Deelnemers gezocht Bijdragen aan onderzoek

Hieronder vindt u een lijst met de onderzoeken waar we binnen het Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson en Bewegingsstoornissen op dit moment deelnemers voor zoeken. Daarbij hebben we puntsgewijs enkele richtlijnen per onderzoek vermeld om zo een snelle onderlinge vergelijking te kunnen maken. Voor meer informatie kunt u kijken op de webpagina van het onderzoek of de contactpersoon te mailen.

Mocht u geïnteresseerd zijn om aan (nog) een onderzoek mee te doen, dan kunt u een vrijblijvend gesprek aanvragen. Tijdens dit gesprek kunnen wij u meer informatie geven over onze lopende onderzoeken. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn stellen wij u al een aantal vragen met betrekking op uw persoonlijke situatie.

Aanmelden oriënterend gesprek

U kunt ook telefonisch aanmelden via onze helpdesk. Telefoonnummer: 024 – 8080141
(bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30-10.00 uur en van 13.30-15.30 uur).

Onderzoeken waar we op dit moment deelnemers voor nodig hebben.
PPMI
PPMI Prodromal
Roche
LUMA
IRLAB
STEPWISE parkinson
Heads Up
MIND-PD
Talisman-2
Werk en YOPD
AADC-TDC

 

Onderzoek PPMI

Doel   Dataset ter beschikking te stellen aan wetenschappers wereldwijd
Door middel van   Biomarkers in het bloed
Deelname duur   Minimaal 5 jaar met twee contactmomenten per jaar
Doelgroep   Maximaal twee jaar de diagnose Ziekte van Parkinson hebben en (nog) geen behandeling met parkinson medicatie en tussen de 30 en 80 jaar zijn. *
Contact   info@onderzoek-parkinson.nl
Meer info   parkinsonopmaat.nl/ppmi

Onderzoek PPMI Prodromal

Doel   Dataset ter beschikking te stellen aan wetenschappers wereldwijd
Door middel van   Metingen, hersenscans en vragenlijsen en afname lichaamsmateriaal zoals bloed, urine, hersenvloeistof en stukje huid (huidbiopt).
Deelname duur   5 jaar, met twee contact momenten per jaar: één maal online en éénmaal op het RadboudUMC
Doelgroep   Mensen zonder parkinson-diagnose maar met kenmerken die mogelijk verband houden met de ziekte van Parkinson.
Contact   info@onderzoek-parkinson.nl
Meer info   parkinsonopmaat.nl/ppmi

Onderzoek Roche

Doel   De progressie van de ziekte af te remmen 
Door middel van   Medicijnen
Deelname duur   100 dagen: 11 bezoeken RadboudUMC en 2 VU Amsterdam
Doelgroep   Maximaal drie jaar de diagnose Ziekte van Parkinson hebben en tussen de 50 en 85 jaar zijn.
Contact   info@onderzoek-parkinson.nl
Meer info   parkinsonopmaat.nl/roche

Onderzoek LUMA

Doel   De progressie van de ziekte van parkinson af te remmen
Door middel van   Medicijnen
Deelname duur   55 tot 151 weken, 9 tot 20 bezoeken
Doelgroep   Maximaal twee jaar de diagnose Ziekte van Parkinson hebben, geen parkinson-medicatie gebruiken en tussen de 30 en 80 jaar zijn.
Contact   info@parkinsonopmaat.nl
Meer info   parkinsonopmaat.nl/luma

Onderzoek IRLAB

Doel   Het evenwicht verbeteren waardoor de patiënt mogelijk minder vaak valt
Door middel van   Medicijnen
Deelname duur   21 weken: 4 weken screening, 12 weken behandeling, 5 weken follow-up
Doelgroep   Diagnose Ziekte van Parkinson hebben, tussen de 55 en 85 jaar oud, Minstens 2 keer per maand vallen en een verzorger die ondersteunig biedt in dagelijks leven gedurende het onderzoek.
Contact   info@parkinsonopmaat.nl
Meer info   parkinsonopmaat.nl/onderzoeken/irlab

Onderzoek Heads Up onderzoek

Doel   Tegelijkertijd liggende hypertensie en orthostatische hypotensie verlichten
Door middel van   Het verhogen van het hoofdeinde van het bed
Deelname duur   7 weken
Doelgroep   Diagnose Ziekte van Parkinson of MSA hebben, kunnen lopen met of zonder hulpmiddel *
Meer info / aanmelden   amber.vanderstam@radboudumc.nl

Onderzoek MIND-PD

Doel   Effect van stress(reductie) op de ziekte van Parkinson
Door middel van   Een leefstijlinterventie, vragenlijsten en MRI
Deelname duur   12 maanden, 3 bezoeken, (afhankelijk van loting) 8 wekelijkse bijeenkomsten
Doelgroep   Maximaal zeven jaar de diagnose Ziekte van Parkinson hebben. *
Meer info   mind-pd@donders.ru.nl
Aanmelden   parkinsonnext.nl/leefstijlinterventie-tegen-stress/

Onderzoek Talisman-2 (langetermijneffecten hoogtetraining)

Doel   Effect van nieuwe behandeling op Parkinson-symptomen onderzoeken
Door middel van   Verschillende behandelingen met hypoxie (ijle lucht)
Deelname duur   2,5 maand; 1 screening en 10 bezoeken
Doelgroep   Diagnose Ziekte van Parkinson hebben en kunnen lopen zonder hulpmiddelen en niet wekelijks vallen in afgelopen 3 maanden. *
Meer info   jules.m.janssendaalen@radboudumc.nl
Aanmelden   parkinsonnext.nl/talisman2/

Onderzoek Werk en YOPD

Doel   Onderzoeken wat de impact is van  een consult bij de klinisch arbeidsgeneeskundige op de werkbeleving van mensen met parkinson.
Door middel van   Vragenlijsten en een interview, locatie hiervoor is in overleg.
Deelname duur   12 weken
Doelgroep   Mensen tot 50 jaar met de ziekte van Parkinson die verwezen zijn naar de klinisch arbeidsgeneeskundige.
Meer info / aanmelden   willanka.kapelle@radboudumc.nl

Onderzoek AADC-TDC

Doel   Onderzoeken of darmbacteriën en enzymen de werking van levodopa beïnvloeden
Door middel van   Testen van ontlasting en bloed, lichamelijk onderzoek voor en na medicatie
Deelname duur   1 bezoek aan het Expertisecentrum
Doelgroep   Minimaal 5 jaar de Diagnose Ziekte van Parkinson hebben en géén antibioticagebruik in de afgelopen 12 maanden. 
Meer info / aanmelden   milan.beckers@radboudumc.nl

* voor deze onderzoeken zijn specifieke extra voorwaarden voor deelname gesteld. Deze zullen wij samen met u doornemen bij het eerste contact moment.


Deelnemers gezocht Bijdragen aan onderzoek

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de onderzoeken waarvoor wij deelnemers zoeken. Kijk voor uitgebreidere informatie over onze lopende én afgeronde onderzoeken onder het kopje  ‘onderzoeken.’

lees meer

Aanmelden Voor deelname aan onderzoek

Mocht u geïnteresseerd zijn om aan onderzoek mee te doen, dan kunt u een vrijblijvend gesprek aanvragen. 

Aanmelden

Onderzoeken waarvoor deelnemers nodig zijn


Geuronderzoek

Reukverlies kan een vroeg signaal zijn van een hersenziekte. Dit onderzoek kijkt naar de link tussen reukverlies en het risico op de ziekte van Parkinson.

lees meer

LUMA

Met het LUMA-onderzoek wordt onderzocht hoe veilig en werkzaam het nieuwe middel BIIB122 is voor de behandeling van deelnemers met de vroege fase van de ziekte van Parkinson.

lees meer

PPMI Prodromal onderzoek

Het doel van het PPMI prodromal onderzoek is om een beter beeld te krijgen van de manier waarop parkinson zich in de loop van de tijd ontwikkelt.

lees meer

IRLAB

Het doel van dit onderzoek is om te evalueren of pirepemat, een middel waarvoor nog geen vergunning is verleend, het evenwicht kan verbeteren waardoor het mogelijk is dat u minder vaak valt.

lees meer

AHEAD Op Maat

Lees hier meer over het onderzoek naar depressie en de ziekte van Parkinson dat plaatsvindt binnen de Parkinson Op Maat-studie.

lees meer

Art CAP

Onderzoek naar veranderende kracht van kunst en creatief bezig zijn bij de ziekte van Parkinson

lees meer

Angstgerelateerde bevriezing bij het lopen

Een kortdurende behandeling, gericht op het verminderen van angst en stress bij bevriezen van lopen. Onderzocht wordt of deze behandeling effectief is om het bevriezen van lopen te verminderen.

lees meer

UNITE-PD

Het in kaart brengen van de neurale mechanismen die ten grondslag liggen aan compensatiestrategieën bij loopstoornissen door de ziekte van Parkinson

lees meer

STEPWISE

Mensen met de ziekte van Parkinson met behulp van een motiverende app op de mobiele telefoon meer laten bewegen.

lees meer

Talisman

Wat is de invloed van het nabootsen van een verblijf op hoogte, zoals in de bergen, op parkinsonsymptomen en conditie?

lees meer

MIND-PD

De effecten van directe en langdurige stress op de ziekte van Parkinson in kaart brengen.

lees meer

Onderzoeken met voldoende deelnemers


Parkinson Op Maat-onderzoek

De Parkinson Op Maat-onderzoek is een onderzoek naar het ontstaan en verloop van de ziekte van Parkinson. Door een grote groep mensen met parkinson twee jaar lang te volgen, willen we nieuwe kennis opdoen en een basis leggen voor persoonsgerichte behandelingen.

lees meer

Parkinson Op Maat De Novo

Met Parkinson Op Maat De Novo gaan we op zoek naar de gouden graadmeter voor de ziekte van Parkinson. Om parkinson in de toekomst op een betrouwbare en objectieve manier te kunnen meten en zo beter onderzoek te kunnen doen.

lees meer

ADAPT Op Maat

Het doel van ADAPT Op Maat is om meer inzicht te krijgen in het lichamelijk functioneren in het dagelijks leven van mensen met een chronische aandoening. Het onderzoek richt zich specifiek op mensen met de ziekte van Parkinson en mensen met COPD.

lees meer

Het PPMI Parkinson onderzoek

Het doel van het PPMI-onderzoek is om een beter beeld te krijgen van de manier waarop parkinson zich in de loop van de tijd ontwikkelt.

lees meer

PSP Op Maat

Met PSP Op Maat (voorheen Parkinson Op Maat PSP-studie) willen we een nieuwe graadmeter voor PSP ontwikkelen. Hiermee kan deze vorm van parkinsonisme betrouwbaar en objectief worden gemeten. Uiteindelijk kunnen we zo beter onderzoek doen naar (nieuwe medicijnen voor) PSP.

lees meer

De Orchestra-studie

In de Orchestra-studie wordt onderzocht of de experimentele studiemedicatie UCB0599 de progressie van de ziekte van Parkinson kan vertragen.

lees meer

Roche onderzoek

Roche heeft een medisch-wetenschappelijk onderzoek opgezet voor de behandeling van de ziekte van Parkinson in verschillende ziekenhuizen in meerdere landen, onder andere in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet