Onze expertise

Binnen het Radboudumc Centrum voor Infectieziekten zijn wij optimaal voorbereid op het gebied van uitbraak management en de opvang van zeer infectieuze patiënten.

lees meer

Onze expertise

In het Radboudumc zijn we optimaal voorbereid op het gebied van uitbraak management en de opvang van zeer infectieuze patiënten. Wij zijn in staat acute zorg te bieden voor de patiënt in een veilige omgeving voor zowel medewerkers als de patiënt.

Daarnaast zijn wij onderdeel van het landelijk platform preparatie A-ziekten (Polio, pokken, SARS, MERS en virale hemorragische koorts). We participeren in dit landelijke advies orgaan op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling.

In de afgelopen jaren zijn we buiten het Radboudumc coördinerend betrokken geweest bij uitbraken variërend van Ebola (WHO en Artsen zonder Grenzen) tot multi-resistente bacterien in Afrika en Haïti (Artsen zonder Grenzen), Q koorts uitbraak in Nederland en Mycobacterium chimaera in heater-cooler units in Europa en USA.
Binnen de Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie zijn we vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en in het bestuur van de sectie Hygiëne en infectiepreventie (HIP). 


Voor patiënten

Wij bieden deskundige zorg voor patiënten met een zeer besmettelijke bacterie of virus. Wanneer u een besmettelijke bacterie of virus bij u draagt, verplegen we u apart in een daarvoor geschikte kamer. Wij behandelen ook patiënten met Ebola en patiënten die daarvan verdacht worden.

Voor verwijzers

Verwijzers kunnen 24/7 contact opnemen met het Frontoffice van de Hygiëne en infectiepreventie of via het algemene nummer van het Radboudumc met de dienstdoende infectioloog. Er zijn ten allen tijde een arts-microbioloog en en internist-infectioloog bereikbaar om casuïstiek mee te bespreken. lees meer

Ons onderwijs

We scholen alle nieuwe co-assistenten & medewerkers op het gebied van infectiepreventie. Ook volgen kwaliteitsmedewerkers jaarlijks regionale bijscholing over infectiepreventie. Alle medewerkers betrokken bij de opvang van zeer infectieuze patiënten nemen regelmatig deel aan trainingen & oefeningen.

Contact

Joost Hopman
Arts-Microbioloog/Medisch directeur Concernstaf Kwaliteit en Veiligheid


Contact

prof. dr. Chantal Bleeker-Rovers
Internist-Infectioloog

Onze Mensen

  • Medewerkers
  • Intranet