Onze expertise

Met onze gecontroleerde humane infectie modellen doen wij klinische studies waarbij we gezonde mensen ziek maken met een micro-organisme dat een infectieziekte veroorzaakt.  

lees meer

Onze expertise

Met onze gecontroleerde humane infectie modellen doen wij klinische studies waarbij we gezonde mensen ziek maken met een micro-organisme dat een infectieziekte veroorzaakt. We willen nog waarom de ene mens wel ziek wordt en de ander niet. En waarom de ene ziekte zich sneller of heviger ontwikkelt dan de andere. Deze informatie hebben we nodig om nieuwe vaccins of behandelmogelijkheden te ontwikkelen.

Onderzoek met gecontroleerde humane infectiemodellen doen we op het gebied van malaria, bloedvergiftiging (sepsis) en luchtweginfecties.

Vrijwilligers gezocht

  • Regelmatig zijn wij op zoek naar gezonde vrijwilligers voor malaria-onderzoek. Wilt u meedoen? Of wilt u op de hoogte gehouden worden over onderzoeken waar u aan kunt deelnemen?

    Aanmelden


Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Als u in de leeftijd 18-35 jaar en gezond bent, kunt u zich als vrijwilliger opgeven om mee toe aan deze onderzoeken. Na een intensieve screening en na goedkeuring van de medisch-ethische commissie krijgt u een kleine hoeveelheid van een goed gekarakteriseerd micro-organisme (of bestanddeel daarvan) toegediend. Daarna wordt u medisch nauwkeurig gevolgd en behandeld. Uw veiligheid is hierbij voor ons altijd leidend.  
 


Good clinical practice

Ons medische wetenschappelijk mensgebonden onderzoek wordt uitgevoerd en gemonitord volgens de richtlijnen van ons Integraal Kwaliteitssysteem. Het door de raad van bestuur opstelde systeem is gebaseerd op de huidige (inter)nationale wet- en regelgeving omtrent WMO-plichtige onderzoeken.

Onze modellen

  • Medewerkers
  • Intranet