Onze expertise

Het expertisecentrum vervult een nationale consulentfunctie voor het KNCV Tuberculosefonds en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Professionals in de zorg kunnen hier informatie en advies inwinnen.

lees meer

Onze expertise

Het expertisecentrum Tuberculose (TBC) en Non Tuberculeuze Mycobacteriën (NTM) huist één van de twee tuberculosecentra in Nederland en is het enige expertisecentrum op het gebied van NTM in Nederland. Het heeft veel expertise op het gebied van bahendeling van vormen van tuberculose en non tuberculeuze mycobacteriële infecties.

Ons expertisecentrum vervult een nationale consulentfunctie voor het KNCV Tuberculosefonds en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Professionals in de zorg, zoals longartsen, internisten en andere medisch specialisten, GGD-artsen tuberculosebestrijding en huisartsen kunnen hier informatie en advies inwinnen.

Ons wetenschap­pelijk onderzoek

In ons wetenschappelijk onderzoek combineren basale wetenschap met farmacologie, microbiologie, radiologie, infectiologie en longziekten.

lees meer

Ons wetenschap­pelijk onderzoek

In ons wetenschappelijk onderzoek combineren basale wetenschap met farmacologie, microbiologie, radiologie, infectiologie en longziekten. De opgedane kennis draagt bij aan de expertise ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van patiënten met tuberculose en NTM infecties. We leggen de focus op medicamenteuze behandeling, mycobacteriele diagnostiek en inflammatie en vatbaarheid. 

Research theme Infectious Diseases en Global Health

Het wetenschappelijk onderzoek naar TBC en NTM valt onder het onderzoeksthema Infectious Diseases and Global Health en vindt plaats in de onderzoeksinstituten Radboud Institute for Health Sciences en Radboud Institute for Molecular Life Sciences.

PanACEA

Radboudumc is initiator van een international samenwerkingsverband van wetenschappers uit 14 landen 16 institutions die zich bezighouden met verbeteringen van diagnostiek en behandeling van TBC en NTM.  
Bekijk de website 


 

Voor patiënten

Het Expertisecentrum voor Tuberculose en NTM beschikt over de hygiënetechnisch meest geavanceerde TBC-unit en behandelt patiënten met tuberculose uit heel Nederland en soms van ver daarbuiten. lees meer

Contact

prof. dr. Martin Boeree
longarts

(024) 361 11 11

Onze mensen