Vult u het klachtenformulier liever op papier in? Print dan hier het klachtenformulier.

Op wie of welke afdeling heeft uw klacht betrekking?
Voeg eventueel een bijlage toe. Heeft u meer bijlagen? Vermeld dit dan in het veld 'Omschrijving klacht'. Een van de klachtenbemiddelaars neemt dan contact met u op.
Heeft u de klacht al met de betrokken medewerker(s) besproken?
Wat wilt u bereiken met het melden van uw klacht?
Hoe wist u van de klachtenregeling?
Geeft u toestemming dat de klachtenbemiddelaar in uw dossier mag kijken?