Binnen het MDO niet-melanoom huidtumoren worden patiënten met niet-melanoom huidkanker besproken. Tijdens dit MDO zijn er vertegenwoordigers betrokken vanuit: dermatologie, KNO, MKA, pathologie en radiotherapie. Op aanvraag sluiten tevens vertegenwoordigers aan vanuit geriatrie, medische oncologie, oogheelkunde en/of plastische chirurgie. 

Het MDO niet-melanoom huidtumoren vindt iedere maandag plaats van 16.30 – 17.30 uur. 

De patiënt wordt het eerstvolgende MDO besproken wanneer het aanmeldformulier vrijdag  voor 16.30 uur is ingevuld en een van de zorgverleners van de patiënt digitaal aansluit bij het MDO. 

  • Medewerkers
  • Intranet