Patiëntenraad (PR) Radboudumc Dekkerswald

Het UCCZ Dekkerswald is per 1 januari 2017 juridisch geïntegreerd in het Radboudumc. Ook de Cliëntenraad Dekkerswald maakt sinds die datum onderdeel uit van de medezeggenschapstructuur van het Radboudumc.

Onder de nieuwe naam 'Patiëntenraad Radboudumc Dekkerswald' zal onze raad de belangen van alle patiënten op de locatie Dekkerswald blijven behartigen, waarbij onze focus de komende jaren ligt op de voorgenomen verhuizing van de patiëntenzorg in Groesbeek naar de campus van het Radboudumc in Nijmegen. Onze aandacht gaat hierbij uit naar de kwaliteit van zorg, de huisvesting en een voor patiënten zo soepel mogelijke overgang.

Om patiënten van Radboudumc Dekkerswald hierin een belangrijke stem te geven, teneinde kansen te benutten en mogelijke knelpunten vroegtijdig te signaleren, wil onze raad in 2017 door middel van diepte-interviews met patiënten en staf op locatie Dekkerswald een richtinggevend kwalitatief transitieonderzoek starten.

Samenstelling
De Patiëntenraad Radboudumc Dekkerswald bestaat per 1-1-2017 uit de volgende leden en ambtelijke ondersteuning:
• Fred van Santwijk       (voorzitter)
• Arnold Coors              (secretaris)
• Jolande Netjes            (penningmeester)
• Karen Koller                (juridisch adviseur)
• Joyce Liebers             (secretariaat)

Contact
Onze Patiëntenraad wil graag een laagdrempelige spreekbuis zijn voor patiënten en staf als het gaat om patiëntbelangen op locatie Dekkerswald en de voorgenomen verhuizing. Wij nodigen u als patiënt of medewerker dan ook van harte uit om uw vragen en suggesties met ons te delen. De raad en haar leden zijn bereikbaar via ons secretariaat:

Joyce Liebers
T: 024-6859284
E: Joyce.Liebers@radboudumc.nl
woensdag afwezig

Jaarverslagen
2016
2017

 


Over Dekkerswald

Het Radboudumc Dekkerswald ligt op een bosrijk terrein in Groesbeek, net iets buiten Nijmegen. Op deze locatie verlenen verschillende specialismen van het Radboudumc hun patiëntenzorg.

Contact

Radboudumc Dekkerswald

(024) 361 11 11
contactformulier

Specialismen


Bereikbaar­heid Dekkerswald

In Groesbeek ligt het Radboudumc Dekkerswald. Klik hier voor praktische informatie en bereikbaarheid

lees meer

Patiëntenraad (PR) Radboudumc Dekkerswald

De PR behartigt de belangen van alle patiënten op locatie Dekkerswald in Groesbeek.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet