Pediatric surgeons


Ivo de Blaauw

kinderchirurg

read more

Roxana Rassouli-Kirchmeier

chirurg

read more

Herjan van der Steeg

chirurg

read more

Bas Verhoeven

chirurg

read more

Maarten Schurink

chirurg


Horst Daniels

chirurg

read more

Sanne Botden

chirurg

read more

Floris Ferenschild

chirurg


Otmar Buyne

chirurg

86779
read more

Clinical nurse specialists


Mariette van de Vorle

verpleegkundig specialist Amalia kinderziekenhuis


Marlaine Hendriks

verpleegkundig consulent Amalia kinderziekenhuis

Colorectal surgeons


Andre Bremers

chirurg

read more

Floris Ferenschild

chirurg


Otmar Buyne

chirurg

86779
read more

Gynecologists


Ina Beerendonk

gynaecoloog

read more

Kirsten Kluivers

gynaecoloog

read more

Pediatric anesthesiologists


Sandra Lako

kinderanesthesioloog


Mila Leeuwerik

kinderanesthesioloog


Luc Tielens

kinderanesthesioloog

Pediatricians


Jos Draaisma

kinderarts

read more

Ester Coolen

kinderarts

Pediatric physiotherapists


Perijn Verheij

kinderfysiotherapeut


Marlou Essink

hoofd fysiotherapie

read more

Pediatric critical care specialists


Louis van t Hek

lid Bedrijfsopvangteam


Joris Lemson

kinderintensivist

read more

Pediatric neurologists/neurosurgeons


Michel Willemsen

medisch directeur kindergeneeskunde

read more

Corrie Erasmus

kinderneuroloog

read more

Pediatric radiologists


Willemijn Klein

radioloog

read more

Karin Kamphuis-van Ulzen

radioloog

Pediatric urologists


Wout Feitz

kinderuroloog

read more

Barbara Kortmann

uroloog

read more

Robert de Gier

uroloog

read more

Clinical geneticists


Carlo Marcelis

klinisch geneticus

Medical social worker


Nancy Kamphuis-Serpa

medisch maatschappelijk werker

Neonatologists


Willem de Boode

kinderarts-neonatoloog

024-3614430
neem contact op
read more

Tim Antonius

kinderarts-neonatoloog

read more

Researchers


Iris van Rooij

assistant professor Health Evidence

read more

Pediatric surgery secretary


Nanda Gajadharsing

secretaresse