Centrum voor Infectieziekten Malaria Internationale samenwerkingen

Malaria is een levensbedreigende infectieziekte. We ondersteunen de strijd tegen malaria met fundamentele en gerichte onderzoeksactiviteiten, ook via internationale samenwerkingen. 

“Malaria is niet alleen ziekte. We zijn genoodzaakt individuele, institutionele, nationale, maar ook maatschappelijke, wetenschappelijke, culturele én economische grenzen te overstijgen om kennis & toepassingen te creëren die effectief zijn tegen deze gevaarlijke infectieziekte. Met onze samenwerkingsverbanden, zowel lokaal, nationaal als internationaal, willen wij optimaal bijdragen aan de strijd tegen malaria.”- Aldus Benjamin Mordmüller, hoogleraar medische microbiologie.


De strijd tegen malaria

Malaria is een levensbedrijgende infectieziekte. Het wordt veroorzaakt door de Plasmodium parasiet, die van mens op mens wordt overgedragen via Anopheles-muggen als onderdeel van een complexe levenscyclus. Wanneer een mug een malariapatiënt steekt, kunnen er parasieten worden overgedragen naar de mug. De parasieten ontwikkelen zich verder in de mug waardoor het speeksel van de mug bij een volgende keer steken besmettelijk wordt voor andere mensen.

Onze strijd tegen malaria is gericht op fundamentele en toegepaste onderzoeksactiviteiten. Dit doen we door zowel lokaal, natianaal als internationaal onderzoek te doen naar: de biologie van de parasiet, de pathofysiologie van malaria, nieuwe behandelingen, de ontwikkeling van vaccins en grootschalige interventies om de ziekte uit te roeien.


Lopende internationale onderzoeken

Foto: Universität Tübingen, Christoph Jäckle

 • Vaccinontwikkeleling tegen placenta malaria (ADVANCE-VAC4PM)

  lees meer


  Vaccine development

  Een malaria-infectie tijdens de zwangerschap is een grote gezondheidsbedreiging. Dit kan leiden tot de ontwikkeling van een placentale malaria-infectie, die in het bijzonder kwetsbare populaties in Afrika van zwangere vrouwen en baby's treft. In 2020 werden ongeveer 11 miljoen zwangere vrouwen blootgesteld aan een malaria-infectie. Dit leidde naar schatting tot 200.000 kindersterfte per jaar en 819.000 baby's met een laag geboortegewicht. Placenta-malaria veroorzaakt nadelige zwangerschapsuitkomsten, waaronder: bloedarmoede, hoge bloeddruk en een laag geboortegewicht van de baby. Maar ook gevolgen als een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit bij foetussen en pasgeborenen.

  De ontwikkeling van een effectief en betaalbaar vaccin is van cruciaal belang. Met een werkend vaccin is het mogelijk om de ernstige gevolgen van placentale malaria aanzienlijk te verminderen en de moeder en het ongeboren kind tijdens de zwangerschap te beschermen. Dit project (ADVANCE-VAC4PM), gefinancierd via het Horizon Europe -onderzoeksfinancieringsprogramma van de Europese Commissie, streeft er naar de ontwikkeling van twee kandidaat-vaccins tegen placentale malaria te bevorderen.

  Het testen van de veiligheid van het vaccin, onderzoeksfase 1a, vindt plaats in het Radboudumc. Terwijl de  fase 1b- en de fase 2-onderzoeken worden uitgevoerd in Afrika. Dit in samenwerking met onze partners in Benin en Burkina Faso.

   


 • PRISM

  Het begrijpen van de opbouw van natuurlijke malaria-immuniteit en de verspreiding van malaria-infecties vraag om gedetailleerde epidemiologische studies in gebieden waar malaria voorkomt.

  In Oeganda voeren wij cohort studies uit met een multidisciplinair team van onderzoekers uit: Kampala, Nijmegen, Londen, Liverpool en San Francisco. Wij proberen met ons werk alle aspecten van de overdracht van malaria te begrijpen. Hierbij maken wij gebruik van een breed scala aan onderzoeksmethoden, van het genetisch karakteriseren van infecties tot sociale wetenschappen. Onze onderzoekers van het Radboudumc bestuderen specifiek de ontwikkeling van malaria-transmissiestadia (gametocyten) gedurende natuurlijke infecties, besmettelijkheid voor muggen en immuunreacties die kunnen voorkomen dat muggen besmet raken met malaria. Dit alles doen we in een groot cohort met Oegandese deelnemers van alle leeftijdsgroepen. Deze deelnemers volgen we meerdere jaren terwijl zij natuurlijk blootgesteld zijn aan malaria.


 • Sleep in Malaria (SLiMA)

  In deze studie onderzoeken we de impact van malaria op de slaap en de gevolgen van mogelijke slaapveranderingen als gevolg van een immuunrespons na een malaria-infectie. De gevolgen van de interactie tussen aspecten als ziektegedrag, afweermechanismen van de gastheer, het herstelproces en overleving worden geëvalueerd.

  Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Duitse Research Foundation (DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft) en wordt uitgevoerd in het Centre de Recherche Médicales de Lambaréné (Gabon), in samenwerking met een internationaal consortium.


 • Transmissie netwerken

  Om malaria te kunnen bestrijden is het belangrijk om te begrijpen wie de bron is van nieuwe malaria-infecties. Muggen worden zonder parasieten geboren en raken besmet door malaria-besmette mensen. Het is hierbij onduidelijk wat de rol is van klinische malariapatienten en de rol van niet-zieke (asymptomatische) parasietdragers. Dit kan indirect onderzocht worden gedaan door te bekijken hoe besmettelijk verschillende mensen zijn voor muggen. Daarmee kun je de waarschijnlijke bijdrage van bevolkingsgroepen aan malariaverspreiding schatten.

  Het kan ook directer, namelijk door patronen van malaria-infecties te bepalen in ruimte en tijd. Hierbij onderzoek je waar infecties plaatsvinden (welk huis? waar in het dorp?) en wanneer (is dit waarschijnlijk door dezelfde mug? Past de periode tussen malariagevallen bij transmissie via een mug?). In Gambia volgen we daarom personen met klinische en asymptomatische  malaria-infecties gedurende verschillende transmissieseizoenen. Met behulp van een groot panel van genetische markers bekijken we hoe sterk infecties gerelateerd zijn. Samen met informatie over het voorkomen van infecties in ruimte en tijd bepalen we hiermee transmissienetwerken. Hiermee bepalen we op een directe manier hoe infecties zich door dorpen verspreiden en wie de meest waarschijnlijke bron van nieuw ontdekte infecties is.

  Met dit project willen we het belang van asymptomatische malaria-infecties bepalen voor malariaverspreiding. Dit is relevante informatie voor beleidsmakers bij het vormgeven van malariabestrijding.

  Dit project wordt gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation en de European Research Council (ERC-Consolidator Grant).


Wetenschap­pelijk onderzoek Malariaonderzoek

Afdeling: Medische Microbiologie
Aandoening: Malaria

lees meer

Ons team


Principal Investigator

Benjamin Mordmüller


International project manager

Ketharini Senthilkumar


International trial coordinator

Markus Gmeiner


Principal Investigator

Teun Bousema


Project coördinator

Katharine Collins PhD

 • Medewerkers
 • Intranet