Wat zijn ERN's?

Europese referentienetwerken (ERN’s) zijn virtuele netwerken van zorgverleners uit heel Europa. Zij staan voor een Europese aanpak van zeldzame aandoeningen.

lees meer

Wat zijn ERN's?

Europese referentienetwerken (ERN’s) zijn virtuele netwerken van zorgverleners uit heel Europa. Zij zijn gericht op het aanpakken van complexe of zeldzame ziekten of aandoeningen waarvoor zeer gespecialiseerde behandelingen en een bundeling van kennis en middelen nodig zijn.

Door kennis en expertise die verspreid is over verschillende landen te bundelen, kunnen de ERN’s zorgverleners toegang verschaffen tot een veel grotere bron van expertise. Dit leidt voor patiënten tot betere kansen om een accurate diagnose en advies te krijgen over de beste behandeling voor hun specifieke aandoening.

ERN's in het Radboudumc

In totaal zijn er 24 thematische Europese referentienetwerken. Het Radboudumc neemt in 14 netwerken deel. Een van deze netwerken, het netwerk ERN GENTURIS, wordt vanuit het Radboudumc gecoördineerd door prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge van het Radboudumc Expertisecentrum voor Erfelijke Kanker.

ERN's in het Radboudumc


ERN CRANIO

European Reference Network on craniofacial anomalies and ENT disorders


ERKNet

The European Rare Kidney Disease Reference Network


ERN GENTURIS

European Reference Network on Genetic Tumour Risk Syndromes


ERN-EYE

European Reference Network on Rare Eye Diseases


ERNICA

European Reference Network on Rare Inherited and Congenital Anomalies


ERN-RND

European Reference Network on Rare Neurological Diseases


EuroBloodNet

European Reference Network on Rare Hematological Diseases


ERN EURO-NMD

European network of reference centers on rare neuromuscular diseases


ERN ITHACA

Reference Network on Rare Congenital Malformations and Rare Intellectual Disability


ERN RARE-LIVER

European Reference Network on hepatological diseases.