AADC-TDC-studie: onderzoek naar parkinson, darmen en medicijnen

Wat houdt het onderzoek in?
De ziekte van Parkinson en de darm zijn nauw met elkaar verbonden. Kortgeleden is duidelijk geworden dat bepaalde stoffen (enzymen) in de darm, het parkinson medicijn levodopa kunnen afbreken, waardoor het medicijn minder goed kan werken. We zoeken mensen met de ziekte van Parkinson om dit verder te onderzoeken. In dit onderzoek (de AADC-TDC-studie) onderzoeken we of we een verband kunnen aantonen tussen, aan de ene kant de enzymen AADC en TDC in bloed en ontlasting, en aan de andere kant een minder goede werking van levodopa. Ook wordt er gekeken naar de bacteriële samenstelling van de ontlasting.

Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd?
Levodopa is het belangrijkste medicijn in de symptomatische behandeling van de ziekte van Parkinson. Bij een geschatte 20% van de mensen met parkinson schiet de behandeling met levodopa evenwel tekort, waarbij deze ofwel geen/weinig effect heeft (‘no-ON’), ofwel het lang duurt voordat een dosis begint te werken (‘delayed-ON’), met als resultaat een toegenomen dagelijkse OFF-duur en daarmee minder kwaliteit van leven. Een mogelijke oorzaak hiervan is voortijdige enzymatische afbraak van levodopa. 

Waaraan moet de deelnemer voldoen?
We zoeken mensen met de ziekte van Parkinson, zowel mensen die goed reageren op levodopa als mensen bij wie de levodopa (soms of altijd) minder goed werkt. Een aantal voorwaarden zijn:

  • De ziekte van Parkinson is 5 jaar of langer geleden vastgesteld
  • U gebruikt nu levodopa of hebt dat in het verleden gebruikt
  • U bent in staat tot lopen zonder hulp van een persoon (hulpmiddel geen bezwaar)
  • U hebt géén antibiotica gebruikt in de afgelopen 12 maanden

Wat wordt er van de deelnemers verwacht?
Bij het onderzoek worden op één ochtend in het Radboudumc een aantal lichamelijke testjes bij u gedaan, vóór en ná inname van in water oplosbare levodopa. Deze testjes lijken op het lichamelijk onderzoek dat uw neuroloog normaal ook bij u uitvoert. Voorafgaand aan het bezoek vult u een aantal vragenlijsten in en vangt u thuis ontlasting op.Tijdens het bezoek nemen we bloed en urine af. We onderzoeken uw ontlasting op enzym-activiteit en op bacteriën. In uw bloed en urine wordt naar enzym-activiteit gekeken.

Wat heeft de deelnemer eraan om deel te nemen aan de studie?
- verkrijgen van inzicht in het effect van levodopa op de individuele toestand (middels OFF-ON-meting) 

- desgewenst kunnen resultaten enzymmetingen met deelnemer worden gedeeld aan het einde van de (gehele) studie 

- als er op basis van opgevraagde dossierinformatie twijfel is over de diagnose Parkinson, kan een screeningsvisite plaatsvinden bij een van onze neurologen, met kans voor de deelnemer op meer zekerheid over zijn/haar diagnose 

Van welke vergoedingen is er sprake?
De reis- en parkeerkosten zullen worden vergoed.

Vragen of aanmelden?
Wilt u zich aanmelden voor dit onderzoek? Of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk.
E-mail: info@onderzoek-parkinson.nl
Telefoon: 024- 808 01 41, van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 10.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur
Ook kunt u op deze website (in het Engels) meer lezen over het onderzoek.

  • Medewerkers
  • Intranet