CD met relevant beeldmateriaal graag opsturen naar:

Radboudumc
Secretariaat NCH
t.a.v. Neurochirurgie-Oncologie, huispost 633
Postbus 9101, 6500 VC Nijmegen

 
Indien uw vraagstelling een casusbespreking in Tumorwerkgroep betreft, hoe wenst u dan terugkoppeling?
Is de patiƫnt op de hoogte?
Is er al MRI-onderzoek verricht?
Indien ja, voeg MRI-verslag bij
Is er al CT-onderzoek verricht?
Indien ja, voeg CT-verslag bij
Is pathologie al bekend?
Indien ja, voeg verslag bij
Is er ander relevant onderzoek gedaan?