CD met relevant beeldmateriaal graag opsturen naar:

Radboudumc
Polikliniek Neurologie
T.a.v. planningsbureau, huispost 943
Antwoordnummer 540, 6500 VC Nijmegen

 
Indien uw vraagstelling een casusbespreking in Tumorwerkgroep betreft, hoe wenst u dan terugkoppeling?
Is de patiënt op de hoogte?
Is er al MRI-onderzoek verricht?
Indien ja, voeg MRI-verslag bij
Is er al CT-onderzoek verricht?
Indien ja, voeg CT-verslag bij
Is pathologie al bekend?
Indien ja, voeg verslag bij
Is er ander relevant onderzoek gedaan?
  • Medewerkers
  • Intranet