Expertisecentra Expertisecentra Craniofaciale Aandoeningen

Over het expertisecentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Craniofaciale Aandoeningen is gespecialiseerd in vergroeien van de schedelnaden (craniosynostose) en schedelafwijkingen (craniale malformaties).

lees meer

Over het expertisecentrum

Craniofaciale aandoeningen zijn schedel- en aangezichtsafwijkingen. Craniosynostose is een vergroeiing van de schedelnaden. Bij uw kind zijn een of meer schedelnaden dan te vroeg gesloten. Omdat dit meestal al voor de geboorte ontstaat, wordt uw kind geboren met een afwijkende schedelvorm. Hierdoor kan de schedel van uw kind niet op alle plaatsen meegroeien met de hersenen en kunnen de groeiende hersenen bekneld raken binnen de (te klein geworden) schedel. De druk in het hoofd van uw kind kan dan stijgen. Schedelmalformaties kunnen ook nog andere oorzaken hebben.

Expertise

In het Radboudumc Expertisecentrum Craniofaciale aandoeningen bieden wij alle zorg en kennis rondom schedelafwijkingen. U kunt met uw kind bij ons terecht voor advies, onderzoek en behandeling. Binnen het expertisecentrum werken we met specialisten van:

  • Afdeling Genetica voor erfelijkheidsadvies en –onderzoek.
  • Afdeling Neurochirurgie, Mond-, Kaak-, Aangezichtschirurgie en Orthodontie voor opstellen en uitvoeren van het behandelplan.
  • Het 3D-lab voor het objectiveren van de evolutie van de schedelvorm zonder röntgenstraling.
  • Afdelingen Logopedie en Psychologie, voor het monitoren en zo nodig bijsturen van de taal-, spraak- en cognitieve ontwikkeling van uw kind.

Waar nodig schakelen we artsen van andere disciplines in.
 
Het Radboudumc Expertisecentrum Craniofaciale aandoeningen is erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is in 2013 als expertisecentrum erkend door Orphanet.


Contact

Expertisecentrum Craniofaciale aandoeningen

(024) 361 69 19
contactformulier

Afspraak maken

Uw huisarts of behandelend specialist kan uw kind doorverwijzen naar ons expertisecentrum. We nodigen u en uw kind dan uit voor een intakegesprek op de poli Kinderneurochirurgie. lees meer

Afspraak maken

Uw huisarts of behandelend specialist kan uw kind doorverwijzen naar ons expertisecentrum. We nodigen u en uw kind dan uit voor een intakegesprek op de poli Kinderneurochirurgie. Als u gegevens heeft over eerder gemaakte röntgenfoto’s, CT- of MRI-scans, vragen we u deze mee te nemen. Neem ook uw verzekeringsbewijs en legitimatiebewijs mee.

U gaat via de hoofdingang het Radboudumc binnen. Als u routenummer 788 volgt, komt u bij de polikliniek van het Amalia kinderziekenhuis. Meldt u hier bij balie B.

Nieuwe aanmelding Craniofaciaal Team: Secretariaat Neurochirurgie (poli NCH)

Postbus 9101 6500 HB Nijmegen
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag
08.30 - 12.30 en 13.30 - 16.30 u
T 024 - 361 66 04
F 024 - 354 15 87 E
craniofaciaal.nch@radboudumc.nl

Afspraak voor follow-up spreekuur Craniofaciaal Team: Secretariaat Centrum voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen (poli MKA)

Huispost 590
Postbus 9101 6500 HB Nijmegen
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag
08.30 - 17.00 u
T  024 - 361 69 19 F 024 - 363 51 40
E craniofaciaal.nch@radboudumc.nl
 


Naar uw afspraak bij ons centrum

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: F
Verdieping: 0
Route: 785

bekijk route

Naar uw afspraak bij ons centrum

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw F, Verdieping 0 en volg route 785

Waarom naar het Radboudumc?

In het Craniofaciaal Team Nijmegen houden wij de filosofie aan dat we zo weinig mogelijk schade willen aanrichten bij het behandelen van deze zeer kwetsbare patiëntjes. lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

In het Craniofaciaal Team Nijmegen houden wij de filosofie aan dat we zo weinig mogelijk schade willen aanrichten bij het behandelen van deze zeer kwetsbare patiëntjes. Dat weerspiegelt zich in het zo  weinig mogelijk gebruik maken van röntgenbelasting in diagnostiek en follow-up, en in het uitvoeren van de minst ingrijpende operatie die het beste resultaat haalt. Bovendien staat de patiënt écht centraal en proberen we dus de lijntjes zo kort mogelijk te houden.

Vermijden röntgenbelasting

Vóór elke operatie dient er aanvullend onderzoek verricht te worden. In het Craniofaciaal Team Nijmegen trachten we echter de röntgen-stralenbelasting zo laag mogelijk te houden voor deze kwetsbare patientjes. Daarom worden in het Craniofaciaal Team Nijmegen naast een eenmalige 3D CT scan van de schedel (röntgenstraling) ook 3D-lichtfoto’s (geen röntgenstraling) gemaakt. Eventueel kan ook een MRI-scan (geen röntgenstraling) vervaardigd worden indien informatie over de ontwikkeling van de hersenen verkregen dient te worden.  Bij de controles na de operatie en gedurende het opgroeien tot volwassenen, wordt er naar uw kind gekeken en worden er 3D lichtfoto’s van uw kind gemaakt waarmee de evolutie van de schedelvorm kan bekeken en geëvalueerd worden. Nieuwe CT scans worden alleen gemaakt indien daar een goede reden voor is, om zo röntgenbelasting te vermijden.

Minimaal-invasieve behandeling

Midden jaren negentig werd de endoscopische craniosynostose-chirurgie in de Verenigde Staten ontwikkeld en inmiddels zijn op deze wijze vele honderden kinderen met een zeer bevredigend resultaat geopereerd.

In de zomer van 2005 werd in Nijmegen als eerste centrum in Nederland deze nieuwe operatietechniek geïntroduceerd. Bij de endoscopische craniosynostose-chirurgie wordt via 1 of 2 relatief kleine sneetjes, de te vroeg gesloten schedelnaad verwijderd on­der endoscopisch zicht (met behulp van een kijkbuis). Deze ingreep wordt doorgaans op de leeftijd van 4 maanden uitgevoerd, maar zeker vòòr 6 maanden. Op latere leeftijd geeft deze behandeling niet het gewenste resultaat meer. Het voordeel hiervan is een veilige en erg weinig belastende ingreep waarbij uw kind doorgaans geen bloedtransfusies behoeft. Een dergelijke ingreep duurt ongeveer 30-60 minuten en u kunt uw kindje al enkele uren na de ingreep normaal voeden. Er is meestal geen nood aan opname op intensive care en daags na de ingreep kan uw kindje al terug naar huis. Aangezien een te vroeg gesloten schedelnaad abnormaal is en een misvorming van de rest van de schedel ver­oorzaakt, is het logisch om de naad te openen. Omdat dit al op erg jonge leeftijd gebeurt, wordt hierdoor het verder optreden van secundaire vormafwijkingen stopgezet en voorkomen. Wanneer de naad weer geopend is, kunnen de hersenen weer in alle richtingen normaal groeien en zal de schedelvorm weer normaal worden. Deze ingreep is alleen mogelijk wanneer de diagnose gesteld kan worden op erg jonge leeftijd, zodat we de operatie nog kunnen uitvoeren voor de leeftijd van 6 maanden.

Patiënt staat écht centraal

Wanneer craniosynostose later vastgesteld wordt en er geen endoscopische ingreep meer mogelijk is, dan is het nodig om hiervoor uitgebreidere correcties te doen. Voor de verschillende typen craniosynostosen worden specifieke operaties toegepast waarbij we in het Craniofaciaal Team Nijmegen steeds voor elke individuele patient een specifiek operatieplan hanteren, dat we op basis van de 3D CT scan digitaal plannen en virtueel ‘uittesten’. Zo komen we steeds tot een optimaal operatieplan, wat de nauwkeurigheid en veiligheid (kortere ingreep) van de operatie verhoogt om zo het optimale resultaat te bekomen voor een specifieke patiënt. Hierbij maken we gebruik van 3D-geprinte teken- en reconstructiemallen die toelaten om de operatie uit te voeren zoals gepland.

Patiënt (ouders) als partner

In het Craniofaciaal Team Nijmegen is de behandeling van uw kind vanzelfsprekend een teamgebeuren waarin u (en later het kind zelf) een duidelijk teamlid bent. Daarom willen we graag korte lijntjes houden met de (ouders van) patiënten. Elk ouderpaar krijgt dan ook bij de eerste consultatie de mogelijkheid om (gratis) deel te nemen aan een online, beschermde community waar enkel ouders van patiënten toegang toe hebben. Deze community bevat veel informatie, lotgenoten-verhalen met foto’s, de mogelijkheid om met lotgenoten te chatten,  maar vooral de mogelijkheid om heel eenvoudig met elk lid van het behandelteam te overleggen (afgeschermd voor de anderen). Op die manier kunnen tussentijdse vragen snel gesteld en beantwoord worden.


Moeder Marieke over zoon Freek met een bootschedel: 'Zijn schedel groeide in de lengte'

Marieke ontdekte bij haar pasgeboren zoon een hard richeltje op zijn hoofd, en zijn schedel groeide in de lengte. Het Radboudumc is gespecialiseerd in het behandelen van deze zeldzame aandoening: een bootschedel. lees meer

Europees referentie­netwerk


Omgaan met een zeldzame aandoening bij kinderen

De impact en behoeften bij zeldzame aandoeningen zijn anders dan bij ziektes die vaker voorkomen. Waar krijgen u, uw kind en uw gezin mee te maken en wat kunt u doen?

lees meer

Aandoeningen en behandelingen


Orphacodes aandoeningen

Op Orphanet staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum. bekijk aandoeningen

Orphacodes aandoeningen

Orphanet is een internationaal erkend classificatiesysteem voor zeldzame aandoeningen. Elke zeldzame aandoeningen in de Orphanet database heeft een uniek identificatienummer. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum:

Op de Orphanet website staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties.


Craniosynostose

Craniosynostose betekent verbening ofwel vergroeien van de schedelnaden. Dat wil zeggen dat er één of meer naden tussen de verschillende platen waaruit de schedel bestaat te vroeg sluiten. lees meer

Informatiefolder Give You a Shape

Bekijk hier het informatieboekje 'Give You a Shape' van het Craniofaciaal Team Nijmegen. bekijk de folder

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs


Meedoen aan onderzoek

Binnen ons expertisecentrum verrichten we wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van craniosynostose en naar de ontwikkeling van kinderen met deze aandoening. Hiervoor werken we samen met internationale partners binnen het ERN CRANIO. Uiteraard is deelname aan deze onderzoeken een vrije keuze.

Onderwijs

Ons expertisecentrum verzorgt onderwijs aan medisch specialisten in opleiding. Ook bieden we stagemogelijkheden voor medisch specialisten (in opleiding). lees meer

Onderwijs

Ons expertisecentrum verzorgt onderwijs aan medisch specialisten in opleiding. Ook bieden we stagemogelijkheden voor medisch specialisten (in opleiding). Voor studenten van studierichtingen als Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Technische Geneeskunde zijn bij ons wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksstages mogelijk. We leveren verder een bijdrage aan bij- en nascholing van  medisch specialisten, huisartsen en (kinder)verpleegkundigen via refereeravonden en nascholingssymposia, zowel nationaal als internationaal..

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet