Beter Gezond Gezonde leefstijl heeft een gunstige invloed op kanker

In Nederland leven zo’n 700.000 mensen met kanker. Veel patiënten (en hun naasten) willen graag weten wat zij zelf kunnen doen om hun vooruitzichten en kwaliteit van leven te verbeteren. Dat is meer dan u wellicht denkt.

lees meer

Beter Gezond Gezonde leefstijl heeft een gunstige invloed op kanker

In Nederland leven zo’n 700.000 mensen met kanker. Veel patiënten (en hun naasten) willen graag weten wat zij zelf kunnen doen om hun vooruitzichten en kwaliteit van leven te verbeteren. Dat is meer dan u wellicht denkt. We weten steeds meer over de positieve invloed van een gezonde leefstijl ook na de diagnose kanker. Dat wil zeggen: meer bewegen, gezond gewicht bereiken en vasthouden, geen of minder alcohol en natuurlijk niet roken. Een gezonde leefstijl helpt om de behandeling beter vol te houden. En bij een aantal tumorsoorten is al vastgesteld dat de kans op terugkeer van de kanker of nieuwe tumoren kan verkleinen door gezonder te leven. Daarom wil het Radboudumc kankerpatiënten ondersteunen als ze gezonder willen leven.

Beter Gezond geeft mensen met kanker en hun naasten hierbij een steuntje in de rug. Mensen met hoofd-halskanker, darmkanker of een erfelijk hoog risico op borstkanker krijgen het verzoek om een leefstijlvragenlijst in te vullen via mijnRadboud. Zij spreken met hun specialist of verpleegkundige over hun motivatie om hun leefstijl aan te passen en de manier om dat te doen. Bovendien is er de Beter Gezond App, die leefstijlverandering praktisch ondersteunt.

Over de Beter Gezond App

 • Met deze App wil het Radboudumc patiënten na kanker een steuntje in de rug geven om hun leefstijl daadwerkelijk gezonder te maken.

  lees meer


  Waarom is de Beter Gezond App ontwikkeld?

  Met deze App wil het Radboudumc patiënten na kanker een steuntje in de rug geven om hun leefstijl daadwerkelijk gezonder te maken. Ook wil het Radboudumc het bewustzijn over de invloed van leefstijl bij kanker vergroten. U kunt de Beter Gezond App via de appstore of Play Store van uw telefoon downloaden.

 • Waarbij ondersteunt de App?

  • meer bewegen. Dat kan door te sporten of elke dag een half uur in flink tempo te wandelen. Maar ook door gedurende de dag meer te bewegen. De auto net iets verder weg parkeren, de trap nemen in plaats van de lift.
  • geen of minder alcohol. De Gezondheidsraad adviseert iedereen om geen alcohol te drinken. Is dat te hoog gegrepen? Begin dan met een aantal dagen per week geen alcohol te drinken. Of daag uzelf met de App uit door 30 dagen te stoppen.
  • gezond gewicht en gezonde voeding. Wilt u meer groenten en fruit eten, of een paar kilo afvallen? De App werkt als geheugensteuntje en bevat ook tips van andere gebruikers over hoe zij hun eetgewoonten hebben aangepast. Wilt u veel afvallen of moet u juist aankomen? Overleg dan met uw arts hoe dit verantwoord kan.
  • stoppen met roken. Beter Gezond verwijst hiervoor door naar andere programma’s; de App ondersteunt dit niet.

 • Hoe werkt de App?

  In kleine (haalbare) stappen werkt u toe naar een gezonde leefstijl. Gedragswetenschappers hebben laten zien dat dit heel effectief kan zijn.

  1. Bepaal uw eigen haalbare doel.
  Door uzelf een concreet en haalbaar doel te stellen, werkt u in 30 dagen naar een gezonde leefstijl.
  Een voorbeeld: ‘Ik ga maandag, woensdag en zaterdag minstens 30 minuten per dag bewegen.’

  2. Maak een concreet persoonlijk actieplan.
  Een actieplan helpt u om uw doel te bereiken. Wat gaat u doen en op welk moment?
  Een voorbeeld: ‘Als ik voor het avondeten nog niet voldoende bewogen heb, dan ga ik na het journaal wandelen.’

  3. Bereid u voor op moeilijke momenten.
  Iedereen komt situaties tegen waarin het moeilijk is om uw actieplan uit te voeren. De App helpt u om vooraf te bedenken wat u in moeilijke momenten kunt doen.
  Een voorbeeld: ‘Wanneer ik vrijdag op het feest een glas alcohol aangeboden krijg, zeg ik ‘Ik ben vanavond de Bob en drink niets’.
  Beloon uzelf tussendoor. Maak daar ook een plan voor. Een voorbeeld ‘Wanneer ik na een week mijn doel heb bereikt dan beloon ik mezelf met een bloemetje’.

  4. Registreer elke dag in de App of u uw doel hebt bereikt.
  Een voorbeeld: ‘Heeft u vandaag 30 minuten bewogen?’ In de tijdlijn ziet u welke dagen u uw doel heeft gehaald. Ook krijgt u na elke 7 dagen een weekoverzicht te zien.

  5. Ontvang tips en feiten over leefstijl en kanker.
  Laat u inspireren door andere gebruikers. In korte video’s vertellen medepatiënten hoe zij  hun leefstijl hebben aangepast en moeilijkheden hebben overwonnen.

  Ook kunt u wetenschappelijke feiten ontvangen. Een voorbeeld:
  Welk effect heeft lichaamsbeweging op de prognose van borstkanker?
  Vrouwen met borstkanker die veel bewegen hebben een lagere kans om aan borstkanker te overlijden dan vrouwen die weinig bewegen. Ook hebben zij een lagere kans om opnieuw borstkanker te krijgen en een lagere kans op terugkeer van hun borstkanker.
  Deze resultaten zijn gebaseerd op gegevens van 100.000 vrouwen over een periode van 4 tot 12 jaar. [Bron: Acta Oncologica 2015; 54:635-654]

 • Voor wie is de App?

  De App is ontwikkeld voor mensen na een kankerdiagnose en mensen met een erfelijk verhoogd risico op kanker, die hun leefstijl willen verbeteren. De App is in ontwikkeling; nieuwe informatie – bijvoorbeeld over specifieke tumorsoorten en leefstijlverandering – wordt via updates van de App in de Appstore en Playstore verspreid. Patiënten die meedoen aan proefonderzoeken in het Radboudumc werken aan verbetering van hun leefstijl én dragen bij aan het verbeteren van de App.

  Wat gebeurt er met uw gegevens als u de Beter Gezond App gebruikt?

  Hoe u de App gebruikt is privé, uw arts kan nooit zien wat u in de App invult. Indien u in de App toestemming geeft om uw gegevens met onderzoekers te delen, dan kunnen onderzoekers een aantal gegevens uit de App geanonimiseerd bestuderen. Dit betreft informatie over welke doelen en actieplannen gebruikers kiezen en op hoeveel dagen de doelen worden bereikt. Deze gegevens zijn nooit tot u als persoon te herleiden. Uw persoonlijke gegevens, zoals uw telefoon nummer, leeftijd en naam worden nooit gedeeld met onderzoekers of anderen.

 • Instructies om Beter Gezond app te installeren (gratis)

  Instructies om Beter Gezond app te installeren (gratis)

  1. Open op uw smartphone de Appstore of Play Store
  2. Type in de zoekfunctie het volgende in: beter gezond
  3. Druk vervolgens op het logo van Beter Gezond
  4. Druk op INSTALL
  5. De app staat met het logo op uw telefoon
  6. Druk op het logo om de app te openen

 • Samenwerkingspartners

  De Beter Gezond  App is eigendom van het Radboudumc. Partners bij de ontwikkeling van de App zijn Panton (ontwerpbureau), Tabula Rasa (adviesbureau over gedrag en communicatie) en Tremani (technische ontwikkeling).

Gebruikers­voorwaarden en privacy­verklaring Beter Gezond app

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de Beter Gezond App (hierna ‘App’) van het Radboudumc. Door de App te downloaden gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden van de App.

lees meer

Gebruikers­voorwaarden en privacy­verklaring Beter Gezond app

1. Gebruikersvoorwaarden Beter Gezond App

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de Beter Gezond App (hierna ‘App’) van het Radboudumc. Door de App te downloaden gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden van de App.

Gebruik van de Beter Gezond App

De App is bedoeld om mensen met kanker en mensen met een verhoogd risico op kanker te helpen een gezondere leefstijl te krijgen. De App is met grote zorgvuldigheid samengesteld en kan periodiek aangepast worden. De informatie over leefstijl en kanker in deze App is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, niet actueel of onjuist is.

De App is geen persoonlijk advies of alternatief voor een behandeling en/of informatie van uw dokter of van andere hulpverleners en/of zorgaanbieder. Wij adviseren u altijd om bij gezondheidsklachten een dokter te raadplegen.

Aansprakelijkheid

Ofschoon wij met betrekking tot de App de uiterste zorg nastreven, kunnen wij eventuele gebreken, storingen of andere onvolkomenheden niet volledig voorkomen. Het gebruik van de App en de inhoud is voor uw eigen risico. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de App en de inhoud.

Beëindiging van het gebruiksrecht

U kunt het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen, door de App van uw mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren.

 

2. Privacyverklaring Beter Gezond App

Deze privacyverklaring geeft aan hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Beter Gezond houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de AVG is te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Waar worden gegevens bewaard?

In de Beter Gezond App worden gegevens alleen op uw telefoon opgeslagen. De gegevens zijn niet toegankelijk voor anderen. Alleen wanneer u daar expliciet toestemming voor verleent wordt een deel van de gegevens extern in een beveiligde database opgeslagen, die anoniem kunnen worden gebruikt door onderzoekers van het Radboudumc.

Hoe geef ik toestemming om gegevens te delen?

In de App kunt u aangeven of u gegevens met onderzoekers wilt delen. Alleen wanneer u hier toestemming voor geeft wordt een deel van de gegevens uit de App extern in een beveiligde database binnen de Europese Unie bewaard. Dit is niet verplicht en u kunt de App ook gebruiken zonder hiervoor toestemming te geven.

Waarvoor verwerkt de Beter Gezond App gegevens en wie heeft toegang tot de gegevens?

Indien u daar toestemming voor geeft, wordt een deel van de gegevens gebruikt voor wetenschappelijke analyses. Onderzoekers kunnen een aantal gegevens uit de App samen met die van andere gebruikers als groep bestuderen. Dit betreft informatie over welke doelen en actieplannen gebruikers kiezen en op hoeveel dagen de doelen worden bereikt. Deze gegevens zijn nooit tot u als persoon te herleiden. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor onderzoekers die direct betrokken zijn bij het Beter Gezond project van het Radboudumc. Uw arts heeft geen toegang tot deze gegevens en kan nooit zien wat u in de App invult. Uw persoonlijke gegevens, zoals uw telefoonnummer en naam worden nooit gedeeld met onderzoekers of anderen.

Waarom worden er persoonlijke gegevens gevraagd in de App?

Om de Beter Gezond App persoonlijker te maken wordt gevraagd om uw voornaam en kunt u een foto toevoegen. Het geboortejaar vragen we zodat er voor kinderen onder de 18 jaar de juiste criteria voor gezond gewicht getoond worden. Deze persoonlijke gegevens worden alleen op uw telefoon opgeslagen en worden niet extern bewaard.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen, aanvullen of vernietigen?

Als gebruiker van de App heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken (dit betreft informatie over welke doelen en actieplannen u heeft gekozen en op hoeveel dagen u de doelen bereikt heeft). Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten wijzigen, aanvullen of vernietigen. Een verzoek tot inzage of het wijzigen, aanvullen of vernietigen van persoonsgegevens kunt u indienen bij:

Radboudumc
Project team Beter Gezond App
Huispostnummer 836
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
Email: feedback@betergezondapp.nl

Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?

Radboudumc
Project team Beter Gezond App
Huispostnummer 836
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Radboudumc
Functionaris voor Gegevensbescherming
Huispostnummer 624
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
Email: gegevensbescherming@radboudumc.nl


Leefstijladvies en kanker Wat zijn de richtlijnen?

Beter Gezond geeft een steuntje in de rug om leefstijl gezonder te maken.

lees meer

Leefstijladvies en kanker Wat zijn de richtlijnen?

Beter Gezond geeft een steuntje in de rug om leefstijl gezonder te maken. Het meest belangrijk is om niet te roken, maar de Beter Gezond App is niet geschikt om u te helpen bij het stoppen met roken. Deze App is wel geschikt voor het veranderen van 3 verschillende leefstijlfactoren die we minder goed kennen als factoren die de kansen en vooruitzichten na een kankerdiagnose kunnen beïnvloeden.

Meer bewegen

Beweeg elke dag minstens 30 minuten. Dit kan door te sporten, maar ook door te wandelen, fietsen of meer te bewegen bij uw dagelijkse activiteiten zoals boodschappen of het huishouden doen.

Voldoende beweging verlaagt de kans op borstkanker, baarmoederkanker en darmkanker én kan het herstel en de levensverwachting bevorderen na borstkanker en darmkanker.

Geen of minder alcohol

Drink liever geen alcohol. Wanneer u toch drinkt, beperk de alcohol dan tot 1 glas per dag (dit geldt voor zowel mannen als vrouwen). Probeer tenminste een aantal dagen per week NIET te drinken.

Alcoholgebruik verhoogt de kans op terugkeer van borstkanker en hoofd-halskanker en kan mogelijk de levensverwachting verlagen na darmkanker en hoofd-halskanker.

Gezond gewicht en gezonde voeding

Zorg voor gezonde calorieën en een gezond lichaamsgewicht.

 • Een gezond lichaamsgewicht betekent een BMI tussen 18,5 en 25 kg/m2
  • BMI = uw gewicht in kilogram gedeeld door uw lengte in meters in het kwadraat. Bereken je BMI met deze handige calculator op de website van het Wereld Kanker Onderzoeks Fonds
 • Afvallen kan op veel manieren, bijvoorbeeld door uw eetgedrag te veranderen:
  • Eet meer groente en fruit
  • Eet alleen gezonde tussendoortjes
  • Eet kleinere porties

Een gezond gewicht kan het herstel en de levensverwachting verbeteren na borstkanker, darmkanker en prostaatkanker.

Stoppen met roken

Stoppen met roken is de belangrijkste maatregel om de kans op kanker te verlagen. Roken is extra schadelijk samen met alcohol.  Probeer ook passief meeroken te vermijden.

Stoppen met roken kan herstel bevorderen na longkanker. Ook de kans dat borstkanker terugkeert is lager onder niet-rokers.


Feiten Gezonde leefstijl en kanker

Er zijn veel onderzoeken die aantonen dat een gezonde leefstijl de kans verkleint dat u (opnieuw) kanker krijgt en dat uw prognose verbetert.

lees meer

Feiten Gezonde leefstijl en kanker

Er zijn veel onderzoeken die aantonen dat een gezonde leefstijl de kans verkleint dat u (opnieuw) kanker krijgt en dat uw prognose verbetert. Hier staan enkele voorbeelden:

Meer bewegen

Een klein beetje meer bewegen helpt!
Alle kleine beetjes meer bewegen kan de levenskans na kanker verhogen. Dat blijkt uit onderzoek onder patiënten met borstkanker, prostaatkanker of darmkanker. Bij veel andere tumoren is dit nog niet voldoende onderzocht. Het Wereld Kanker Onderzoekfonds concludeert dat meer bewegen:
 • de sterfte na kanker doet afnemen
 • de kans op terugkeer van kanker doet afnemen
 • en de prognose verbetert.
Intensieve lichamelijke activiteiten en langer bewegen kunnen de prognose nog verder verbeteren, maar ook een klein beetje bewegen kan al gunstig zijn. Daarom moedigen experts alle kankerpatiënten aan om te bewegen.
[Bron: British Journal of Cancer 2011; 105:S52–S73]

Geen of minder alcohol

Hoe ontstaat het schadelijke effect van alcohol bij borstkanker?
Borstkanker is gevoelig voor het vrouwelijk hormoon oestrogeen. Oestrogeen zet namelijk cellen aan om zich te delen. Alcohol verhoogt de hoeveelheid oestrogeen in het bloed.  Hoe meer oestrogeen, hoe meer celdelingen. Hoe meer celdelingen, hoe groter de kans dat daar iets mee misgaat. En dat is een mogelijke bron van borstkanker.
[Bron: Cancer Treatment Reviews 2016; 50:155-167]

Gezond gewicht en gezonde voeding

Feiten over gezond eetpatroon: belangrijk voor patiënten met kanker
Onderzoek bij meer dan 200.000 patiënten met kanker toonde het belang aan van een gezond eetpatroon.
 • Het eten van groente, fruit en vis kan een gunstig effect hebben op overleving bij verschillende soorten kanker (borst-, darm-, hoofd-hals-, slokdarm- en maagkanker).
 • Een eetpatroon van veel groente, fruit, vezels, noten gecombineerd met weinig suiker, weinig vet, weinig (rood en bewerkt) vlees en weinig alcohol kan de overlevingskans na de diagnose kanker verhogen. [Bron: Nutrition Reviews 2016; 74:737-748]

Extra informatie voor patiënten met hoofd-halskanker, darmkanker of een erfelijk hoog risico op borstkanker

In het Radboudumc  krijgen  mensen met hoofd-halskanker, darmkanker of een erfelijk hoog risico op borstkanker het verzoek om een leefstijlvragenlijst in te vullen via mijnRadboud. Zij spreken met hun specialist of verpleegkundige over hun motivatie om hun leefstijl aan te passen en de manier om dat te doen. Voor deze patiëntgroepen staat hieronder aanvullende informatie over leefstijl.

Hoofd-halskanker en leefstijl

Roken en drinken
Een schadelijk duo
Stoppen met roken en geen of nauwelijks alcohol: dat is het belangrijkste advies voor mensen met hoofd-halskanker. Juist in combinatie zijn roken en alcohol bijzonder schadelijk. Beide loslaten is dan ook verreweg het beste. Maar ook stoppen met één van beide kan al verschil maken.

Voordelen van stoppen met roken
Wie stopt met roken vergroot de kans dat de bestralingen aanslaan. De kans dat de kanker wegblijft neemt daarmee ook toe. En er is een direct praktisch voordeel: de stem verbetert.

Voordelen van geen of nauwelijks alcohol
Met elk glas alcohol dat dagelijks gedronken wordt, neemt het risico op nieuwe tumoren toe met 9%. Bij drie glazen per dag is dat dus al 27%. Dat vertaalt zich ook in overlevingskansen. Bij patiënten die niet of nauwelijks drinken, is de overlevingskans twee keer zo groot als bij patiënten die matig tot veel drinken. De gezondheidsvoordelen van afzien van alcohol zijn dus groot.

Voeding en bewegen

Op gewicht blijven
Beter (iets) te zwaar dan te licht: dat is hier het motto. Patiënten moeten waken voor ondervoeding en gewichtsverlies, want eten blijkt vaak moeilijk. Calorierijk voedsel, met veel eiwitten, is dan belangrijk. Bijvoeding kan ook uitkomst bieden. Wie goed op gewicht is voelt zich ook beter.

Voordelen van gezonde voeding
Eten is belangrijk, maar gezond eten is nog belangrijker. Wie voor de diagnose al veel groente, fruit, vis, kip en volkorenproducten at, heeft een betere prognose. Maar ook tijdens de behandeling kunnen mensen natuurlijk beginnen met gezond eten. Wel moeten ze daarbij voldoende calorieën en eiwitten binnenkrijgen.

Voordelen van bewegen
Eten geeft energie, maar bewegen ook. Mensen met hoofd-halskanker moeten daarvoor vaak wel extra hindernissen nemen. Maar doen ze dat, dan betaalt dat zich ook uit. Hun conditie wordt beter, ze hebben minder pijn en voelen zich prettiger.

Voordelen van spierversterking
Een stapje verder gaan kan ook: door aan krachttraining te doen. Mensen die in de periode van bestraling hun spieren sterken, voelen zich beter en energieker. Dat is goed merkbaar in het dagelijks leven. Versterken van spieren en botten wordt sinds kort voor iedereen aanbevolen. Maar ook mensen met hoofd-halskanker kunnen aan spierversterking doen. En ook zij voelen dan de voordelen.

Borstkanker en leefstijl

Voeding en bewegen
Een heilzaam duo
Bewegen en gezonde voeding: dat is de aanbevolen formule bij borstkanker. Beide zijn belangrijk, en ze versterken elkaar ook nog. Onder voldoende bewegen verstaan we dan: zes dagen per week minimaal een half uur. En gezond eten betekent: minimaal 5 porties groente en fruit per dag.

Voordelen van bewegen
Vrouwen die veel bewegen hebben minder kans dat de kanker terugkeert, en minder kans dat dat gebeurt in een agressievere vorm. Wandelen is een prima manier, maar onderzoek laat zien dat bijvoorbeeld dansen, krachttraining, fietsen en tai chi ook heilzaam zijn. Waarschijnlijk maakt het niet uit wat je doet, als je maar beweegt.

Voordelen van gezond eten
Vijf porties groente en fruit per dag is de basis in een gezond eetpatroon, vanwege de vezels en microvoedingsstoffen. Ook belangrijk: volkorenproducten. Maar iets laten staan hoort er ook bij. Zo zijn verzadigde vetten niet gezond, die zitten veel in koek, snacks en volle-melkproducten. Vrouwen die dit pakketje aanbevelingen volgen kunnen daarmee hun overlevingskans vergroten.

Roken en drinken
Voordelen van stoppen met roken
Roken is voor iedereen ongezond, dus ook voor vrouwen met borstkanker. Er zijn aanwijzingen dat vrouwen die roken een hogere kans hebben op terugkeer van de tumor. Ook heeft roken een nadelig effect op de wondgenezing na een operatie. Stoppen is daarom zeer aan te bevelen. 

Voordelen van stoppen met drinken
Wie borstkanker heeft (gehad), kan er belang bij hebben om van alcohol af te zien of slechts heel af en toe een glas te drinken. Alcohol verhoogt de hoeveelheid oestrogeen in het bloed, en oestrogeen zet cellen in de borst aan tot delen. Hoe meer celdelingen, hoe groter de kans dat daar iets mee misgaat. Eén drankje per dag kan al ongunstig zijn, met name voor vrouwen die na de overgang met borstkanker te maken krijgen.

Darmkanker en leefstijl

Voeding en bewegen
Bewegen als basis
Mensen die darmkanker hebben (gehad) doen er goed aan veel te bewegen. Ze voelen zich dan lekkerder, hebben minder pijn, en slapen beter. En hun vooruitzichten lijken ook gunstiger. Elke geregelde beweging helpt: een half uur wandelen of rustig fietsen per dag is even effectief als hardlopen of wielrennen. Zodra we in beweging komen begint onze gezondheidsteller te lopen.

Voordelen van gezonde voeding
Vijf porties groente en fruit per dag, volkorenproducten, noten, peulvruchten, weinig rood vlees en bewerkte vleesproducten: dat zijn de bouwstenen voor een gezond voedingspatroon. Dat geldt zeker ook voor mensen die darmkanker hebben (gehad). Speciaal van belang voor hen: suikerhoudende drankjes en sapjes zoveel mogelijk mijden.

Roken en drinken
Voordelen van stoppen met roken
Stoppen met roken is voor iedereen een manier om fikse gezondheidswinst te boeken. Dus ook voor mensen met darmkanker. Ook heeft roken een nadelig effect op de wondgenezing na een operatie.

Voordelen van niet of nauwelijks drinken
Over het effect van alcohol na de diagnose darmkanker is nog weinig bekend. Er is onderzoek dat suggereert dat af en toe een glas wijn een gunstig effect kan hebben. Maar dat effect kan ook veroorzaakt worden door het gezonde bord eten dat naast dat wijnglas staat. Zodat we terug zijn bij wat we zeker weten: dat gezond eten belangrijk is.

Disclaimer

De informatie in dit menu is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek tot medio 2018. Over effecten van leefstijlverandering ná de diagnose kanker is de kennis nog beperkt.

Ondersteuning bij een gezondere leefstijl

Er zijn veel manieren om hulp te krijgen bij het veranderen van leefstijl. Hier staan een aantal mogelijkheden die vanuit het Beter Gezond project van het Radboudumc worden aanbevolen. Kies een vorm van ondersteuning die bij u past.

lees meer

Ondersteuning bij een gezondere leefstijl

Er zijn veel manieren om hulp te krijgen bij het veranderen van leefstijl. Hier staan een aantal mogelijkheden die vanuit het Beter Gezond project van het Radboudumc worden aanbevolen. Kies een vorm van ondersteuning die bij u past.

Hulp om meer te bewegen

Beter Gezond App voor smartphone
‘Wilt u meer bewegen? Beter Gezond helpt u uw leefstijl te verbeteren in voor u haalbare stappen van 30 dagen. De Beter Gezond App biedt een praktische manier om zelf met uw leefstijl aan de slag te gaan. U doet het zelf, maar Beter Gezond geeft u een steuntje in de rug. Bent u in het bezit van een smartphone dan kunt u in uw appstore de Beter Gezond App downloaden op uw telefoon. Klik hier voor meer informatie over de Beter Gezond App.

Oncologische fysiotherapie
Oncologische fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. De behandeling richt zich op mensen met kanker die problemen hebben aan het bewegingsapparaat. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de ziekte zelf of van de medische behandeling. De behandelingen bestaan vooral uit oefentherapie. Het doel van de behandelingen is het verbeteren van de kwaliteit van uw leven, uw conditie, en het versterken van uw spieren. Ook leert de fysiotherapeut u hoe u moet omgaan met pijn.
Heeft u behoefte aan begeleiding bij het fit blijven of worden tijdens of na een kankerbehandeling? Bespreek dit dan met uw arts. Voor meer informatie en het vinden van een Onconet-therapeut bij u in de buurt kijkt u op de zorgzoeker.

Hulp bij stoppen of verminderen van alcoholgebruik

Beter Gezond App voor smartphone
‘Wilt u minder alcohol drinken?’ De Beter Gezond App helpt u uw leefstijl te verbeteren in voor u haalbare stappen van 30 dagen. De Beter Gezond App biedt een praktische manier om zelf met uw leefstijl aan de slag te gaan. U doet het zelf, maar Beter Gezond geeft u een steuntje in de rug. Bent u in het bezit van een smartphone dan kunt u in uw appstore de Beter Gezond App downloaden op uw telefoon. Meer informatie: over de Beter Gezond App.

Online hulp
Speciaal voor mensen met kanker die veel moeite hebben om minder of geen alcohol te drinken, heeft het Trimbos-instituut een online programma ontwikkeld. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de online training via de website: https://www.mijnkoersalcohol.nl.

Huisarts
De huisarts kan ook ondersteunen om alcoholgebruik te verminderen.

Hulp om voeding aan te passen en/of om gezond gewicht te bereiken

Beter Gezond App voor smartphone
‘Wilt u gezonder eten of werken aan een gezonder gewicht? Beter Gezond helpt u uw leefstijl te verbeteren in voor u haalbare stappen van 30 dagen. De Beter Gezond App biedt een praktische manier om zelf met uw leefstijl aan de slag te gaan. U doet het zelf, maar Beter Gezond geeft u een steuntje in de rug. Bent u in het bezit van een smartphone dan kunt u in uw appstore de Beter Gezond App downloaden op uw telefoon. Meer informatie: over de Beter Gezond App.

Website over voeding en kanker
Op http://www.voedingenkankerinfo.nl/ vindt u betrouwbare informatie over voeding en kanker. Onderzoekers, artsen en andere experts hebben samengewerkt aan de website. Er staan antwoorden op van vragen die vaak worden gesteld door patiënten, er is veel informatie te vinden over verschillende soorten voeding en wat dat met u doet. Er staan ook lekkere recepten voor mensen die merken dat hun smaak is veranderd door de behandeling en toch goed willen blijven eten.

WW Freestyle
Voor mensen die meer dan een paar kilo willen afvallen, werkt Beter Gezond samen met WW (voorheen Weight Watchers). Het WW Freestyle-programma is een bewezen effectieve manier om af te vallen en op gewicht te blijven. Dit programma ondersteunt gezond eten en op een gezonde manier afvallen.
Bent u patiënt bij het Radboudumc en wilt u afvallen? En heeft u dit ook besproken met uw arts? Dan kunt u met korting deelnemen aan WW Freestyle. Meer informatie: https://www.weightwatchers.com/nl/beter-gezond.

Hulp bij aankomen in gewicht
Heeft u een te laag gewicht? Vraag dan aan uw arts wat in uw situatie een goede aanpak is om aan te komen.

Hulp bij stoppen met roken

Zelfhulpprogramma op internet
Stoppen met roken is altijd goed voor uw gezondheid. Ook als u kanker heeft, kan stoppen met roken uw kans op een gunstige uitkomst van de kanker(behandeling) verbeteren. Speciaal voor mensen met kanker die moeite hebben om te stoppen, heeft het Trimbos-instituut een online programma ontwikkeld. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de online training via de website: https://www.mijnkoersroken.nl.

Huisarts
De huisarts kan ook ondersteunen bij het stoppen met roken. De huisarts kan helpen met de keuze van de vorm van ondersteuning en of u nicotinevervangende middelen of medicijnen wilt gebruiken.

Persoonlijke begeleiding
Zoekt u persoonlijke begeleiding? Op Ikstopnu.nl en Kwaliteitsregister Stoppen met Roken vindt u adressen en telefoonnummers van erkende stoppen-met-roken begeleiders bij u in de buurt: huisartsen, praktijkondersteuners en stoppen met roken coaches.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Rokeninfo.nl en Ikstopnu.nl.


10 Beter Gezond tips

Gezonde leefstijl heeft een gunstige invloed op kanker. Hier vindt u 10 Beter Gezond tips.

lees meer

10 Beter Gezond tips

Meer bewegen

 1. Parkeer de auto een paar straten verderop als je op bezoek gaat bij vrienden of familie. Zo beweeg je zonder veel moeite wat extra.
 2. Maak een plan. Bedenk van te voren wanneer een goed moment is om te bewegen.
 3. Wandel voor of na het diner met elkaar, dat is gezellig en gezond!

Gezonder eten

 1. Haal weinig of geen verleidingen in huis. Koop geen ongezond eten of drinken. Wat niet in huis is brengt je ook niet in verleiding.
 2. Gebruik een kleiner bord voor de maaltijd. Door een kleiner bord te nemen, schep je automatisch minder op.
 3. Zet ook gezonde snacks op tafel, bijvoorbeeld ongezouten noten of snoepgroentes.
 4. Kauw goed en eet langzamer. Wie langzamer eet, voelt zich eerder verzadigd, zo eet je zonder al te veel moeite minder. 

Geen of minder alcohol

 1. Drink uit een kleiner glas en schenk het niet vol als je alcohol of suikerhoudende frisdrank drinkt, zo drink je ongemerkt minder.
 2. Drink twee glazen water een half uurtje voor de maaltijd. Hierdoor eet je minder. Water is ook een goed alternatief voor suikerrijke frisdranken zoals cola of vruchtensap voor wie wil afvallen.
 3. Wissel alcohol of suikerrijke frisdranken af met een glaasje water tijdens het eten of de borrel. 

Het Beter Gezond Team

Lees meer over ons projectteam en hoe u contact kunt opnemen.

bekijk ons team

Het Beter Gezond Team

Het Beter Gezond projectteam bestaat uit:
 • professor dr. Nicoline Hoogerbrugge, hoogleraar Erfelijke Kanker, initiator
 • professor dr. Bart Kiemeney, hoogleraar Epidemiologie, initiator
 • Rogier Verstralen, programmamanager

Contactgegevens

Radboudumc
Project team Beter Gezond App
Huispostnummer 836
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
Email: feedback@betergezondapp.nl

Informatie voor professionals

Het Beter Gezond team heeft een zakkaartje gemaakt met informatie over leefstijl en kanker. Op dit zakkaartje wordt op een overzichtelijk manier de wetenschappelijke relevantie van leefstijl voor kankerpatiënten samengevat.

lees meer

Informatie voor professionals

Het Beter Gezond team heeft een zakkaartje gemaakt met informatie over leefstijl en kanker. Op dit zakkaartje wordt op een overzichtelijk manier de wetenschappelijke relevantie van leefstijl voor kankerpatiënten samengevat en worden praktische tips gegeven hoe leefstijl op een effectieve manier met patiënten besproken kan worden. Zo ziet het zakkaartje eruit: