PraderWilli Syndroom

Het onderliggend genetisch defect ligt op chromosoom 15q11-13. Als het vaderlijke stukje van dit chromosoom 15 ontbreekt, ontstaat het PWS.

De belangrijkste kenmerken van PWS zijn:

  • voedingsproblemen in de eerste levensjaren
  • vanaf de kinderjaren versterkte eetlust en obesitas
  • lage spierspanning
  • kleine lengte
  • slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen
  • hormonale problemen
  • verkromming van de rug
  • vertraagde ontwikkeling en verstandelijke beperking
  • subtiele uiterlijke kenmerken zoals een smal gelaat, amandelvormige ogen, een smalle mond en dunne bovenlip

Het Radboudumc PWS expertisecentrum is onderdeel van het landelijke expertisecentrum voor mensen met het Prader Willi syndroom hetgeen een samenwerking betreft tussen het Radboudumc (Nijmegen), Erasmusumc en Stichting Kind en Groei (Rotterdam) en Maastricht Universitair Medisch Centrum (Maastricht). Voor meer informatie omtrent het PWS verwijzen we u naar het expertisecentrum PWS of stichting PWS

Radboudumc Expertise­centrum Zeldzame aangeboren ontwikkelings­stoornissen


Over het expertisecentrum

In ons expertisecentrum bieden wij optimale zorg voor personen met een zeldzame aangeboren ontwikkelingsstoornis en hun naasten. Over zeldzame aandoeningen is vaak weinig bekend. Daarom is het belangrijk om alle kennis die wél aanwezig is, te bundelen. Dat doen wij in ons expertisecentrum.

Lees meer

Over het expertisecentrum

Binnen het Radboudumc expertisecentrum zeldzame aangeboren ontwikkelingsstoornissen vindt diagnostiek, specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot zeldzame aangeboren ontwikkelingsstoornissen plaats. Verschillende specialisten werken onder één dak samen om de zorg aan u en uw kind zo optimaal en efficiënt mogelijk te maken.
Er bestaat een intensieve samenwerking tussen experts van de afdelingen genetica, geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen en verschillende specialisten (medisch en paramedisch) van het Amalia kinderziekenhuis.
Daarnaast wordt topreferente GGZ zorg door externe zorgaanbieders binnen de muren van het expertisecentrum geboden. Door middel van een intensief samenwerkingsverband van de afdeling Genetica met het Vincent van Gogh Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie en met kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum Karakter, kunnen consulten bij de klinisch neuropsycholoog en kinderpsychiater op locatie van het Radboudumc plaats vinden.


Contact

Expertisecentrum zeldzame aangeboren ontwikkelingsstoornissen
(024) 361 39 46

neem contact op

Landelijke en Europese erkenning

Het expertisecentrum voor zeldzame aangeboren ontwikkelingsstoornissen is zowel in Nederland als binnen een EU netwerk erkend.

lees meer

Landelijke en Europese erkenning

Het expertisecentrum voor zeldzame aangeboren ontwikkelingsstoornissen is in 2015 erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport via de Nederlandse Federatie van Universiteiten (NFU).


Tevens is het expertisecentrum in 2017 erkend binnen een EU netwerk: Het European Referenc Network  ITHACA (Intellectual Disabillities, Tele Health And Congenital Abnormalities).

 


Over zeldzame aangeboren ontwikkelings­stoornissen

Binnen ons expertisecentrum volgen wij in het bijzonder patienten met:


Afspraak maken

Voor een afspraak bij ons expertisecentrum heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. De polikliniek bevindt zich op de Polikliniek voor Kinderen en Jeugdigen (route 788).


Poliklinieken

Binnen het expertisecentrum zijn er diverse multidisciplinaire poliklinieken

over onze poliklinieken

Poliklinieken

Diagnostiek poli: Polikliniek KOALA

Tijdens het Koala spreekuur wordt een kind met een ontwikkelingsachterstand gelijktijdig gezien door een kinderneuroloog, een algemene kinderarts, een metabole kinderarts en een klinisch geneticus.
Door kennis te bundelen, proberen we te achterhalen wat de oorzaak is van de ontwikkelingsachterstand van een kind en kunnen we advies geven aan de behandelaar van het kind ten aanzien van vragen die er zijn over de behandelingen.


 

Follow up poli: Polikliniek Zeldzaam

De polikliniek Zeldzaam richt zich op de controle van kinderen en volwassenen met zeldzame vormen van een ontwikkelingsstoornis. Zeldzaam is voor personen waarbij al een genetische oorzaak voor de zeldzame vorm van de ontwikkelingsstoornis bekend is. Hieronder vallen het Noonan syndroom, Koolen de Vries syndroom, Kleefstra syndroom, KBG syndroom en  het PraderWilli syndroom.
Op de polkliniek Zeldzaam komen de kinderen en volwassenen met een zeldzame vorm van ontwikkelingsstoornis bij een klinisch geneticus en een arts verstandelijk gehandicapten (AVG). Daarnaast kunnen op dezelfde dag ook afspraken bij andere specialisten gepland worden, afhankelijk van het betreffende syndroom. Dit zal van tevoren besproken worden met de ouders/verzorgers of de persoon zelf.


Meedoen aan onderzoek

Binnen ons expertisecentrum verrichten we wetenschappelijk onderzoek. We doen dit om de zorg voor onze patiënten te verbeteren. Het kan zijn dat wij u of uw kind vragen om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Deelname is altijd vrijblijvend.


Verstandelijke beperkingen Dossier

Bij een verstandelijke beperking is er sprake van een ontwikkelingsachterstand op meerdere gebieden. Deze achterstand heeft een grote impact op het dagelijks leven.

lees meer

Voor artsen en onderzoekers


Verwijzen

Huisartsen en specialisten kunnen patiënten met een (verdenking op) zeldzame ontwikkelingsstoornis verwijzen naar ons expertisecentrum.

Hoe verwijzen?

Verwijzen

Schriftelijke verwijzingen kunt u richten aan het:

Expertisecentrum zeldzame aangeboren ontwikkelingsstoornissen
Radboudumc
Genetica t.a.v. Expertisecentrum ontwikkelingsstoornissen
Huispost 836
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
Telefoonnummer:  (024) 361 39 46
E-mail: erfelijkheid@radboudumc.nlVoor de Polikliniek Koala en het expertisecentrum voor PraderWillisyndrroom kunt u uw verwijzing richten aan:
Radboudumc
Polikliniek Kinderen en Jeugdigen
Huispost 790 / route 788
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
Telefoonnummer: (024) 366 85 44
E-mail: PoliSpreekuur@cukz.umcn.nl

 

 

 


Diagnostiek

Laboratoria voor genetische en metabole diagnostiek maken deel uit van ons expertisecentrum.

lees meer

Diagnostiek

Deze laboratoria maken gebruik van verschillende geavanceerde analysetechnieken. Hierbij wordt gestreefd naar een hoog niveau wat betreft service en kwaliteit. Daarbij is het doel het diagnostisch aanbod steeds verder uit te breiden door nieuwe technieken en diagnostische benaderingen te introduceren.

 Meer informatie over Laboratoruim Genoomdiagnostiek


Onderzoek

Ons expertisecentrum verricht naast patiëntenzorg ook internationaal toonaangevend onderzoek op het gebied van zeldzame erfelijke ontwikkelingsstoornissen.

lees meer

Onderzoek

Meer informatie over ons onderzoek

Radboud Institute of Molecular Life Science (RIMLS
Nijmegen Centre for Mitochondrial Disorders (NCMD)
Radboud Institute for Health Science (RIHS)
Donders Centre of Neuroscience (DCN)

Onderwijs

Onderwijs over zeldzame ontwikkelingsstoornissen is uitgebreid ingebed in de onderwijsprogramma's van Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Molecular Mechanisms of Disease.

Lees meer

Onderwijs

Ook is er de mogelijkheid van stages voor medisch specialisten (in opleiding). Ook bieden wij (Geneeskunde)studenten de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te doen binnen ons expertisecentrum.

Daarnaast levert ons expertisecentrum een bijdrage aan opleiding, bij- en nascholingen van medisch specialisten en huisartsen via refereeravonden en nascholingssymposia.

Voor verzoeken bij- of nascholing kunt u via de mail (erfelijkheid@radboudumc.nl) contact opnemen

 

Onze mensen

Samenwerkingen

Naast intensieve samenwerking tussen afdelingen genetica, geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen en het Amalia kinderziekenhuis is er ook een samenwerkingsverband met het Vincent van Gogh Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie en met kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum Karakter.

inloggen