Afspraak maken

In ons expertisecentrum kunnen mensen met een aandoening van de schedelbasis terecht voor advies, onderzoek en eventueel behandeling.

Afspraak maken

Een eerste afspraak
Uw behandelend specialist verwijst u naar ons expertisecentrum. Vervolgens krijgt u een informatiepakketje thuis gestuurd met informatie over:
  • de polikliniek van het betreffende specialisme
  • datum en tijdstip van uw afspraak.

Voorbereiding
Het is als patiënt goed als u goed op de hoogte bent van uw aandoening. Daarom juichen wij het als behandelaars toe als u goed voorbereid bent op een afspraak. Omdat u bent verwezen door een andere specialist, weet u vaak al tot op zekere hoogte uw diagnose. De meest voorkomende aandoeningen zijn hierboven al vernoemd. Eventueel kunt ook voor meer informatie terecht op de websites van de patiëntenverenigingen; die staan verderop vermeld.

Zeker als u de eerste keer komt, of als u komt om een behandeling te bespreken, is het aan te bevelen dat u iemand meeneemt voor het gesprek. Als ondersteuning, maar ook als geheugensteun.


About the Radboudumc center of expertise

The center Skull base pathology offers advice, research and possible treatment for people with a disorder at the base of the skull.

read more

About the Radboudumc center of expertise

People suffering skull base pathology are invited to visit our center of expertise for advice, research and potential treatment.
 
We have experience in treating patients with conditions within or in relation to the base of the skull. The base of the skull is a large area in the center of the head; it is the area between the brain and other (facial) structures like the (inner)ears eyes and the nose, but also the cerebellum. The majority is made up of bony structures.
 
There is not a single kind of skull base physician as both the surgeons from the brain (neurosurgeons) or surgeons of the ear, nose  and throat (ENT surgeons) can specialize in operating this area. Furthermore, radiotherapists can treat skull base pathologies. Hence, skull base pathology management requires a multidisciplinary approach.
 
The Radboudumc is known throughout the country for its expertise in this field. For example, each year, the various departments involved see more than 300 new patients who have been referred from other hospitals. Also, operations are carried out in this field on a weekly basis. There is close cooperation between the various disciplines in both patient care and research. Also, there are good relations with several patient associations.
 
The center of expertise in skull base pathology has been acknowledged by the Ministry of Health,
Welfare and Sport.

Contact our center of expertise

(024) 36 17 203
contact

Our expertise

We advise and treat patients with conditions at the base of the skull. In doing so, we always carefully consider the advantages and disadvantages of a possible treatment.

read more

Our expertise

We advise and treat patients with conditions of the base of the skull. In doing so, we always carefully
consider the advantages and disadvantages of a possible treatment. We always consider patient's
wishes and are aware that treatment is not always the best solution. Care is individualized by definition and very much dependent on the condition of the patients themselves. We believe we are experts in this personalized care since
  1. Our extensive experience
  2. The relative large number of patients that are treated
  3. The modern examination techniques and treatment methods at our disposal
  4. Our up to date knowledge of recent research

The base of the skull

The base of the skull is a large area in the head, it is the area between the brain and other facial structures at the front and the side of the head. It is mainly built up of bony parts with several vital structures running through this, such as nerves, blood vessels and sensory organs. The base of the skull can be divided in the anterior (frontal) and lateral (side) base.

The anterior skull base is located between the brain and the nasal cavities and the eye sockets. Here, also the olfactory (organ for smell) and the pituitary gland (a hormonal gland at the bottom of the brain) can be found. Operations in this area take place via an external approach and
sometimes through the nose in which case cameras are used to visualize the operation field.
 
The lateral skull base (side of the skull) is the area around the temporal bone which contains amongst others the hearing and balance organs, as well as the facial nerve responsible for a patients facial expressions.

Your visit

At our center of expertise, an ENT phyisician, a neurosurgeon or a radiotherapist will interview you. Consultation takes place with other specialists, such as radiologists, neurologists and internist endocrinologists.

Uw bezoek

In ons expertisecentrum krijgt u een gesprek met een KNO-arts, een neurochirurg of een radiotherapeut. Er vindt overleg plaats met de andere specialisten, zoals de radioloog, neuroloog, internist-endocrinoloog.

lees meer

Uw bezoek

Eerste bezoek

In ons expertisecentrum krijgt u een gesprek met een KNO-arts, een neurochirurg of een radiotherapeut. Er vindt overleg plaats met de andere specialisten, zoals de radioloog, neuroloog, internist-endocrinoloog.
Vaak dient een eerste bezoek er met name voor om alle gegevens op een rij te zetten die er in het andere ziekenhuis al zijn verzameld en eventueel te bepalen of er nog aanvullende onderzoeken nodig zijn. Het komt dus vaak voor dat we tijdens een eerste afspraak nog niet toekomen aan een definitief behandelplan. Natuurlijk kunt u wel met algemene vragen over het betreffende ziektebeeld terecht.

Na afloop van een eerste bezoek krijgt u – indien dit nodig is – afspraken voor aanvullende onderzoeken. Als de mogelijkheid voor een behandeling (operatief of bestraling) wordt overwogen, kunnen uw gegevens in de multidisciplinaire bespreking worden besproken.  

Vervolgafspraken

Indien van toepassing krijgt u een afspraak voor een vervolggesprek dan wel een uitslaggesprek. Het kan zijn dat er géén behandeling wordt geadviseerd; in dat geval vindt controle veelal plaats bij uw verwijzend specialist en worden wij op de hoogte gehouden van de resultaten daarvan. In geval van chirurgische behandeling, vindt dat veelal in ons ziekenhuis plaats; in geval van bestralingsbehandeling vindt dat plaats op onze afdeling radiotherapie.

Erfelijkheidsonderzoek

Sommige aandoeningen kunnen in erfelijke vorm voorkomen. Als dit zo is, kan het zinvol zijn om erfelijkheidsonderzoek te verrichten. Als u dit wenst, kan dit voor u zelf onderzocht worden. Familie-onderzoek vindt (als dit mogelijk is en gewenst is) altijd plaats via de klinisch geneticus, dat is de medisch specialist die zich vooral met erfelijkheidsvraagstukken bezig houdt. Erfelijkheidsonderzoek geeft een meer gerichte risicobepaling voor mensen in een familie.

Maatschappelijk werk of psycholoog

In sommige situaties kunnen we een maatschappelijk werker of een psycholoog inschakelen. Zij zijn gespecialiseerd in verwerkings- en keuzeproblematiek en kunnen hulp bieden bij de problemen die de diagnose zelf, de symptomen en de behandeling met zich meebrengen.

Behandelend specialist

Het Radboudumc streeft er zoveel mogelijk naar dat eenzelfde specialist u behandelt. Verder wordt er gewerkt aan de mogelijkheid dat u een zogenaamde case manager heeft; dit is ook afhankelijk van uw wensen / behoefte. Dit is een gespecialiseerd verpleegkundige die voor u een laagdrempelig aanspreekpunt vormt en waarbij u terecht kunt met inhoudelijke en logistieke vragen.

Wat neemt u mee bij het eerste bezoek?

Verzekeringsbewijs
Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt de kosten. Houdt u wel rekening met uw eigen risico.

Legitimatiebewijs
In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Research

This center of expertise investigates various lines of research as:

  • Researching the prevention of these tumors, correct diagnosis and treatment decision-making. Also setting up a national database.


Afspraak maken

Uw behandelend specialist verwijst u naar ons expertisecentrum. Vervolgens krijgt u een informatiepakketje thuis gestuurd met informatie over de polikliniek van het betreffende specialisme en het datum en tijdstip van uw afspraak.

lees meer

For referrers

In principle, only specialists (both internal and external) make referrals. The most relevant specialists (ENT or neurosurgery) can make this referral.

read more

For referrers

ENT (KNO)
Radboudumc
Huispost 383
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
+31 (0)24 361 35 06
                         
Neurosurgery
Radboudumc
Huispost 725
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
+31 (0)24 361 66 04
 
Radiotherapy
Radboudumc
Huispost 871
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
+31 (0)24 361 45 05
 
In general, only specialists (both internal and external) make referrals. This is most often done to either the ENT physician or a neurosurgeon. If you have any doubts or questions about the referral, please contact a specialist you know or send an email to schedelbasispathologie@radboudumc.nl.
 
For emergency referrals, please contact the specialist or physician's assistant on duty. You can also call the secretarial office, and, if possible, one of the team members will redirect you.
 
If, as a referrer, you wish to attend a meeting of the work group, you are of course welcome. You can register via schedelbasispathologie@radboudumc.nl or with a team member you know. Meetings are held every four weeks on Wednesday.

Education

Every year, we organize an international course in ear surgery and neurotology. It also deals with skull base pathology. See: www.earsurgery.eu. Furthermore, there is a fellow otology - neurotology - active in this field. If you are interested, you can contact one of the team members. visit earsurgery.eu