Voor veel van onze patiënten is een besmetting met het coronavirus, bovenop het gezondheidsprobleem waarmee ze ons ziekenhuis bezoeken, nog steeds gevaarlijk. Het is onze verantwoordelijkheid om deze patiënten een zo veilig mogelijke omgeving te bieden. Dat kunnen we niet alleen, daarvoor hebben we de medewerking nodig van iedereen die het Radboudumc bezoekt. Helpt u mee om onze patiënten te beschermen?

Uw hulp start met de vraag of uw bezoek verantwoord is. Deze vragenlijst helpt u deze vraag te beantwoorden. De vragen zijn belangrijk om het Radboudumc een zo veilig mogelijke omgeving te houden. Beantwoord de vragen daarom zorgvuldig en eerlijk. Ook als u gevaccineerd bent tegen corona.

Mede namens onze patiënten: bedankt voor uw begrip en hulp! 

Heeft uzelf COVID-19 of heeft uw huisgenoot/partner COVID-19 of koorts en/of kortademigheid?
  • Medewerkers
  • Intranet