Transgenderzorg

Radboudumc Amalia kinderziekenhuis start in 2020 met transgenderzorg

Radboudumc heeft besloten om Transgenderzorg voor kinderen en adolescenten (met op termijn uitbreiding naar volwassenenzorg) in het Amalia kinderziekenhuis aan te bieden. We verwachten begin 2020 te starten. Dit besluit is tot stand gekomen na zorgvuldig en intensief overleg met alle betrokken partijen. We verkennen nu hoe wij deze zorg samen met netwerkpartners gaan organiseren. We bevinden ons nog in de voorbereidingsfase. Onze aandacht gaat nu uit naar de organisatie van deze zorg, met hoge standaard van kwaliteit en veiligheid en het betrekken van de juiste professionals. Het gaat om een persoonsgerichte benadering vanuit het centrum, een doelmatige inrichting van de organisatie in zorgpaden en het koppelen van wetenschappelijk onderzoek aan deze zorg. Het is een logische stap voor het Amalia kinderziekenhuis omdat we vertrouwd zijn met een deel van de problematiek via ons bestaande DSD (Disorders/Differences in Sex Development) expertisecentrum. We zijn er trots op dat we door het ministerie van VWS zijn gevraagd om deze zorg aan te gaan bieden.

Vragen en antwoorden

 1. Waarom hebben jullie besloten om te starten met transgenderzorg?
  • We zijn hiervoor gevraagd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in verband met de lange wachtlijsten bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis heeft al veel expertise in huis op het gebied van DSD. De uitbreiding naar transgenderzorg sluit hier goed bij aan.
 2. Waarom kost het zoveel tijd om te kunnen starten met het centrum?
  • Het Amalia kinderziekenhuis wil optimale integrale transgenderzorg aanbieden in zorgnetwerken. Deze zorg moet met alle partijen goed voorbereid en gepland worden. Wij willen onze patiĆ«nten vanaf de eerste dag met een professioneel team welkom heten. Dit betekent inrichten van poli’s, uitwerken van zorgpaden en scholing van medewerkers.
 3. Hoeveel mensen staan er al bij jullie op de wachtlijst?
  • Wij hebben nog geen wachtlijsten, omdat er nog geen verwijzingen door huisarts en/of kinderarts mogelijk zijn.
 4. Krijgen jullie al veel vragen over het centrum? Wat doen jullie daarmee?
  • Ja. We geven aan dat we in een opstartfase zitten en nog geen nadere informatie hebben. Zodra we meer weten over de ontwikkeling en opening van het centrum melden we dit op onze website.
 5. Hoe kunnen mensen zich aanmelden?
  • Verwijzingen lopen altijd via de huisarts of kinderarts. Op dit moment zijn verwijzingen nog niet mogelijk.
 6. Gaan jullie eerst patiƫnten van het Amsterdam UMC, locatie VUmc die al op de wachtlijst staan helpen of starten jullie met nieuwe verwijzingen?
  • Hier zijn nog geen concrete afspraken over gemaakt. We zijn nog aan het bekijken hoe we opstarten en hierover in overleg met alle partijen.
 7. Gaan jullie ook operaties verrichten?
  • In 2020 vinden er in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis nog geen operaties plaats. Hier worden landelijke afspraken gemaakt.
 8. Gaan jullie ook volwassenen behandelen?
  • Wij beginnen met de zorg voor kinderen en adolescenten en groeien dan op termijn door naar volwassenenzorg.

Transgenderzorg

Het Amalia kinderziekenhuis heeft de intentie om transgenderzorg te gaan verlenen. We zijn echter nog volop bezig met de voorbereiding op een mogelijke start in 2020. In deze fase is het daarom nog niet mogelijk om een aanmelding te doen of op een wachtlijst geplaatst te worden.

lees meer