de Spoedeisende Hulp controleren we continu de ademhaling, de pols en de bloeddruk. We beoordelen de grootte en de diepte van de brandwonden. Bij uitgebreide brandwonden, krijgt uw kind extra vocht toegediend via een infuus.

lees meer

Acute opname bij brandwonden

Op de Spoedeisende Hulp kijken we naar de luchtwegen en ademhaling van uw kind. Als het nodig is krijgt uw kind zuurstof via een masker. Daarnaast meten we de bloeddruk , de polsslag van uw kind en nemen we bloed af.  Om onderkoeling te voorkomen bedekken we uw kind met warme dekens. Ook krijgt uw kind medicatie om de pijn te verminderen. Vervolgens onderzoeken we uw kind op brandwonden en eventuele andere letsels. Bij grote brandwonden geven we uw kind extra vocht via een infuus.

Om een goed beeld te krijgen van de oorzaak en de ernst, vragen wij u naar de oorzaak van het ongeval, wanneer en wat er precies is gebeurd, of de brandwond is gekoeld, of uw kind medicijnen gebruikt, of uw kind eerder in een ziekenhuis is opgenomen en of hij of zij is ingeënt.

Onderzoek

We beoordelen de brandwonden op uitgebreidheid en op diepte en nemen foto’s voor in het medisch dossier. Om de bacteriegroei vast te stellen nemen we wondkweken af. In eerste instantie krijgt uw kind een zalfbehandeling, maar we maken dan ook al een eerste behandelplan.


Behandeling Brandwonden bij kinderen

Als een groot percentage van het lichaam ernstig is verbrand, kan uw kind ziek worden met symptomen als een snelle hartslag, snelle ademhaling, verminderde eetlust en vermoeidheid.

lees meer

Het team

Voor de behandeling van brandwonden werken we samen vanuit verschillende disciplines om de beste zorg te bieden.

lees meer

Het team

Voor de behandeling van brandwonden werken we samen vanuit verschillende disciplines om de beste zorg te bieden. Ons multidisciplinaire team bestaat uit:
 • Verpleegkundigen
 • Kinderartsen
 • Kinderintensivisten
 • Kinderanesthesisten
 • Chirurgen (kinder, trauma, plastisch)
 • Kinderpsychologen
 • Pedagogisch medewerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Revalidatiearts
 • MDL-arts en diëtiste
 • Microbioloog

Route naar de verpleegafdeling

T (024) 361 38 80

Ingang: Hoofdingang
Route: 807, 821

bekijk route

Route naar de verpleegafdeling

Bezoekadres

Het Strand, De Vuurtoren
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 807, 821 (Het Strand, De Vuurtoren)

Onze mensen