Voor het bepalen van de einddatum van de te volgen vervolgopleiding is het nodig te weten of en zo ja, hoeveel praktijkleeruren vrijstelling wordt verleend voor de praktijkopleiding door je leidinggevende
Hier het aantal praktijkleeruren korting (in maanden) noteren, waarvoor je leidinggevende akkoord heeft gegeven