In verband met de (maatregelen rondom het) coronacrisis, roepen we op het moment geen nieuwe patiënten op. Wel blijft het mogelijk om u in te schrijven als patiënt. Het is nog niet bekend wanneer het oproepen van patiënten weer wordt hervat.

Uw antwoorden vallen onder het medisch beroepsgeheim. Wij behandelen uw antwoorden vertrouwelijk.

Wilt u bij het eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs en uw zorgpas meebrengen en, als dit van toepassing is, een actueel medicatieoverzicht?
  • Bij inschrijving als patiënt bij de opleiding HAN bent u verplicht om de gegevens van uw huidige tandarts hieronder in te vullen.
  • Bij inschrijving als patiënt bij de opleiding Tandheelkunde: Indien mogelijk: wilt u uw dossier bij uw vorige tandarts opvragen?
U kunt zich voor de kliniek in Nijmegen of Arnhem inschrijven. Na uw aanmelding nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Voordat u patiënt bij ons wordt houden we een intake. Daarvoor kunt u nog terecht bij uw eigen tandarts (of Spoeddienst, 0900-8276 456).

Gezondheidsverklaring

Uw behandelend tandarts neemt bij uw eerste bezoek een uitgebreide gezondheidsverklaring met u door over de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden voor uw gebit(sklachten). 

Vragen over dit formulier?

Neem contact met ons op:

T. (024) 361 88 15
F. (024) 361 33 98
E. cpa.thk@radboudumc.nl
Uw gegevens
Bij uw inschrijving in de Onderwijspraktijk verklaart u zich akkoord dat sommige van uw gegevens (adresgegevens, leeftijd, geslacht, diagnostische gegevens en tandheelkundige verrichtingen) mogelijk gebruikt worden voor onderwijs- of onderzoeksdoeleinden door studenten Tandheelkunde van het Radboudumc en/of studenten Mondzorgkunde van de HAN en hun docenten. Hierbij worden uw gegevens altijd geanonimiseerd verwerkt. Dat wil zeggen dat de gegevens niet herkenbaar en herleidbaar zijn tot u als persoon, waardoor uw privacy niet in het geding kan komen. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming zonder opgave van redenen in te trekken. U kunt dit doen door een email te sturen naar cpa.thk@radboudumc.nl of per brief naar: Radboudumc afdeling Tandheelkunde Centrale Patiënten Administratie (CPA) Postbus 9101 6500 HB Nijmegen