Talisman: Onderzoek naar de effecten van een soort hoogtetraining op parkinson-symptomen en de conditie

Wat houdt het onderzoek in?
In het TALISMAN-2-project wordt onderzocht wat de effecten zijn van een soort hoogtetraining op parkinson-symptomen en de conditie. Bij hoogtetraining adem je lucht in met een iets lagere hoeveelheid zuurstof dan kamerlucht, zoals in de bergen ook het geval is. Hierdoor train je het lichaam om wat harder te werken. Hoogtetraining wordt ook gebruikt door topsporters, die hiermee hun conditie verbeteren. In dit onderzoek krijgt u een apparaat thuis dat sporters ook gebruiken om hoogtetraining te doen. Dit apparaat hebben we aangepast samen met de fabrikant, zodat het erg makkelijk voor u is om de hoogtetraining goed en veilig bij u thuis uit te voeren. Het is een apparaat dat van de normale lucht in uw kamer een soort ijle lucht kan maken, dat u via een masker inademt. U zit tijdens de hoogtetraining rustig in een stoel. Natuurlijk vindt de hoogtetraining de eerste keren onder goede begeleiding van ons team plaats. Een maand lang voert u drie keer per week de hoogtetraining uit. Elke hoogtetraining duurt 45 minuten. Daarna komt u nog twee keer naar het Radboudumc voor enkele testen en bloedafname.

TALISMAN is de afkorting van de Engelse naam van het onderzoek. Een talisman is een voorwerp waarvan wordt geloofd dat het bescherming biedt tegen ziekte.

Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd?
Onderzoek in dieren laat zien dat hoogtetraining zorgt voor beschermende reacties in het lichaam die belangrijk zijn voor parkinson. We hebben net het TALISMAN-1-onderzoek afgerond. Daarin hebben we de veiligheid en effecten van hoogtetraining op korte termijn onderzocht bij mensen met Parkinson. We vonden dat hoogtetraining niet leidt tot meer bijwerkingen. Daarnaast vonden we voorzichtige aanwijzingen dat hoogtetraining sommige symptomen zou kunnen verbeteren.

In dit TALISMAN-2-onderzoek gaan we verder onderzoeken of hoogtetraining positieve effecten op parkinson-symptomen en de conditie heeft.

Waaraan moet de deelnemer voldoen?
De onderzoekers zijn op zoek naar mensen tussen de 50 en 75 jaar met de ziekte van Parkinson, zónder ziektes of klachten van het hart, de conditie, longen of ademhaling (inclusief astma, COPD, hartfalen, slaapapneu)

Wat wordt er van de deelnemer verwacht?
Voor dit onderzoek komt u in totaal vier keer naar het Radboudumc over een duur van 3 maanden. De eerste keer kijken we of u geschikt bent voor het onderzoek, doen we een proef-hoogtetraining en doen we enkele neurologische testen. Ook krijgt u één prik in de slagader waaruit we bloed afnemen, zodat we u tijdens de hoogtetraining in de gaten kunnen houden. Dit duurt in totaal ongeveer 2,5 uur.

Als u geschikt bent voor TALISMAN-2, komt u eenmaal naar het Radboudumc om onder begeleiding hoogtetraining te doen. Dat duurt één uur. Ten slotte komen wij kort daarna in ieder geval één keer naar u thuis, om het apparaat nogmaals uit te leggen en onder begeleiding de hoogtetraining te doen. Dat duurt ongeveer 1,5 uur.

Een week en een maand nadat u klaar bent met de hoogtetraining komt u voor een kort bezoek van een uur naar het Radboudumc voor testen en bloedafname. Daarna bent u klaar met het onderzoek.

Wat heeft de deelnemer eraan om deel te nemen aan de studie?
Deelname aan dit project levert u niet meteen iets op. Door mee te doen levert u wel een belangrijke bijdrage aan de zoektocht naar nieuwe behandelingen voor de ziekte van Parkinson.

Van welke vergoedingen is er sprake?
De reis- en parkeerkosten zullen worden vergoed.

Aanmelden?
Wilt u zich aanmelden voor het TALISMAN-2 project? Dit kan via:
https://www.parkinsonnext.nl/projecten/talisman2/

Vragen?
Stuur een mail naar onderzoeker Jules Janssen Daalen via Jules.M.JanssenDaalen@radboudumc.nl

  • Medewerkers
  • Intranet