Antimicrobial Stewardship en infectiepreventie

Antimicrobiële resistentie wordt beschouwd als een wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid omdat patiënten hierdoor in de toekomst mogelijk niet meer behandeld kunnen worden. Er zijn twee pijlers voor het terugdringen van de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie en het voorkomen van uitbraken van resistente bacteriën: antimicrobial stewardship (correct gebruik van antibiotica) en infectiepreventie .

Onze missie is om nationaal en internationaal de patiëntenzorg op een veilige manier te verbeteren zodat de beste resultaten voor de patiënt worden bereikt tegen de laagst mogelijke kosten.
Om de antimicrobiële resistentie te beteugelen, richten we ons met onderzoek op alledaagse patiëntenproblematiek - zowel in landen met hoge, lage en middeninkomens  - zodat onze onderzoeksuitkomsten breed bruikbaar zijn en veel impact kunnen hebben.

Ons onderzoek richt zich op de volgende hoofdvragen:

  1. Welke innovatieve diagnostiek, antimicrobiële therapie of infectiepreventiemaatregel verbetert de resultaten voor de patiënt, vermindert de kosten en/of beperkt de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie?
    Dit is patiëntgericht onderzoek om interventies (innovatieve diagnostiek, antimicrobiële therapie of maatregelen ter voorkoming van infecties) te ontwikkelen en klinisch te testen  
     
  2. Hoe kunnen deze evidence-based interventies vervolgens in de dagelijkse praktijk worden geïmplementeerd?
    Dit is gedragswetenschappelijk onderzoek dat gericht is op het ontwikkelen en testen van innovatieve implementatiestrategieën om evidence-based interventies in de dagelijkse praktijk te introduceren.

Over ons

Het Radboudumc Centrum voor Infectieziekten staat internationaal bekend om kennis over de wisselwerking tussen het menselijk lichaam en ziekmakende micro-organismen. lees meer

Over ons

Het Radboudumc Centrum voor Infectieziekten staat internationaal bekend om kennis over de wisselwerking tussen het menselijk lichaam en ziekmakende micro-organismen. We onderzoeken onderliggende mechanismen van infecties en de lichamelijke eigenschappen van patiënten die een rol spelen bij infecties. Zo bouwen we iedere dag kennis op, in samenwerking met collega’s over de hele wereld. Met onze expertise ontwikkelen we nieuwe preventieve behandelingen, diagnostiek en therapieën. En wat we weten en ontdekken, delen we via wetenschappelijke publicaties, (inter)nationale congressen en masterclasses, en intensieve samenwerkingen die we hebben in de regio, het land en de wereld.

Daarnaast leiden we aankomende artsen en andere zorgprofessionals op en adviseren we toonaangevende instanties die zich binnen en buiten Nederland inzetten voor het voorkomen en behandelen van infectieziekten. Zo hebben wij een betekenisvolle impact op de infectiezorg: in de diagnostiek en behandeling van patiënten in onze eigen kliniek, elders in Nederland en daarbuiten.
 


Contact

voor vragen over onderzoek en onderwijs
(024) 361 90 41

voor vragen over patiëntenzorg
(024) 361 65 04
contact

Aandoeningen - informatie voor patiënten Centrum voor Infectieziekten

In het Radboudumc Centrum voor Infectieziekten werken specialismen samen om u de beste behandeling te geven. U kunt terecht voor diagnostiek en behandeling van de volgende aandoeningen. lees meer

Centrum voor Infectieziekten verwijzers­informatie

U kunt uw patiënt voor academische expertise en poliklinische zorg naar ons verwijzen. Ook kunt u uw patiënt voor één van de infectie-specifieke MDO’s aanmelden en zelf via een videoverbinding meepraten. lees meer

Onze aandachtsgebieden


COVID-19

Onze kennis van COVID-19 bouwt zich in rap tempo op door onze unieke, synergistische samenwerking van Infectieziekten, Longziekten, IC, Virologie en Klinische Farmacologie. lees meer

HIV Humaan immuno­deficiëntievirus

Het Radboudumc is 1 van de 27 HIV behandelcentra in Nederland.

lees meer

Lymeziekte

Het Radboudumc vormt samen met het RIVM en het Amsterdam UMC en de Lymevereniging het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum. lees meer

Malaria

Het Radboudumc heeft veel ervaring in de diagnostiek en behandeling van malaria. Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar malaria, zowel binnen het Radboudumc als in de tropen. lees meer

Mycobacteriële infectieziekten Tuberculose en Non Tuberculeuze Mycobacteriën (NTM)

Radboudumc is een landelijk erkend Expertisecentrum voor Tuberculose en NTM. lees meer

Orthopedische infecties

Het Radboudumc is een van de landelijke centra die zijn aangewezen voor behandeling van patiënten met complexe orthopedische prothese infecties, met name infecties van heup- en knieprothesen. We hebben een regionale en landelijke verwijsfunctie. lees meer

Outbreak Management en opvang zeer infectieuze patiënten

Onze expertise zetten we in bij de opvang van zeer infectieuze patiënten in het Radboudumc. Daarnaast participeren we in landelijke adviesorganen en zijn we coördinerend betrokken bij uitbraken in de hele wereld. lees meer

Q-Koorts

Het Radboudumc is een erkend expertisecentrum voor de behandeling van Q-koorts. lees meer

Schimmel­infecties

Radboudumc is samen met CWZ een erkend expertisecentrum op het gebied van schimmelinfecties.

lees meer over het expertisecentrum

Antimicrobial Stewardship en infectiepreventie

Antimicrobiële resistentie wordt beschouwd als een wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid omdat patiënten hierdoor in de toekomst mogelijk niet meer behandeld kunnen worden.

lees meer

Onderwijs, opleiding & nascholing


Onderwijs

Lees hier meer over de wetenschappelijke opleidingen en stages binnen het Centrum voor Infectieziekten.

lees meer

International Health

Wij bieden een scala aan activiteiten voor internationale gezondheid en tropische infectieziekten waarin onderwijs, onderzoek en dienstverlening zijn geïntegreerd. lees meer (in het Engels)

Masterclass Dutch Antimicrobial Stewardship

Een praktische inleiding tot de ontwikkeling en uitvoering van stewardship programma. lees meer (in het Engels)

Onze nascholing

Voor medische professionals, uit Nederland en ver daarbuiten, hebben we een interessant aanbod van nascholingen en masterclasses.

Wetenschappelijk onderzoek


Weten­schappelijk onderzoek Centrum voor Infectieziekten

Lees meer over het wetenschappelijk onderzoek waar het Centrum voor Infectieziekten bij betrokken is. ga naar Engelstalige pagina

Gecontroleerde Humane Infectie Modellen

Met onze gecontroleerde humane infectie modellen doen wij klinische studies waarbij we gezonde mensen ziek maken met een micro-organisme dat een infectieziekte veroorzaakt. Hiervoor zoeken we regelmatig deelnemers.

lees meer

Lopende studies voor gezonde vrijwilligers

Bekijk hier welke lopende studies we hebben waar u als gezonde vrijwilliger aan deel zou kunnen nemen.

Patiënt aan het woord


Janneke (31) kreeg door het zwemmen een tropische worminfectie

Na het zwemmen in zoet water in Kenia kreeg Janneke (31) schistosomiasis (bilharzia). Dat is een infectieziekte veroorzaakt door kleine wormpjes. Janneke vertelt: ‘Vreemd dat deze ziekte zo onbekend is. Gelukkig stelden ze in het Radboudumc snel de goede diagnose.’ lees meer

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet