Nierziekten


dr. Jeroen Deegens

medisch specialist


prof. dr. Jack Wetzels

hoogleraar

lees meer

dr. Tom Nijenhuis

medisch specialist

lees meer

Desiree Pilzecker

verpleegkundig coördinator


Yvonne Hooghof

verpleegkundig coördinator


Annemiek Polman

verpleegkundig consulent

Kindernierziekten


dr. Marlies Cornelissen

kinderarts-kindernefroloog

lees meer

dr. Nicole van de Kar

kinderarts-kindernefroloog

lees meer

drs. Linda Koster-Kamphuis

kinderarts-kindernefroloog


dr. Michiel Schreuder

universitair hoofddocent
medisch specialist


dr. Hedi Claahsen

universitair hoofddocent
kinderarts-endocrinoloog

lees meer

dr. Horst Daniels-Scharbatke

kinderchirurg

lees meer

Anneke van den Berg

diëtiste


Nancy Kamphuis

medisch maatschappelijk werker


dr. Nienke Maas

klinisch psycholoog


dr. Anneliese Nusmeier

kinderarts-kinderintensivist


dr. Mirian Janssen

internist

lees meer

Genetica


dr. Ernie Bongers

klinisch geneticus


Danielle Voskuilen

Maatschappelijk werker
Genetica


dr. Dorien Lugtenberg

laboratoriumspecialist klinische genetica


prof. dr. Ronald Roepman

hoogleraar


dr. Miriam Schmidts

universitair docent


Jeroen van Reeuwijk

bioinformaticus

Klinische farmacologie


dr. Roger Brüggemann

ziekenhuisapotheker


dr. Stephanie Natsch

medisch onderzoeker

Pathologie


dr. Eric Steenbergen

patholoog

Laboratorium metabole diagnostiek


prof. dr. Bert van den Heuvel

hoogleraar

Epidemiologie (Health Evidence)


dr. Iris van Rooij

epidemioloog


dr. Nel Roeleveld

universitair hoofddocent

Fysiologie


prof. dr. Joost Hoenderop

hoogleraar

lees meer

prof. dr. René Bindels

hoogleraar

lees meer