Expertisecentra Tuberculose en nontuberculose mycobacteriele NTM aandoeningen

Over het expertisecentrum

Het Expertisecentrum Tuberculose (1913) huist één van de twee sanatoria in Nederland en heeft veel expertise op het gebied van behandeling van vormen van tuberculose die zich niet (alleen) in de longen voordoen.

Lees meer

Over het expertisecentrum

Het Expertisecentrum Tuberculose (1913) huist één van de twee sanatoria in Nederland en heeft ruime ervaring in de behandeling van vormen van tuberculose die zich niet (alleen) in de longen voordoen. Het centrum beschikt over de hygiënetechnisch meest geavanceerde TBC-unit en behandelt patiënten uit heel Nederland en soms van ver daarbuiten.

Ons centrum vervult een nationale consulentfunctie voor het KNCV Tuberculosefonds en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Professionals in de zorg, zoals longartsen, internisten en andere medisch specialisten, GGD-artsen tuberculosebestrijding en huisartsen kunnen hier informatie en advies inwinnen.Het Expertisecentrum Tuberculose Dekkerswald heeft verder een landelijke functie in:
 • klinische en poliklinische tuberculosezorg
 • ziekten door atypische mycobacteriën
 • onderzoek, onderwijs en opleiding

Mohammed Khogali receives PhD for operational work in Ethiopia

In 2010, Mohammed Khogali, a Sudanese medical doctor working in Ethiopia started his first operational research training called SORT IT (Structured Operational Research and Training Initiative). He has just obtained a PhD in operational research from the Radboud University in Nijmegen, Netherlands. view news item on WHO website

Contact

Afdeling Longziekten

(024)685 95 10 (maandag t/m vrijdag 8.00 uur tot 17.00 uur)
contact

TBC-unitMijn opname Hoe verloopt dit?

 • U meldt zich bij de balie van de afdeling.
 • De secretaresse zal u ontvangen en de verpleegkundige inlichten.
 • De verpleegkundige begeleidt u naar uw kamer, alwaar een opnamegesprek plaatsvindt en u informatie over de afdeling krijgt.
 • Er worden een aantal onderzoeken bij u gedaan: bloeddruk, hartfrequentie, temperatuur, zuurstofmeting, bloedonderzoek, röntgenonderzoek en sputumonderzoek.
 • Daarna komt de arts bij u langs voor een gesprek en lichamelijk onderzoek.
Zodra uw klinische en sociale situatie het toelaat wordt u uit het ziekenhuis ontslagen. Indien gewenst wordt u na de opname begeleid door een sociaal verpleegkundige tuberculosebestrijding van de GGD.


Op de afdeling wat gebeurt er zoal?

Op de afdeling

 • Wekelijks vindt een uitgebreid overleg plaats over uw medisch behandelplan met de behandelend longarts. De andere dagen van de week zal de arts-assistent met de verpleegkundige uw behandeling bespreken.
 • Wekelijks vindt een multidisciplinair overleg plaats tussen de volgende disciplines: arts, verpleegkundig specialist, verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker, activiteitenbegeleider en medewerker geestelijke verzorging waarin uw multidisciplinaire behandelplan wordt besproken.
 • Regelmatig zal er bij u bloedonderzoek, sputumonderzoek en röntgenonderzoek gedaan worden.
 • De tuberculosemedicatie wordt altijd in bijzin van een verpleegkundige ingenomen.
 • Op de momenten van maaltijd- en medicatieverstrekking is het gewenst dat u op uw kamer bent.
 • Tijdens een isolatieperiode mag u alleen gebruik maken van daarvoor bestemde ruimten.
 • In bepaalde ruimten moet u eventueel een mondmasker dragen, totdat u niet meer als besmettelijk wordt beschouwd.
 • Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen locaties.
 • U kunt gebruik maken van de was- en droogfaciliteiten op de afdeling voor uw persoonsgebonden wasgoed.


Over onze mensen wie kom ik tegen?

Op de tbc-afdeling werken verschillende disciplines nauw samen. De verpleegkundige, verpleegkundig specialist, arts-assistent en longarts worden in de medische behandeling ondersteund door verschillende disciplines. De secretaresse zal afspraken voor u regelen. De dietiste zal samen met de voedingsassistente trachten uw voedingstoestand te optimaliseren. De fysiotherapeut begeleidt de klinische fitness waardoor uw conditie geoptimaliseerd wordt. De activiteitenbegeleidster onderneemt activiteiten gedurende de dag om uw opname zo aangenaam mogelijk te maken. De maatschappelijk werkter kan u ondersteunen bij uw sociale zaken. De geestelijk verzorger kan u ondersteuning bieden op geestelijk vlak.

Team TB en NTM


1,6 miljoen euro voor Radboudumc in nieuwe studie naar kortere behandeling van tuberculose

5 juni 2019

Een nieuwe studie moet uitwijzen of een kortere behandeling met een nieuwe combinatie van vier verschillende antibiotica net zo effectief kan zijn als de standaard langere behandeling tegen tuberculose (TB).

lees meer

Weten­schappelijk onderzoek

Wij verrichten wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van NTM-infecties. Op dit moment lopen er twee grote onderzoeken:

 • Een vergelijkend gerandomiseerd onderzoek tussen de standaard behandeling van Mycobacterium Avium Complex infectie (MAC infectie) met Rifampicine en de behandeling met Clofazimine.

  lees meer


  PERC trial

  Doelgroep: patiënten met Mycobacterium Avium (MAC) infectie, die hiervoor nog niet eerder zijn behandeld.

  Vergelijking tussen de standaard behandeling met Rifampicine en de behandeling met Clofazimine. In beide gevallen wordt daarnaast Ethambutol en een Macrolide toegediend. 

  Ondanks dat de combinatie Rifampicine, Ethambutol en een Macrolide wordt gezien als de standaard behandeling voor een longinfectie met MAC, is slechts beperkt bewijs beschikbaar over de effectiviteit. Dit beperkte bewijs is bovendien verkregen door onderzoeken met kleine patiëntenaantallen en er is nooit een vergelijking gemaakt met het effect van een placebo of ander antibiotisch regime.

  Met dit onderzoek vergelijken we de standaard behandeling met de behandeling met een combinatie van Clofazimine, Ethambutol en Azitromycine. Deze combinatie wordt eveneens in de praktijk gebruikt maar voornamelijk bij patiënten die geen Rifampicine kunnen krijgen of verdragen. Canadese en Franse onderzoekers hebben echter aangetoond dat deze combinatie een goed alternatief is voor de combinatie met Rifampicine.

  Wij onderzoeken de sputumconversie na zes maanden.

  Meer informatie
  Mocht u vragen hebben over dit onderzoek neem dan via de mail contact op met dr. W. (Wouter) Hoefsloot.

  Het onderzoek is open voor inclusie.


KCMI

Kenniscentrum voor Mycobacteriële Infecties

lees meer

KCMI

Er is in Nijmegen de afgelopen jaren heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar mycobacteriële infecties, zowel naar de klassieke tuberculose als naar infecties met zogenaamde 'non-tuberculeuze mycobacteriën' (NTM). En niet alleen in Nederland maar ook in de rest van de wereld. Basale wetenschap wordt gecombineerd met farmacologie, microbiologie, radiologie, infectiologie en longziekten. De opgedane kennis draagt bij aan de expertise ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van patiënten met tuberculose en NTM infecties. Deze kennis en krachten zijn nu gebundeld in een Kenniscentrum voor Mycobacteriële Infectieziekten, het 'Radboud KCMI'.

Binnen het KCMI werken verschillende afdelingen van Radboudumc Dekkerswald en het Radboudumc samen. Te weten: Farmacologie, Infectieziekten, Medische Microbiologie en Longziekten (tuberculosezorg).


PanACEA

The consortium brings together a group of scientists from 11 countries and 16 institutions with skills in clinical trials design and implementation, pulmonology, mycobacteriology, pharmacokinetics, statistics and delivery of clinical service.

lees meer

PanACEA

Het consortium PanACEA heeft een eigen website: www.panacea-tb.net

Hun missie luidt:

We are faced with a global pandemic of tuberculosis and new tools to control this disease are needed urgently. We believe that new drugs are central to any control strategy and the fastest route to tuberculosis elimination. The consortium brings together a group of scientists from 11 countries and 16 institutions with skills in clinical trials design and implementation, pulmonology, mycobacteriology, pharmacokinetics, statistics and delivery of clinical service. The problem of tuberculosis is enormous and it is only by working together, clinicians and scientists, nations from the North and South, Universities, research institutions and health services that we will make progress. Thus, collaboration and partnership are central to the ethos of PanACEA. Simply put, the mission of PanACEA is:
 • To shorten and simplify treatment of uncomplicated pulmonary TB
 • To increase the TB clinical trial capacity in Africa
 • To develop sustainable TB clinical trials network in Africa

Bereikbaar­heid Dekkerswald

In Groesbeek ligt het Radboudumc Dekkerswald. Klik hier voor praktische informatie en bereikbaarheid

lees meer