Lastmeter

Kanker is een ziekte die uw leven ingrijpend kan verstoren. De ziekte en de behandeling brengen lichamelijke klachten met zich mee. Maar ook psychische klachten, zoals angst, onzekerheid, depressieve gevoelens of boosheid. Op praktisch gebied kunt u problemen ervaren met het huishouden, vervoer of financiën. Ook veranderingen in persoonlijke relaties, sociale activiteiten of de werksituatie kunnen leiden tot problemen. Om ervoor te zorgen dat patiënten met kanker op het juiste moment van de juiste zorgverlener ondersteuning krijgen, maken we gebruik van de Lastmeter.

Wat is de Lastmeter?

De Lastmeter is een korte vragenlijst. U geeft aan hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk heeft op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied.

Hoe werkt de Lastmeter?

Het is belangrijk dat u de Lastmeter zelf invult. Het gaat namelijk om uw beleving en de last die u ervaart. U vult de Lastmeter thuis in (op papier of via mijnRadboud) of op de polikliniek. Tijdens uw afspraak bespreekt u samen met uw verpleegkundig specialist uw antwoorden. Zo nodig en als u dat wilt, kan overleg met uw huisarts plaatsvinden of een verwijzing naar een andere, gespecialiseerde zorgverlener. U kunt bijvoorbeeld advies en ondersteuning krijgen van een medisch maatschappelijk werker, psycholoog, geestelijk verzorger, diëtist, fysiotherapeut of ergotherapeut in uw eigen woonplaats of in het ziekenhuis. Ook deelname aan een revalidatieprogramma of contact met een lotgenoot is mogelijk.

Wat biedt de Lastmeter u?

De Lastmeter geeft u de mogelijkheid om aan uw zorgverlener(s) te laten weten hoe het met u gaat. Het is een middel om u te helpen in gesprek te gaan met uw zorgverlener over de gevolgen die u ervaart van uw ziekte en/of behandeling. Ook kunt u aangeven of u behoefte heeft aan extra ondersteunende zorg.

Hoe vult u de Lastmeter in?

Stap 1:
Vul de Lastmeter in voordat u de polikliniek bezoekt (liefst thuis op een rustig moment). Geef eerst op de thermometer aan hoeveel last u gedurende de week vóór het invulmoment heeft gehad (inclusief de dag van invullen) op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied. Geef hiervoor een cijfer van 0 tot 10: 10 is extreem veel last, 0 is helemaal geen last.

Stap 2:
Vul daarna op de probleemlijst in welke problemen u gedurende de week vóór het invulmoment (inclusief de dag van invullen) heeft ervaren. Zorg dat u bij elk onderwerp een antwoord geeft.

Stap 3:
Geef tot slot aan of u over uw (eventuele) problemen wilt praten met een hulpverlener.

Hoe vaak vult u de Lastmeter in?

Wij vragen u om meerdere keren tijdens uw behandeling en in de controleperiode de Lastmeter in te vullen. Welke momenten dit zijn, is afhankelijk van uw behandeltraject. Uw verpleegkundige spreekt met u af wanneer u de Lastmeter kunt invullen. Natuurlijk kunt u er in overleg voor kiezen om dat vaker, minder vaak of helemaal niet te doen.

Waar vindt u de Lastmeter?

U ontvangt de Lastmeter op papier via de post of digitaal via mijnRadboud. Ook kunt u op de polikliniek de Lastmeter krijgen.

Centrum voor Oncologie Samen tegen kanker!

Het Radboudumc Centrum voor Oncologie biedt iedere patiënt met kanker optimale, innovatieve zorg, afgestemd op zijn of haar behoeften.

lees meer

Centrum voor Oncologie Samen tegen kanker!

Het Radboudumc Centrum voor Oncologie biedt iedere patiënt met kanker optimale, innovatieve zorg, afgestemd op zijn of haar behoeften.

Eén team en één aanspreekpunt voor al uw zorg

Bij de vaststelling en behandeling van kanker krijgt u met verschillende specialisten te maken. Wij vinden het belangrijk dat de zorg van deze specialisten zo goed mogelijk wordt gecoördineerd en op u wordt afgestemd. Daarom werken onze specialisten samen als één team, is er voor u één aanspreekpunt en horen we van u graag wat uw vragen en wensen zijn.

Ook als u naast kanker nog andere aandoeningen hebt, bent u bij ons in veilige handen. We zijn immers onderdeel van een universitair medisch centrum, waardoor ieder denkbaar specialisme binnen handbereik is voor overleg of advies.

Patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek

Al onze specialisten doen mee aan zowel patiëntenzorg, onderwijs als onderzoek. Zo zorgen we dat onze kennis over kanker steeds wordt gedeeld, getoetst en uitgebreid en onze specialisten op de hoogte zijn van de nieuwste onderzoeks- en behandeltechnieken.

Binnen het Centrum voor Oncologie is de zorg rondom de patient georganiseerd in ketens. Kijk voor meer informatie over onze ketenzorg op onze webpagina Zorg in ketens.

Onze organisatie Ketenzorg

Voor de beste kwaliteit van zorg werken onze specialisten samen als één team en krijgt u één aanspreekpunt voor al uw zorg. Deze organisatie van zorg door veel verschillende zorgverleners noemen we ketenzorg. De soort kanker die u heeft bepaalt welke keten u behandelt.

lees meer

Contact

Centrum voor Oncologie
Heeft u vragen over uw behandeling? Deze kunt u stellen aan de betreffende polikliniek/afdeling of via mijnRadboud.

Voor vragen over bestuur & organisatie:
(024) 365 57 51
contact

Voor verwijzers

Wilt u uw patiënt voor (snel)diagnostiek of consult bij ons aanmelden? Maak dan gebruik van onze online aanmeldformulieren.

patiënt aanmelden

Ons onderzoek

Binnen het Radboudumc Centrum voor Oncologie werken onderzoekers vanuit verschillende disciplines en achtergronden samen om de biologie van tumoren te ontrafelen en verbeteringen te ontdekken voor diagnostische, therapeutische en ondersteunende zorg aan patiënten met kanker.

over ons onderzoek

Ons onderzoek

Binnen het Radboudumc Centrum voor Oncologie werken onderzoekers vanuit verschillende disciplines en achtergronden samen om de biologie van tumoren te ontrafelen en verbeteringen te ontdekken voor diagnostische, therapeutische en ondersteunende zorg aan patiënten met kanker. Het oncologische onderzoek van het Radboudumc is ondergebracht in vijf thema's: Meer informatie over de thema's en het wetenschappelijk onderzoek in het Radboudumc leest u op de Research-pagina's.
 

Radboudumc Expertise­centrum Late Effecten na Kanker

Late Effecten na Kanker is een centrum voor langetermijneffecten van kankerbehandelingen.

lees meer

Onderwijs

  • Ben je benieuwd hoe het is om als oncologieverpleegkundige in het Radboudumc te werken?

    lees meer

Waarvoor kunt u bij ons terecht?


Vaststellen van kanker

Als u klachten heeft die kunnen wijzen op kanker of als tijdens een bevolkingsonderzoek een afwijking wordt gevonden, verwijst uw huisarts of specialist u door voor verder onderzoek.

lees meer

Kanker behandelen

Na het vaststellen en bespreken van het behandelplan, plannen we de behandeling in. We doen er alles aan om zo snel als nodig en mogelijk met de behandeling te starten.

lees meer

Ondersteunende zorg

We bieden leeftijdsspecifieke ondersteuning en werken met een vragenlijst om u op het juiste moment ondersteuning te bieden van de juiste zorgverlener.

lees meer

Project CONtext: Samen Beslissen in de oncologie

Project CONtext is een nieuwe werkwijze om Samen Beslissen over behandelopties bij kanker in de spreekkamer te verbeteren.

lees meer

Radboud Report Oncologie

Radboud Report Oncologie is een uitgave van het Radboudumc Centrum voor Oncologie. Het magazine is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn of haar professie te maken heeft met kanker, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom als lezer.

lees meer

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.

Geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener

Wilt u een geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener? Dat kan. Lees enkele tips waar u aan kunt denken bij het maken van een geluidsopname.

lees meer

Geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener

Tijdens een gesprek in het ziekenhuis krijgt u vaak veel informatie te verwerken. Soms kan het dan ook fijn zijn om het gesprek met uw zorgverlener op te nemen en thuis rustig terug te luisteren. Bijvoorbeeld als u keuzes moet maken over uw behandeling of als u het lastig vindt om zich te concentreren.

Geef bij uw zorgverlener aan dat u het gesprek graag wilt opnemen. Samen kunt u afspraken maken over de opname en het gebruik ervan.

Tips

  • Open communiceren

Maak uw wens voor het maken van een geluidsopname altijd aan uw zorgverlener kenbaar. Hij of zij zal hieraan meewerken.

  • Wat wordt er opgenomen

Spreek met uw zorgverlener af wat er precies opgenomen wordt. Is het nuttig om het hele gesprek op te nemen, een deel van het gesprek of alleen een samenvatting aan het einde van het gesprek?

  • Proefopname

Het kan verstandig zijn om een korte proefopname te maken, om zo te checken of iedereen goed te verstaan is. Dit om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

  • Opslaan

Sla de geluidsopname op een veilige en logische plek op. Bij voorkeur op een vaste computer. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bestanden op te slaan in mijnRadboud.

  • Gebruik

U mag de opname alleen gebruiken binnen uw privékring. Het is zonder toestemming van uw zorgverlener niet toegestaan om de opname openbaar te maken en (online) te delen met een groter publiek, bijvoorbeeld via sociale media.

Heeft u vragen over het maken van een geluidsopname? Neem dan contact op met ons voorlichtingscentrum via voorlichting@radboudumc.nl

Onze mensen

Het Centrum voor Oncologie wordt gecoördineerd door een dagelijks bestuur