Centrum voor Infectieziekten Gecontroleerde Humane Infectie Modellen

Onze expertise

Met onze gecontroleerde humane infectie modellen doen wij klinische studies waarbij we gezonde mensen ziek maken met een micro-organisme dat een infectieziekte veroorzaakt.   lees meer

Onze expertise

Met onze gecontroleerde humane infectie modellen doen wij klinische studies waarbij we gezonde mensen ziek maken met een micro-organisme dat een infectieziekte veroorzaakt. We willen nog waarom de ene mens wel ziek wordt en de ander niet. En waarom de ene ziekte zich sneller of heviger ontwikkelt dan de andere. Deze informatie hebben we nodig om nieuwe vaccins of behandelmogelijkheden te ontwikkelen.

Onderzoek met gecontroleerde humane infectiemodellen doen we op het gebied van malaria, bloedvergiftiging (sepsis) en luchtweginfecties.

Onze modellen


Wetenschap­pelijk onderzoek Malariaonderzoek

Afdeling: Medische Microbiologie
Aandoening: Malaria

lees meer

Good clinical practice

Ons medische wetenschappelijk mensgebonden onderzoek wordt uitgevoerd en gemonitord volgens de richtlijnen van ons Integraal Kwaliteitssysteem. Het door de raad van bestuur opstelde systeem is gebaseerd op de huidige (inter)nationale wet- en regelgeving omtrent WMO-plichtige onderzoeken.

Meedoen

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Als u in de leeftijd 18-35 jaar en gezond bent, kunt u zich opgeven om mee toe aan deze onderzoeken. Na een intensieve screening en na goedkeuring van de medisch-ethische commissie krijgt u een kleine hoeveelheid van een goed gekarakteriseerd micro-organisme (of bestanddeel daarvan) toegediend. Daarna wordt u medisch nauwkeurig gevolgd en behandeld. Uw veiligheid is hierbij voor ons altijd leidend.

Aanmelden malaria onderzoek

Regelmatig zijn wij op zoek naar gezonde deelnemers voor malaria-onderzoek. Wilt u meedoen? Of wilt u op de hoogte gehouden worden over onderzoeken waar u aan kunt deelnemen? aanmelden

Deelnemen aan Endotoxine onderzoek

Regelmatig zoeken we gezonde vrijwilligers (18-35) voor een endotoxine-onderzoek. Wilt u meedoen? Of wilt u op de hoogte gehouden worden over onderzoeken waar u aan kunt deelnemen? aanmelden
  • Medewerkers
  • Intranet